obróbka cnc · 2021年11月7日

Jak zapobiec wgnieceniu części do spawania nad głową?

Klasyfikacja

Według różnych elektrod, spawarkę argonową można podzielić na spawarkę argonową z elektrodą do topienia i spawarkę argonową z nietopliwą elektrodą.

Spawanie łukiem argonowym elektrodą nietopliwą

Spawanie łukiem argonowym elektrodą nietopliwą odnosi się do spalania łuku między elektrodą nietopliwą (zwykle elektrodą wolframową) a przedmiotem obrabianym, a gaz obojętny (zwykle argon) przepływa wokół łuku spawalniczego, który nie reaguje chemicznie z metalem w celu zapewnienia ochrony Osłona zapobiega kontaktowi z powietrzem skrajnych wartości wolframu, łuków, roztopionych kałuż i metali o wysokiej temperaturze, co może zapobiegać utlenianiu i wchłanianiu szkodliwych gazów. Tworząc w ten sposób gęste złącze spawane o dobrych właściwościach mechanicznych.

Spawanie łukiem argonowym na biegunach topliwych

Drut spawalniczy jest przenoszony przez koło druciane, a końcówka prądowa przewodzi prąd. Między materiałem podstawowym a drutem spawalniczym powstaje łuk, a drut spawalniczy i materiał podstawowy topią się, a łuk w osłonie gazu obojętnego z argonem jest używany do spawania stopionym metalem. W przeciwieństwie do spawania łukiem argon-wolfram, spawanie łukiem argon-wolfram wykorzystuje drut spawalniczy jako elektrodę, która jest następnie stale topiona i wtryskiwana do stopionego jeziorka w celu kondensacji w spoinę, podczas gdy spawanie łukiem argon-wolfram wykorzystuje gaz osłonowy. Dzięki zastosowaniu technologii gaz ochronny rozwinął się z pojedynczego gazu argonowego do dużej liczby gazów mieszanych. Jeśli chodzi o metody operacyjne, najczęściej stosuje się półautomatyczne spawanie łukiem argonowym i spawanie w osłonie gazów mieszanych bogatych w argon, a następnie automatyczne spawanie łukiem argonowym.

Procedury operacyjne

Spawanie łukiem argonowym musi być obsługiwane przez dedykowaną osobę. Sprawdź sprzęt przed użyciem i czy narzędzia są w dobrym stanie. Sprawdź, czy w źródle prądu spawania i układzie sterowania znajduje się przewód uziemiający oraz czy w części przekładni jest olej smarujący. Aby działać normalnie, źródło argonu i wody muszą być drożne. W przypadku wycieku wody natychmiast powiadom konserwację. Czy uchwyt spawalniczy jest normalny i czy przewód uziemiający jest niezawodny.

Sprawdź, czy system zajarzania łuku o wysokiej częstotliwości i system spawalniczy działają prawidłowo, a połączenia kablowe są niezawodne. W przypadku automatycznego spawania łukiem argonowym należy sprawdzić, czy mechanizm regulacji i mechanizm podawania drutu są nienaruszone. Wybierz polaryzację zgodnie z materiałem obrabianego przedmiotu i podłącz obwód spawalniczy. Ogólnym materiałem jest połączenie dodatnie prądu stałego, a aluminium i stop aluminium to połączenie odwrotne lub zasilanie prądem przemiennym.

Sprawdź, czy rowek spoiny jest kwalifikowany, a powierzchnia rowka nie może mieć plam olejowych, rdzy itp., a obie strony spoiny o grubości około 200 mm powinny być odtłuszczone i odrdzewione. Sprawdź niezawodność zastosowanych form oraz sprzęt do podgrzewania wstępnego i urządzenia do pomiaru temperatury elementów spawanych, które mają być wstępnie podgrzane. Przycisk obsługi spawania łukiem argonowym nie powinien znajdować się zbyt daleko od łuku i można go wyłączyć w dowolnym momencie w przypadku awarii.

Jak zapobiec wgnieceniu części do spawania nad głową?

