obróbka cnc · 2021年11月24日

Jak traktować tę rundę wzrostu cen metali nieżelaznych?

Od początku tego roku ceny metali nieżelaznych gwałtownie wzrosły. Najważniejszym czynnikiem jest to, że poprzednia cena zbytnio spadła, a mediana kosztów generalnie spadła poniżej mediany. Dlatego istnieje obiektywny wymóg przywrócenia w górę. Z drugiej strony nie brakuje kapitału spekulacyjnego we wzroście cen metali nieżelaznych, co powoduje, że ceny rosną zbyt szybko i nadmiernie, co ma negatywny wpływ na gospodarkę Chin. W tym celu konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad funkcjonowaniem rynku i skupienie się na ograniczaniu baniek spekulacyjnych. Oczywiście nie oznacza to całkowitego stłumienia rynków metali nieżelaznych i towarów masowych, ani nawet zaostrzenia chińskiej polityki pieniężnej, co podważa podstawowy cel wzrostu gospodarczego.

Jak traktować tę rundę wzrostu cen metali nieżelaznych?

1. Ta runda podwyżek to rozsądny zwrot

Od początku tego roku ceny metali nieżelaznych w tym kraju gwałtownie wzrosły. Z danych monitoringu rynku wynika, że ​​w kwietniu 2016 r. kategoria metali nieżelaznych w National Commodity Price Index (CCPI) wzrosła o 8.1% od początku tego roku. Po wejściu w maj krajowe ceny metali nieżelaznych nadal utrzymywały się na wysokim poziomie. Wśród ważnych odmian metali nieżelaznych, w porównaniu z dołkami z III kwartału ubiegłego roku na początku maja br., cena kontraktu głównego krajowych kontraktów terminowych na miedź wzrosła o ok. 15%, cena niklu wzrosła o ok. 16% , a cena aluminium wzrosła o około 30%. Krajowa cena koncentratu wolframu odbiła się od końca grudnia ubiegłego roku, a wzrost cen zbliża się obecnie do 30%. W różnym stopniu wzrosły również ceny innych metali nieżelaznych i surowców hutniczych. Oczekuje się, że prawdopodobieństwo, że średnia cena głównych metali nieżelaznych w całym kraju będzie w tym roku wyższa niż ubiegłoroczna, będzie coraz większe, więc prognozy z grudnia ubiegłego roku pozostają niezmienione.

Chociaż ta runda cen metali nieżelaznych nieco gwałtownie wzrosła, ogólnie rzecz biorąc, nadal jest to rozsądny zwrot. Istnieją dwa główne powody:

  • – Po pierwsze, cena odbiła się od ultra-niskiego poziomu. Najważniejszym czynnikiem napędzającym tę rundę cen metali nieżelaznych jest to, że poprzednia cena zbytnio spadła, generalnie poniżej mediany kosztów, powodując gwałtowny spadek zysków powiązanych firm, a nawet poważne straty. Według statystyk w 2015 roku krajowy przemysł metali nieżelaznych odnotował spadek zysku o 15%. Wśród nich zysk przedsiębiorstw górniczych spadł o 25%, a przedsiębiorstw hutniczych o 35%. W takim przypadku odpowiednie firmy mogą jedynie ograniczyć inwestycje i produkcję, przyczyniając się w ten sposób do poprawy relacji między podażą a popytem oraz wywołując zmiany apetytu na ryzyko przy niskiej cenie kapitału spekulacyjnego. W pierwszym kwartale br. krajowa produkcja 10 metali nieżelaznych wyniosła 12.06 mln ton, co oznacza spadek o 0.4% rok do roku, a tempo wzrostu spadło o 8.1 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wśród nich produkcja aluminium elektrolitycznego spadła o 2%, a tempo wzrostu spadło o 9.4%; produkcja miedzi wzrosła o 8.5%, spadek o 5.9%; produkcja cynku spadła o 1%, spadek o 15.4%. Jednocześnie niektóre wysokokosztowe firmy wydobywcze i energetyczne na całym świecie poniosły poważne straty w wyniku załamania cen i wycofywały się z rynku jeden po drugim. Powiązane inwestycje w zdolność produkcyjną gwałtownie spadły i ostatecznie wygenerowano żądanie naprawy w celu uzyskania wyższej ceny sprzedaży. Przecież cena sprzedaży wyżej wymienionych towarów nie może być przez długi czas niższa od kosztu, a „cena kapusty” nie zawsze może być sprzedana. Można zauważyć, że prawo wartości gospodarki rynkowej wymaga powrotu cen metali nieżelaznych do rozsądnego poziomu.
  • – Po drugie, wciąż jest stosunkowo niski w historii. Chociaż ceny metali nieżelaznych gwałtownie wzrosły w tym roku, nadal są niższe w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Z danych monitoringu rynku wynika, że ​​w pierwszym kwartale br. ceny miedzi na rynku krajowym spadły o 14.7% r/r, aluminium o 14.5%, a cynku o 16.2%. W porównaniu z historycznym punktem kulminacyjnym w poprzednich latach zmniejszył się lub prawie o połowę. Dlatego nie można stwierdzić, że ceny wzrosły zbyt mocno.

