obróbka cnc · 2021年5月10日

Jak wybrać producenta do obróbki skrawaniem?

Często słucham znajomych wokół mnie, którzy dyskutują o tym, jak wybrać dostawcę, zwłaszcza dostawcę obróbki mechanicznej, która jest lepsza! Dostawców są tysiące, a ten, który najbardziej Ci odpowiada, jest niczym innym jak skupieniem się na jakości, cenie, dostawie i obsłudze. Każdego, kto kupuje, irytuje uczciwy dostawca obróbki skrawaniem. Współpraca polega na uczciwości! Odbierz telefon na czas i odpowiedz na informacje w odpowiednim czasie.https://ptjcnc.com Udziel pozytywnej i szczerej odpowiedzi i oboje rozumieją proces pracy. Tylko wtedy będziemy mogli kontynuować współpracę.

Zakład obróbki CNC PTJ: niezawodna platforma obróbkowa w jednym miejscu.

Jak więc wybrać producenta do obróbki skrawaniem? Sugestia redaktora:

Czynniki wpływające na wybór dostawcy
Dostawcy są częścią otwartego systemu łańcucha dostaw, więc na wybór dostawców wpływają również różne czynniki ekonomiczne, polityczne i inne.

1. Czynniki jakościowe

Jakość jest podstawą łańcucha dostaw. Wartość użytkowa produktu zależy od jakości produktu. Decyduje o jakości końcowego produktu konsumenckiego oraz wpływa na konkurencyjność rynkową produktu i udział w rynku. Dlatego jakość jest ważnym czynnikiem przy wyborze dostawcy.

2. Czynniki cenowe

Niska cena sprawia, że ​​firma może obniżyć koszty produkcji i eksploatacji, co ma istotny wpływ na konkurencyjność firmy i wzrost zysków. To ważny czynnik przy wyborze dostawcy. Jednak dostawca oferujący najniższą cenę może nie być najbardziej odpowiedni, należy również wziąć pod uwagę takie czynniki, jak jakość produktu, czas dostawy i koszt transportu.

3. Czynniki związane z dostawą na czas

To, czy produkt może zostać dostarczony na czas, w uzgodnionym czasie i miejscu, ma bezpośredni wpływ na ciągłość produkcji i dostaw firmy. Wpłynie również na poziom zapasów na wszystkich poziomach łańcucha dostaw, co z kolei wpłynie na szybkość reakcji firmy na rynek,https://numerical-control.com/ zakłócając plany produkcyjne producentów i plany sprzedażowe sprzedawców.

4. Różnorodne czynniki elastyczności

Aby przetrwać i rozwijać się w zaciekłej konkurencji, wytwarzane przez firmę produkty muszą być zróżnicowane pod kątem potrzeb konsumentów, osiągania celu zajmowania rynku i uzyskiwania zysków. Dywersyfikacja produktów opiera się na elastyczności dostaw towarów, która determinuje rodzaje produktów konsumenckich.

5. Wpływ innych czynników

W tym możliwości przeglądu rysunków, specjalne możliwości procesu, ogólny poziom usług, możliwości zarządzania projektami i inne czynniki.

Oczywiście, aby wybrać producentów wysokiej jakości do obróbki, najlepszym wyborem jest znalezienie odpowiednich dostawców na podstawie ich pozycji produktu! Budowa fabryki PTJ jest napędzana przez rzeczywisty popyt, a celem Ping Te Precision jest stworzenie szybkiego, wydajnego, wysokiej jakości i taniego modelu obróbki i usług.