W przypadku zajarzenia łuku o wysokiej częstotliwości należy zawsze sprawdzić, czy nie ma wycieków. W przypadku awarii maszyny należy odciąć zasilanie na czas konserwacji, a operatorowi nie wolno pozwolić na jej samodzielne naprawy. Surowo zabrania się odsłaniania ciała i innych części podczas zbliżania się do łuku. Surowo zabrania się palenia lub jedzenia w pobliżu łuku, aby zapobiec wdychaniu ozonu i dymu do ludzkiego ciała.

Podczas szlifowania elektrod wolframowych należy nosić maski i rękawice oraz postępować zgodnie z procedurami obsługi szlifierki. Najlepiej używać elektrody cerowo-wolframowej (przy mniejszym promieniowaniu). Tarcza szlifierska musi być wyposażona w wyciąg powietrza. Podczas pracy zawsze noś elektrostatyczną maskę przeciwpyłową. Zminimalizuj czas pracy prądu o wysokiej częstotliwości podczas pracy. Nie może pracować nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin. Stanowisko spawalnicze musi mieć cyrkulację powietrza.

Podczas pracy urządzenie do wentylacji i detoksykacji powinno być włączone. Gdy sprzęt wentylacyjny ulegnie awarii, powinien przestać działać. Butle z argonem nie mogą się zderzać, a wspornik musi znajdować się w odległości większej niż 3 metry od otwartego płomienia. Podczas wykonywania spawania łukowego wewnątrz kontenera należy nosić specjalną maskę, aby ograniczyć wdychanie szkodliwych oparów. Nadzór i współpracę personelu należy zorganizować na zewnątrz kontenera. Pręty wolframowe należy przechowywać w ołowianym pudełku, aby uniknąć obrażeń spowodowanych dawką radioaktywną przekraczającą przepisy bezpieczeństwa, gdy skoncentrowana jest duża liczba prętów wolframowych.

Gdy pierwsza wiązka światła łukowego wniknie w rurę, oznacza to, że spawacz będzie odpowiedzialny za jakość spoiny. W przypadku każdego roztopionego jeziorka podczas dna, drut spawalniczy powinien być podawany równomiernie, aby upewnić się, że nie ma podcięcia, a połączenie każdego złącza powinno być gładkie.

Problem nie powinien leżeć w dole. Nawet jeśli wykopiesz usta, korzeń nie zostanie wykopany, szczególnie w przypadku rur grubościennych. Dół powinien być bardziej ostrożny. Jeśli nie jesteś pewien, powinieneś użyć latarki, aby to sprawdzić.

W przypadku każdej pięknej spoiny bardzo ważne jest dno. Dobre dno oznacza, że ​​spoina to połowa sukcesu.

Unikaj recesji

Naprawa spawu zniszczyła ducha i pewność siebie. Jeśli chcesz zapytać, jakie masz umiejętności na dole, to więcej ćwiczyć, więcej oglądać, więcej myśleć, te same parametry mogą być dobrze spawane przez innych, co może nie działać dla ciebie.

Aby zapobiec zagłębieniu się górnej części spawalniczej, pionowe i płaskie części spawalnicze są zbyt wysokie, dolna pozycja spawania przyjmuje metodę napełniania drutu wewnętrznego, a pionowe i płaskie części spawalnicze przyjmują metodę wypełniania drutu zewnętrznego do spawania;

Uchwyt spawalniczy jest nachylony do spawanego szwu, a kąt nachylenia jest na ogół utrzymywany w zakresie od 35° do 65°, a drut spawalniczy jest nachylony w zakresie od 15° do 20° do niespawanej części.

Podczas spawania porcelanowa dysza pistoletu spawalniczego jest bezpośrednio wciskana w rowek, elektroda wolframowa wystaje 4 mm-6 mm, a koniec znajduje się około 1 mm od nasady rowka.

Spawanie łukiem argonowym w rurociągu zwykle przyjmuje metodę zewnętrznego podawania drutu, to znaczy drut spawalniczy jest wysyłany do nasady rowka, który ma zostać stopiony. Zwykle proces zewnętrznego podawania drutu może spełniać wymagania dla rurociągów o średnicy mniejszej niż Φ108mm. W przypadku rurociągów o dużych średnicach, dna Przy zastosowaniu zewnętrznego podawania drutu, tylna powierzchnia spoiny na godzinie 5 do 7 jest łatwa do uformowania ciągłego wklęsłości, co nie jest dobre dla formowania odwrotnego.

