obróbka cnc · 2021年10月29日

Jak zaprojektować precyzyjne niestandardowe części urządzeń automatyki?

Projektowanie niestandardowych urządzeń automatyki


Wyposażenie niestandardowe odnosi się do specjalnego niestandardowego wyposażenia, którego kraj nie ma masowej produkcji, a krajowe departamenty gospodarki potrzebują.

Jak zaprojektować precyzyjne niestandardowe części urządzeń automatyki?

Projektowanie niestandardowych urządzeń automatyki

W coraz ostrzejszej konkurencji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowe wprowadziły instytucjonalne innowacje technologiczne, zastępując tradycyjne urządzenia automatyką sterowaną komputerowo, zastępując operacje ręczne operacjami urządzeń mechanicznych i zwiększając zapotrzebowanie na niestandardowe urządzenia automatyki. Sposób wykonywania prac projektowych nad niestandardowym sprzętem automatyki stał się powszechną troską odpowiednich jednostek i personelu. Porozmawiajmy o tym ze wszystkimi poniżej.

proces projektowania niestandardowych urządzeń automatyki,

 • (1) Zidentyfikuj projekty rozwojowe i zrozum potrzeby klientów, w tym wymagania dotyczące jakości produktu, wymagania dotyczące wydajności produkcji sprzętu, środowisko pracy sprzętu.
 • (2) Przeanalizuj produkt, zrozum proces produkcji produktu, zrozum wymagania wymiarowe i przychodzące materiały we wszystkich aspektach produktu, komunikuj się z klientem o środkach ostrożności w procesie produkcyjnym produktu i parametrach technicznych miejsca gdzie sprzęt jest używany.
 • (3) Formułowanie planu. Plan wyposażenia jest omawiany i analizowany przez kadrę inżynierską. Plan zawiera: schemat wyposażenia, krótkie wprowadzenie do każdej części, opis akcji, parametry techniczne wyposażenia.
 • (4) Przegląd programu. Zespół audytowy składa się z personelu inżynierskiego, który dokonuje przeglądu planu. Audyt obejmuje: ocenę wykonalności sprzętu, ocenę kosztów sprzętu, ocenę efektywności produkcji sprzętu oraz ocenę wykonalności konstrukcyjnej każdej części.
 • (5) Korekta programu. Popraw problemy omówione w przeglądzie programu.
 • (6) Klient określa plan projektu. Projekt zostaje przekazany klientowi, a klient finalizuje plan zgodnie z potrzebami.
 • (7) Projektowanie i rozwój. Dział inżynieryjny organizuje inżynierów w celu zaprojektowania maszyny, wykonania rysunków montażowych maszyny, rysunków części, wyboru elementów wykonawczych, elektronicznych akcesoriów sterujących oraz wykazu listy części do przetwarzania i standardowych wymagań części i instrukcji obsługi.

jak wykonać projekt niestandardowego wyposażenia automatyki

Chociaż niestandardowe urządzenia automatyki nie posiadają dużej ilości standardowego wyposażenia, to mają szeroką gamę produktów i obsługują wiele różnych działów. Dzisiejsze nauki społeczne rozwijają się szybko, a nowa rewolucja technologiczna stawia wyższe wymagania w zakresie projektowania mechanicznego. Ze względu na różnorodność niestandardowych urządzeń automatyki prace projektowe są trudniejsze. Wymaga to od inżynierów niestandardowych projektantów dobrych kwalifikacji zawodowych, szerokiej wiedzy, dobrej elastyczności i oryginalności, dobrego wnioskowania, większej liczby pomysłów, unikalnych spostrzeżeń i umiejętności przeszczepiania innych instytucji. I zintegruj go z własną intencją projektową.

