obróbka cnc · 2021年11月8日

Jak rozpoznać metodę spawania?

Jak rozpoznać metodę spawania?

Dla większości ludzi spawanie to po prostu przekłuwanie spawacza prętem spawalniczym. To bardzo zwyczajna praca, nawet bardzo ciężka i nieprzyzwoita, ale zrobi to każdy, kto choć trochę zna się na branży spawalniczej. Wiedz, że spawanie nie jest takie proste.

Co to jest spawanie?

Spawanie odnosi się do sposobu łączenia dwóch materiałów. Bardziej naukowe wyjaśnienie brzmi: metoda polegająca na tym, że atomy dwóch materiałów osiągają odległość między atomami przez ogrzewanie lub prasowanie lub jedno i drugie.

Jeśli studiowałeś fizykę w gimnazjum, wiesz, że grawitacja atomowa odległości między atomami jest ogromna. Zbyt blisko spowoduje odrazę, a trochę dalej będzie atrakcyjny. Aktywne atomy sprawiają, że atom i atom osiągają odległość między atomami poprzez nieregularny ruch, tworząc w ten sposób spaw. Dlatego spawanie jest nieodwracalną metodą łączenia, która różni się nieco od nitowania i klejenia.

Dzięki koncepcji będziesz wiedział, że spawanie jest bardzo obszerne. Dlatego ceramikę można spawać ze stalą, tworzywa sztuczne itp. Oczywiście nie każdy materiał można spawać. Podobnie nie każda metoda spawania jest odpowiednia dla wszystkich materiałów.

metody rozpoznawania

⑴Identyfikacja metody spawania (spawanie ręczne lub spawanie automatyczne)

Łatwiej jest zidentyfikować metodę spawania (spawanie ręczne lub spawanie automatyczne). W większości przypadków spawania automatycznego nie ma obrazu fali spawalniczej. Jeżeli pojawi się fala spawalnicza pokazana na poniższym rysunku, jest to również spawanie automatyczne.

Spawanie butli ze skroplonym gazem jest zwykle spawaniem automatycznym. Spoiny doczołowe pierścieniowe rur z dwuściennym pojedynczym występem lub dwuściennym podwójnym występem prześwitowym są zwykle spawaniem ręcznym.

⑵Rozpoznawanie typu spawania (spawanie jednostronne lub spawanie dwustronne)

Jak pokazano na poniższym rysunku po lewej stronie, grani spawu jednostronnego należy uformować z wewnętrznym nadmiarem lub spawaniem nad głową, aby utworzyć wewnętrzne wgłębienie. Dlatego rozpoznanie spawania jednostronnego zależy głównie od tego, czy na obrazie spoiny jest węższy obraz grani. Jeśli tak, to spawanie jednostronne.

Spawanie dwustronne jest spawane z obu stron, a zbrojenie po obu stronach jest szersze, jak pokazano na poniższym rysunku, nie ma wąskiego obrazu grani.

⑶ Pozycja spawania (spawanie płaskie, spawanie pionowe, spawanie poziome, spawanie nad głową)

① Spawanie: 

Płytka spawalnicza jest umieszczana poziomo, a pozycja, w której pręt spawalniczy (lub drut) jest spawany pionowo w dół, nazywa się spawaniem płaskim.

Większość spawania automatycznego to spawanie płaskie, bez fali spawalniczej. Fala spawania ręcznego spawania płaskiego jest duża, podobnie jak fale wody. Proszę zapoznać się ze zdjęciem wyglądu spoiny.

② Spawanie pionowe:

 płyta spawalnicza jest umieszczona pionowo na ziemi, ścieg spawalniczy biegnie pionowo, a pozycja spawania, w której pręt spawalniczy (lub drut) jest z grubsza poziomo wyrównana ze ściegiem spawalniczym do spawania, nazywa się spawaniem pionowym. Spawanie pionowe to głównie spawanie ręczne, spawanie od dołu do góry, łuk fali spawalniczej jest niewielki. Podczas spawania pręt spawalniczy kołysze się z boku na bok, czasami tworząc dwie fale spawalnicze po lewej i prawej stronie. Zobacz zdjęcie wyglądu spoiny.

