obróbka cnc · 2021年5月10日

Jak wykonać dobrą robotę przy projektowaniu niestandardowych urządzeń automatyki

Niestandardowe wyposażenie odnosi się do specjalnego niestandardowego wyposażenia, którego kraj nie ma masowej produkcji, ale różne działy gospodarki narodowej potrzebują specjalnego niestandardowego wyposażenia. Niestandardowe urządzenia https://china-turning.com/nie są projektowane i produkowane zgodnie z ujednoliconymi normami branżowymi i specyfikacjami ogłoszonymi przez kraj, ale są projektowane i produkowane zgodnie z własnymi potrzebami. W coraz bardziej zaciekłej konkurencji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowe wprowadziły innowacje instytucjonalne i technologiczne, zastępując tradycyjne urządzenia automatyką sterowaną komputerowo, a czysto ręczną obsługę mechaniczną. Wzrósł również popyt na niestandardowe urządzenia automatyki. Jak dobrze wykonać pracę przy projektowaniu niestandardowych urządzeń automatyki stało się powszechną troską powiązanych jednostek i personelu. Omówmy to z tobą przy małej prędkości poniżej.

1. Proces projektowania niestandardowych urządzeń automatyki

(1) Określ projekt rozwoju i zrozum potrzeby klientów, w tym wymagania dotyczące jakości produktu, wymagania dotyczące wydajności produkcji sprzętu i środowiska pracy sprzętu.

(2) Przeanalizuj produkt, zrozum proces produkcji produktu, zrozum wymagania dotyczące rozmiaru i materiałów przychodzących we wszystkich aspektach produktu oraz poinformuj klientów o środkach ostrożności podczas procesu produkcji produktu i parametrach technicznych miejsca użytkowania sprzętu.

(3) Przygotuj plan. Plan wyposażenia jest omawiany i analizowany przez personel inżynieryjny Plan obejmuje: schemat ideowy sprzętu, krótkie wprowadzenie do każdej części organizacji, instrukcje działania oraz parametry techniczne sprzętu.

(4) Przegląd planu. Zespół audytowy jest tworzony przez personel inżynieryjny w celu przeglądu planu. https://beryllium-copper.com/Treść audytu obejmuje: ocenę wykonalności sprzętu, ocenę kosztów sprzętu, ocenę wydajności produkcji sprzętu oraz ocenę wykonalności konstrukcji każdej części.

(5) Korekta planu. Rozwiąż problemy omówione w przeglądzie programu.

(6) Klient ustala plan projektowy. Schemat projektu jest przekazywany klientowi, a klient finalizuje schemat zgodnie z potrzebami.

(7) Projektowanie i rozwój. Dział inżynieryjny organizuje inżynierów w celu zaprojektowania mechanizmu, sporządzenia rysunków montażowych maszyny, rysunków części, wybrania komponentów wykonawczych, akcesoriów do sterowania elektronicznego oraz sporządzenia listy części do przetwarzania, zapotrzebowań na części standardowe i instrukcji obsługi.

 

Po drugie, jak wykonać dobrą robotę przy projektowaniu niestandardowych urządzeń automatyki

Chociaż niestandardowe urządzenia automatyki nie mają dużej ilości standardowego wyposażenia, mają szeroką gamę odmian i obsługują różne działy. Wraz z szybkim rozwojem dzisiejszych nauk społecznych, nowa rewolucja technologiczna stawia wyższe wymagania w zakresie projektowania mechanicznego. Ze względu na różnorodność niestandardowych urządzeń automatyki prace projektowe są trudniejsze. Wymaga to od niestandardowych projektantów dobrej jakości zawodowej, szerokiej wiedzy, dobrej elastyczności i oryginalności, umiejętności wnioskowania o sobie nawzajem, posiadania większej liczby pomysłów, posiadania oryginalnych spostrzeżeń i umiejętności przeszczepiania innych instytucji. zamiar projektowy.

(1) Produkcja wyposażenia niestandardowego to produkcja małoseryjna w pojedynczych częściach, a właściwi projektanci mają doświadczenie i wymagania techniczne. Jeśli chodzi o projektowanie niestandardowych urządzeń, przyjmuje się głównie chiński standardowy system i standardowy system niestandardowego wyposażenia, a zasada „pierwotne naprężenie folii lub maksymalne bezpośrednie naprężenie nie może przekraczać dopuszczalnego naprężenia”. współczynnik bezpieczeństwa, przy projektowaniu wyposażenia niestandardowego uwzględnia się głównie koncentrację naprężeń, ich rodzaj, złożoność metod oceny naprężeń, niejednorodność materiału, czynniki geometryczne, wady połączeń spawanych i inne czynniki.