 • (1) Produkcja urządzeń niestandardowych odbywa się w małych partiach w jednym kawałku i ma odpowiednie doświadczenie i wymagania techniczne dla odpowiednich projektantów. Pod względem projektu, niestandardowe wyposażenie przyjmuje głównie chiński standardowy system i standardowy system niestandardowego wyposażenia i jest zgodne z zasadą „naprężenie pierwotnej folii lub maksymalne naprężenie bezpośrednie nie może przekraczać dopuszczalnego naprężenia”. We współczynniku bezpieczeństwa projekt niestandardowego wyposażenia uwzględnia głównie koncentrację naprężeń. I jego rodzaj, złożoność metody oceny naprężeń, niejednorodność materiału, czynniki geometryczne, wady złączy spawanych i inne czynniki.
 • (2) W projektowaniu niestandardowego wyposażenia, przede wszystkim przy doborze standardowych części, staraj się używać gotowych części, aby skutecznie obniżyć koszty niestandardowych produktów w zużyciu surowców, kosztach zarządzania, wydajności i tak dalej. Zastosowanie gotowych części może również zwiększyć niezawodność sprzętu po wprowadzeniu na rynek, wydłużyć cykl projektowania i produkcji sprzętu oraz poprawić wydajność projektowania. Po drugie, projekt niestandardowego sprzętu musi również dokładnie przestudiować rozwiązania techniczne sprzętu w oparciu o spełnienie warunków projektowania procesu oraz określić zaawansowany, rozsądny i stabilny niestandardowy sprzęt. Wreszcie, w projektowaniu niestandardowych urządzeń standardowe wyposażenie, powinniśmy również kierować się humanizowaną koncepcją projektową, wielokrotnie mierząc, czy użycie sprzętu odpowiada przyzwyczajeniom pracowników i zwracać większą uwagę na szczegóły.
 • (3) Podczas projektowania niestandardowego sprzętu, oprócz rozważenia, czy projekt spełnia wymagania klienta i produkcji, bierze się również pod uwagę, czy konstrukcja niestandardowego sprzętu jest rozsądna, bezpieczna i stabilna, łatwa w produkcji oraz instalacji i konserwacji . Projektanci muszą ściśle wdrożyć odpowiednie standardowe specyfikacje, kompleksowo zrozumieć wymagania procesu, parametry fizyczne i funkcje niestandardowego sprzętu, a także przeprowadzić wielokrotne porównania w celu określenia najlepszego rozwiązania. Z drugiej strony projektanci powinni zwrócić uwagę na racjonalność projektowania niestandardowych części wyposażenia. Podczas projektowania należy sprawdzić, czy części spełniają wymagania sztywności, wytrzymałości itp., a także rozsądnie dobrać materiały, dobrać rodzaje i metody obróbki części. .
 • (4) Normalizacja w pracach projektowych jest instytucjonalnym warunkiem wstępnym promowania sprawnego rozwoju prac projektowych oraz ułatwiania wprowadzania i absorpcji zaawansowanych technologii zagranicznych. Jakość prac projektowych jest bezpośrednio związana z poziomem i jakością niestandardowego wyposażenia. Standaryzowane prace projektowe powinny opracować rygorystyczny proces projektowania, systematycznie demonstrować rozwiązania techniczne, rysunki projektowe i konstrukcyjne, dokonywać przeglądu wydajności procesu i standaryzacji. W normalizacji rysunków i dokumentów projektowych należy sprawdzić, czy są one zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi. Dokładnie zapoznaj się z pojęciami takimi jak rzeczowniki, terminy, symbole, formaty, formaty, nazwy, kody itp. oraz wdrażaj odpowiednie standardy i normy pracy projektowej.

Aby zaprojektować niestandardowe urządzenia, musimy nie tylko wziąć pod uwagę kwestie procesowe i techniczne, ale także nadać priorytet jego efektom i korzyściom oraz wykorzystać je jako główne kryteria oceny sukcesu niestandardowego sprzętu. Niestandardowy sprzęt powinien być zaprojektowany z myślą o łatwej konserwacji i wygodnej obróbce. 

Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę problem obróbki. Na przykład staraj się nie wiercić otworów na powierzchni łuku kołowego. Jeśli musisz wiercić, przejdź przez środek lub najpierw wywierć otwór. . Części i części produktów przeznaczone do niestandardowego wyposażenia są poszukiwane na rynku, a części są używane w jak największym stopniu, aby ułatwić konserwację i wymianę.

Link do tego artykułu:  Jak zaprojektować precyzyjne niestandardowe części urządzeń automatyki?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Jak zaprojektować precyzyjne niestandardowe części urządzeń automatyki?PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi obejmujące frezowanie, toczenie według specyfikacji klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.