odlewanie ciśnieniowe · 2021年10月7日

Jak uniknąć odchylenia środka miniaturowego pionowego centrum obróbkowego?

Czasami zdarzają się odchylenia w działaniu pionowego centrum obróbkowego, ponieważ samo pionowe centrum obróbkowe ma błędy prowadnicy, błędy mocowania i błędy operacyjne, więc będzie mniej lub więcej odchyłek, a w procesie obróbki technologia obróbki i wymagania jakościowe Jest też inaczej, więc jak uniknąć odchylenia środka pionowego mikrocentrum obróbczego?
​Mini pionowe centrum obróbkowe

Jeden, zoptymalizuj ścieżkę przetwarzania pionowego centrum obróbkowego

Ścieżka obróbki pionowego centrum obróbkowego bezpośrednio wpływa na stopień wykorzystania, dokładność obróbki i ekonomię. Zgodnie z założeniem zapewnienia dokładności można poprawić wydajność produkcyjną, zmniejszyć błąd odległości rozbicia i zapewnić dokładność azymutu.

2. Poprawić planowanie i wskaźnik zatrudnienia pionowych centrów obróbczych

W zależności od rodzaju części, elementów różnicujących, kontroli procedur obróbki i kolejności etapów pracy, wybrać rozsądne ścieżki obróbki, narzędzia i kolejność aplikacji, określić parametry cięcia i parametry obróbki, a następnie sformułować rozsądne procedury obróbki; operatorzy muszą przejść przez profesjonalne szkolenie i edukacja.

Trzy, zoptymalizuj programowanie pionowego centrum obróbkowego

W przypadku obróbki wielu przedmiotów o tym samym kształcie należy wykonać wiele czynności w tej samej kolejności. Wiele procesów można wykonać w jednym kroku, co upraszcza programowanie i zwiększa moc. Użyj funkcji „dry run”, aby zweryfikować poprawność ścieżki narzędzia, wprowadź program do pionowego centrum obróbkowego, zainstaluj narzędzie lub obrabiany przedmiot i wykonaj „dry run”. W tym momencie wrzeciono nie obraca się, a stół roboczy pracuje automatycznie, więc można zapytać, czy narzędzie, do którego uzyskuje się dostęp, koliduje z obrabianym przedmiotem lub uchwytem. Długość narzędzia musi być prawidłowo ustawiona jako kompensacja, w przeciwnym razie pojawią się niedociągnięcia w postaci nierówności.