(2) Przy projektowaniu wyposażenia niestandardowego przede wszystkim przy doborze części znormalizowanych należy w jak największym stopniu wykorzystywać gotowe części, aby efektywnie obniżyć koszt wyrobów niestandardowych pod względem zużycia surowców, zarządzania wydatki i wydajność. Zastosowanie gotowych części może również poprawić niezawodność sprzętu po wprowadzeniu go na rynek, wydłużyć cykl projektowania i produkcji sprzętu oraz poprawić wydajność projektowania.https://cncturning.biz/ Po drugie, przy projektowaniu wyposażenia niestandardowego, na podstawie spełnienia warunków projektowych procesu, należy dokładnie przestudiować plan techniczny sprzętu, aby określić zaawansowany, rozsądny i stabilny sprzęt niestandardowy.

Wreszcie, projektując sprzęt niestandardowy, powinniśmy również przestrzegać koncepcji projektu humanizowanego, wielokrotnie mierzyć, czy użycie sprzętu jest zgodne z nawykami użytkowania pracownika i zwracać większą uwagę na szczegóły.

 

(3) Projektując sprzęt niestandardowy, oprócz rozważenia, czy projekt spełnia wymagania klienta i produkcji, należy również rozważyć, czy konstrukcja niestandardowego wyposażenia jest rozsądna, czy jest bezpieczna i stabilna, łatwa do przetwarzać, wytwarzać, instalować i konserwować., Projektanci muszą ściśle wdrażać odpowiednie normy i specyfikacje, w pełni rozumieć wymagania procesu, parametry fizyczne i funkcje niestandardowego wyposażenia oraz porównywać i wybierać wiele opcji w celu określenia najlepszego rozwiązania. Z drugiej strony konstruktorzy powinni zwrócić uwagę na racjonalność projektowania niestandardowych części wyposażenia.Przy projektowaniu powinni sprawdzić, czy części spełniają wymagania sztywności i wytrzymałości, a także dobrać materiały, dopasować rodzaje i obróbkę. metody części w rozsądnym zakresie.

(4) Osiągnięcie standaryzacji prac projektowych jest instytucjonalnym warunkiem wstępnym promowania płynnego rozwoju prac projektowych i ułatwienia wprowadzania i absorpcji zagranicznych zaawansowanych technologii. Jakość prac projektowych jest bezpośrednio związana z poziomem i jakością wyposażenia niestandardowego. Znormalizowane prace projektowe muszą opracować ścisłe procedury projektowe i metodycznie przedstawić schematy techniczne, rysunki projektowe i konstrukcyjne oraz dokonać przeglądu wydajności procesu i stopnia standaryzacji. Podczas normalizacji rysunków i dokumentów projektowych należy sprawdzić, czy są one zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi. Dokładnie zapoznaj się z terminami, terminami, symbolami, formatem, formatem, nazwą, kodem itp. I zastosuj odpowiednie standardy i normy dotyczące prac projektowych.

Aby wykonać dobrą robotę przy projektowaniu wyposażenia niestandardowego, musimy nie tylko wziąć pod uwagę kwestie procesowe i techniczne, ale także dać pierwszeństwo jego efektom i korzyściom oraz traktować je jako główne kryterium oceny sukcesu wyposażenia niestandardowego. .https://www.diecastingcompany.com/ Rzeczy zaprojektowane za pomocą niestandardowego sprzętu powinny być wygodne w utrzymaniu i obróbce, a obróbkę należy wziąć pod uwagę podczas projektowania. Na przykład staraj się nie wiercić otworów na powierzchni łuku. Jeśli musisz wiercić, musisz przejść przez środek lub najpierw obrobić platformę, a następnie wywiercić otwór. W przypadku elementów składowych produktu i części zaprojektowanych do niestandardowego wyposażenia, zasięgnij informacji na rynku i staraj się używać wspólnych części, o ile to możliwe, aby ułatwić konserwację i wymianę.