Dlatego sposób działania dna rurociągu z wewnętrznym podawaniem drutu polega na tym, że drut spawalniczy wchodzi do tyłu rowka przez szczelinę rowka, a łuk spawalniczy działa bezpośrednio na tępą krawędź podczas topienia drutu spawalniczego. Pod działaniem górnego wspornika tylnego rowka drut spawalniczy topi się i spada bezpośrednio. Opaść na tył rowka, tworząc dolną warstwę.

Wewnętrzne podawanie drutu spowoduje, że dolna połowa rury utworzy lekko wypukłą powierzchnię tylną, która jest grubsza i wystarczająco mocna.

Metoda podawania drutu wewnętrznego podawania drutu to lewy mały kciuk, palec serdeczny i palec kciuka trzymający drut spawalniczy, a następnie przesuwany kciukiem w celu dostosowania się i przezwyciężenia zjawiska braku kontroli spowodowanego podawaniem drutu dystans.

Pozycja początkowa łuku spawania znajduje się około 10 mm przed kierunkiem spawania, a długość łuku jest kontrolowana tak, aby wynosiła 2 ~ 3 mm po uruchomieniu łuku. Po uruchomieniu łuku nie jest dodawany drut spawalniczy. Po stopieniu tępej krawędzi korzenia, aby utworzyć stopiony basen, drut można wypełnić.

Spawalnicza elektroda wolframowa i oś rury znajdują się pod kątem 90 °, a drut spawalniczy znajduje się około 100 ° ~ 110 ° względem elektrody wolframowej wzdłuż kierunku stycznej rury, aby zapalić łuk, tak że spoiwo i tępe krawędzie są całkowicie stopione, tworząc jasny i przezroczysty stopiony jeziorko, a następnie uchwyt spawalniczy przesuwa się w górę ze stałą prędkością. Przy ciągłym podawaniu drutu, palnik spawalniczy obraca się jednocześnie w kształcie małego pąka księżyca.

Podczas podawania drutu w pozycji spawania nad głową, drut powinien być świadomie ułożony w stos aż do grani, aby ukształtować jeziorko stopionego wewnątrz ścianki rury, aby uniknąć wżerów. Podczas spawania do pozycji płaskiej uchwyt spawalniczy jest lekko przechylony do tyłu, a prędkość spawania jest zwiększona. Aby uniknąć zbyt wysokiej i spadku temperatury stopionego basenu, jeśli stopiony basen jest zbyt duży, można użyć funkcji tłumienia prądu, aby odpowiednio obniżyć temperaturę stopionego basenu, aby uniknąć wgłębień w pozycji spawania nad głową lub uderzeń w innych lokalizacje.

Link do tego artykułu: Jak zapobiec wgnieceniu części do spawania nad głową?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Jak zapobiec wgnieceniu części do spawania nad głową?Precyzja 3, 4 i 5-osiowa Obróbka CNC usługi dla obróbka aluminium, beryl, stal węglowa, magnez, obróbka tytanu, Inconel, platyna, superstop, acetal, poliwęglan, włókno szklane, grafit i drewno. Zdolne do obróbki części do 98 cali. średnica toczenia. i +/- 0.001 cala tolerancja prostoliniowości. Procesy obejmują frezowanie, toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, gwintowanie, formowanie, radełkowanie, pogłębianie, pogłębianie, rozwiercanie i cięcie laserowe. Usługi drugorzędne, takie jak montaż, szlifowanie bezkłowe, obróbka cieplna, galwanizacja i spawanie. Prototyp i produkcja od małych do dużych ilości oferowana z maksymalnie 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do zasilania płynów, pneumatyki, hydrauliki i zawór Aplikacje. Obsługuje przemysł lotniczy, lotniczy, wojskowy, medyczny i obronny. PTJ opracuje strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.