2. Zbyt szybki i nadmierny wzrost cen jest szkodliwy dla gospodarki Chin

Warto zauważyć, że chociaż ta runda podwyżek cen metali nieżelaznych jest rozsądnym zwrotem ze względu na charakter swojej głównej siły napędowej i jest obiektywnym wymogiem prawa rynkowej wartości ekonomicznej, nadal nie brakuje kapitału spekulacyjnego podsycając płomienie. Jeśli pozwolimy na wywołanie zbyt wielu baniek, powodując zbyt szybki i zbyt szybki wzrost cen metali nieżelaznych, będzie to miało negatywny wpływ na chińską gospodarkę:

  • – Jednym z nich jest ograniczenie nadwyżki dywidendy w handlu zagranicznym Chin. Przez pewien czas ceny metali nieżelaznych i innych towarów na rynku międzynarodowym nadal były niskie, co oszczędziło Chinom dużej kwoty kosztów importu i wygenerowało dużą nadwyżkę w handlu zagranicznym. Jest to ważny czynnik gwałtownego spowolnienia eksportu handlu zagranicznego Chin, ale handel zagraniczny nadal utrzymuje nadwyżkę. Chiny są największym na świecie krajem importującym metale nieżelazne, a import metali nieżelaznych do tego kraju nadal silnie rósł w pierwszym kwartale tego roku. Wśród nich wolumen importu miedzi i materiałów miedzianych wyniósł 1.43 mln ton, co oznacza wzrost rok do roku o 30.1%; wielkość importu tlenku glinu wyniosła 1.24 mln ton, co oznacza wzrost o 32.9%; wolumen importu rudy miedzi i koncentratów wyniósł 4 mln ton, co oznacza wzrost o 34%. Wartość importu ww. towarów wynosi ok. 12.2 mld USD. Obliczone na podstawie średniego spadku cen o 15%, pozwoli zaoszczędzić prawie 2 miliardy dolarów na kosztach importu. Jeśli obecne i przyszłe ceny metali nieżelaznych na rynku międzynarodowym wzrosną zbyt szybko lub zbyt mocno z powodu spekulacji, tego rodzaju dywidendy zostaną znacznie zmniejszone, osłabiając chińskie rezerwy walutowe i zwiększając presję na dewaluację renminbi.
  • – Drugi to wzrost kosztów cen krajowych. Chiny są również największym światowym konsumentem metali nieżelaznych, a różne metale nieżelazne stanowią ważne chińskie koszty surowców. Nadmierne i coraz większe podwyżki cen metali nieżelaznych spowodują wzrost kosztów produktów inwestycyjnych i surowców do produkcji przemysłowej i rolniczej, bezpośrednio lub pośrednio podniosą różne koszty, a tym samym wygenerują impuls wzrostowy dla poziomu cen w Chinach.
  • – Trzecim jest oddziaływanie na reformy strukturalne po stronie podaży. Na tym etapie nadwyżka zdolności produkcyjnych metali nieżelaznych w całym kraju jest wciąż ogromna. Ponieważ ceny sprzedaży powracają powyżej średniej linii kosztów, a rentowność firm szybko się poprawia, odpowiednie firmy muszą również aktywnie zwiększać i wznowić produkcję, a różne inwestycje również wrócą. To jest nie do powstrzymania. Według odpowiednich informacji, obecnie tylko przemysł elektrolitycznego aluminium ma około 700,000 XNUMX ton zdolności produkcyjnych gotowych do uruchomienia w najbliższej przyszłości. Szybkie uwolnienie nadwyżki mocy produkcyjnych metali nieżelaznych i zwiększone inwestycje w moce produkcyjne nieuchronnie wpłyną na reformę struktury podaży w powiązanych gałęziach przemysłu.