③Spawanie poziome: 

płyta spawalnicza jest umieszczona pionowo na ziemi, ścieg spawalniczy biegnie poziomo, a pozycja spawania, w której sznur spawalniczy (lub drut) jest z grubsza poziomo wyrównana ze ściegiem spawalniczym do spawania, nazywa się spawaniem poziomym. Spawanie poziome to spawanie ręczne, spawanie od lewej do prawej lub od prawej do lewej,

Zwłaszcza w przypadku pokrywania powierzchni, najpierw zespawaj dolny ścieg spawalniczy, a następnie zgrzej górny ścieg spawalniczy, aby utworzyć rowek spawalniczy wzdłuż kierunku wzdłużnego spoiny. Na folii pojawi się odpowiedni obraz rowka spawalniczego. Zapoznaj się ze schematem wyglądu spoiny.

④ Spawanie nad głową: 

Płytka spawalnicza jest umieszczona poziomo, a pozycja, w której pręt spawalniczy (lub drut) jest przyspawany pionowo do góry, nazywa się spawaniem nad głową.

Spawanie nad głową to spawanie ręczne, które jest najtrudniejszą pozycją do spawania. Jeśli metal spawalniczy nie może się podnieść, zostaniesz. Łuk fali spawalniczej jest również mały, co często trudno odróżnić od spawania pionowego pod względem obrazów. Ogólnie powierzchnia spoiny jest czasami nierówna, a spawanie jednostronne jest podatne na wklęsłe defekty, które można ocenić.

Wprowadzenie do spawania nad głową

Charakterystyka spawania:

1. Stopiony metal spada z powodu grawitacji, a kształt i rozmiar stopionego basenu nie powinny być kontrolowane.

2. Taśma jest utrudniona w transporcie, a powierzchnia spoiny nie nadaje się do spawania.

3. Wady takie jak wtrącenia żużla, niepełna penetracja, ścieg spoiny i słabe formowanie spoiny są łatwo widoczne.

4. Roztopiony metal spoiny rozpryskuje się i rozprzestrzenia, co może łatwo spowodować oparzenia.

5. Wydajność spawania nad głową jest niższa niż w innych pozycjach.

Kluczowe punkty spawania:

1. Spawanie napowietrzne spoin czołowych. 

Gdy grubość spoiny jest mniejsza lub równa 4 mm, należy użyć rowków typu I i użyć sznurów spawalniczych φ3.2 mm przy umiarkowanym prądzie spawania; gdy grubość spawania jest większa lub równa 5 mm, należy stosować spawanie wielowarstwowe i wieloprzebiegowe.

2. Szew spawalniczy złącza w kształcie litery T to spawanie nad głową.

 Gdy stopka do zgrzewania jest mniejsza niż 8 mm, należy stosować zgrzewanie jednowarstwowe, a gdy stopka do zgrzewania jest większa niż 8 mm, należy stosować zgrzewanie wielowarstwowe i wieloprzebiegowe.

3. Zgodnie z konkretną sytuacją, zastosuj prawidłową metodę wysyłki:

(1) Gdy rozmiar stopki spawalniczej jest mały, liniowy lub liniowy typ posuwisto-zwrotny służy do zakończenia spawania jednowarstwowego; gdy rozmiar stopki spawalniczej jest duży, można zastosować spawanie wielowarstwowe lub wielowarstwowe spawanie wieloprzebiegowe, a pierwszą warstwę należy zastosować Transport w linii prostej, inne warstwy mogą wybrać metodę transportu ukośnego trójkąta lub ukośnego pierścienia.

(2) Bez względu na rodzaj przyjętej metody transportu, metal spoiny nie powinien być zbyt duży za każdym razem, gdy przechodzi do stopionego jeziorka.

Jak odróżnić spawanie płaskie, spawanie pionowe, spawanie poziome, spawanie nad głową i ich właściwości spawalnicze podczas oceny folii?

Wprowadzenie do spawania płaskiego

Charakterystyka spawania:

1. Metal spoiny opiera się głównie na własnym ciężarze, aby przejść do stopionego jeziorka.

2. Kształt i metal stopionego basenu są łatwe w utrzymaniu i kontroli.

3. W przypadku spawania metali o tej samej grubości prąd spawania w płaskiej pozycji spawania jest większy niż w innych pozycjach spawania, a wydajność produkcji jest wysoka.

4. Żużel i stopiony basen są podatne na mieszanie, zwłaszcza podczas spawania płaskich spoin pachwinowych, żużel jest łatwy do prowadzenia i tworzy wtrącenia żużlowe.

* Nie jest łatwo odróżnić żużel kwaśnego pręta spawalniczego od stopionego basenu; dwa alkaliczne pręty spawalnicze są stosunkowo czyste; norma HG20581 wyraźnie stwierdza, że ​​kwaśne sznury spawalnicze nie mogą być stosowane na statkach klasy II i III.