  • – Czwarty to generowanie przyszłych ryzyk rynkowych. Cena metali nieżelaznych rosła zbyt szybko, tempo wzrostu jest zbyt duże, a rozsądny poziom cen wyznaczany relacją podaży i popytu realnej gospodarki jest zbyt duży, to znaczy jest obciążony dużymi wahaniami przyszłe warunki rynkowe. Można powiedzieć, że im większy wzrost cen dzisiaj, tym lepsza rentowność, a im wyższy wskaźnik pracy firmy, tym większa presja na rynek, aby się wycofywać w przyszłości. A tego rodzaju ryzyko związane z towarami rozprzestrzeni się wieloma kanałami, przekształcając ryzyko inwestycyjne, finansowe, ryzyko nadpodaży, ryzyko związane z zaufaniem do rynku i inne aspekty.
  • – Piąty to zmniejszenie przestrzeni na makrokontrolę. Z powodu wspomnianych powyżej ryzyk rynkowych i negatywnych wstrząsów w wielu aspektach, zwłaszcza cen i kosztów czynników wejściowych, które spowodowały przekształcenie się w kanał wzrostowy, obawy w przyszłości mogą zmniejszyć przestrzeń dla chińskiej makrokontroli, w tym czy może nadal obniżać RRR i stopy procentowe? Nadal należy obserwować, czy możemy zwiększyć inwestycje, czy możemy nadal obniżać podatki itp.

Ponieważ obecne i przyszłe ceny metali nieżelaznych rosną zbyt szybko i nadmiernie z powodu żywiołowych spekulacji, co nie sprzyja chińskiej gospodarce, musimy wzmocnić nadzór nad rynkiem metali nieżelaznych przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego wzrostu gospodarczego, zwłaszcza do ograniczenia spekulacji. Hype bańki, aby zapobiec zbyt szybkiemu i zbyt dużemu odchyleniu się od rozsądnego poziomu. Teraz, gdy krajowe organy regulacyjne podjęły działania, odpowiednie giełdy kontraktów terminowych na towary stopniowo wprowadzały środki regulacyjne i chłodzące, takie jak zwiększenie opłat transakcyjnych, zwiększenie marży i rozprawienie się z transakcjami o wysokiej częstotliwości. To wszystko jest bardzo potrzebne. Oczywiście wzmocnienie kierownictwa może być skierowane jedynie na bańki spekulacyjne i nie oznacza to, że rynek metali nieżelaznych i przedsiębiorstwa zostaną całkowicie stłumione, czy nawet zaostrzenie polityki pieniężnej Chin. Ta praktyka polega w rzeczywistości na zadławieniu się jedzeniem, wyrzuceniu „dzieci i brudnej wody”, a ostatecznie podważenie pierwszego celu, jakim jest stabilny wzrost gospodarczy.

Link do tego artykułu:Jak traktować tę rundę wzrostu cen metali nieżelaznych?


Jak traktować tę rundę wzrostu cen metali nieżelaznych?Metalowa blacha, Frezowanie miedzi, Stal węglowa,Online cięcie laserowe serwis, druk 3D, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji (m.in. aluminium odlewanie dzięki odlewanie ciśnieniowe cynku,) wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.