5. Niewłaściwe parametry i operacje spawania mogą łatwo prowadzić do wad, takich jak ścieg spoiny, podcięcie i odkształcenie spawalnicze.

6. Gdy tylna strona spoiny jednostronnej jest swobodnie uformowana, pierwsza spoina jest podatna na nierówne procedury penetracji i słabe formowanie tylne.

Kluczowe punkty spawania:

1. W zależności od grubości płyty można zastosować elektrodę o większej średnicy i większy prąd spawania.

2. Podczas spawania pręt spawalniczy i element spawany tworzą kąt 60 ~ 80 °, a oddzielanie żużla i ciekłego metalu jest kontrolowane, aby zapobiec wcześniejszemu pojawianiu się żużla.

3. Gdy grubość płyty jest mniejsza lub równa 6 mm, spawanie płaskie doczołowe ma na ogół rowek typu I, a przedni szew spawalniczy powinien być spawany łukiem zwarciowym z elektrodą φ3.2 ~ 4, a głębokość penetracji może osiągnąć 2/3 grubości płyty; zanim plecy zostaną uszczelnione, nie jest konieczne czyszczenie korzeni (z wyjątkiem ważnych struktur), ale żużel musi zostać oczyszczony, a prąd może być większy.

4. W przypadku niejasnego mieszania żużla i stopionego metalu jeziorka podczas spawania płaskiego doczołowego łuk można wydłużyć, elektrodę można przechylić do przodu, a żużel można zepchnąć z tyłu stopionego jeziorka, aby zapobiec włączeniu żużla.

5. Podczas spawania spoin nachylonych poziomo należy stosować spawanie w górę, aby zapobiec przesuwaniu się żużla i jeziorka stopionego do przodu, aby uniknąć wtrącenia żużla.

6. W przypadku spawania wielowarstwowego i wieloprzebiegowego należy zwrócić uwagę na liczbę przejść spawalniczych i kolejność spawania, a każda warstwa nie powinna przekraczać 4 ~ 5 mm.

7. W przypadku złączy spawanych pod kątem prostym typu T, złącza narożnego i złącza zakładkowego, jeśli grubość dwóch płyt jest różna, należy dostosować kąt spawu, aby odchylić łuk na jedną stronę grubej płyty, tak, aby obie płyty były równomiernie podgrzewane.

8. Prawidłowy wybór metody wysyłki

(1) Gdy grubość spawania wynosi ≤6 mm, spawanie płaskie typu I typu I, gdy przyjęto spawanie dwustronne, przedni szew spawalniczy przyjmuje linię prostą, która jest nieco wolniejsza; tylny szew spawalniczy również przyjmuje linię prostą, a prąd spawania jest nieco większy. , Szybciej.

(2) Gdy grubość płyty wynosi ≤6 mm, podczas otwierania innych form rowków można zastosować spawanie wielowarstwowe lub wielowarstwowe spawanie wieloprzebiegowe. Pierwsza warstwa spawania dolnego powinna być wykonana z elektrody niskoprądowej, małego prądu standardowego, linii prostej lub piłokształtnej. Zgrzewanie prętów do transportu kształtów. Do spawania warstwy wypełniającej można wybrać elektrodę o większej średnicy i spawanie łukiem krótkim z większym prądem spawania.

(3) Gdy rozmiar ramienia płaskiego spoiny pachwinowej połączenia T jest mniejszy niż 6 mm, można zastosować spawanie jednowarstwowe i można zastosować metodę transportu liniowego, ukośnego lub zygzakowatego; gdy rozmiar nogi jest większy, należy zastosować zgrzewanie wielowarstwowe lub zgrzewanie wielowarstwowe. Spawanie wieloprzebiegowe, zgrzewanie dolne przyjmuje liniową metodę transportu taśm, a warstwa wypełniająca może wybrać ukośny lub ukośny transport taśmą kołową.

(4) Generalnie spawanie wielowarstwowe i wieloprzejściowe powinno być spawane metodą transportu w linii prostej.

Wprowadzenie do spawania pionowego

Istnieją dwie metody operacji spawania pionowego: pierwsza polega na spawaniu od dołu do góry, co nazywa się spawaniem pionowym; drugim jest zastosowanie spawania od góry do dołu, co nazywa się spawaniem pionowym. Obecnie najpowszechniej stosowanym w produkcji jest spawanie od dołu do góry i na tej metodzie kładzie się nacisk w praktyce.

1. Podstawy spawania pionowego w górę

l) Podczas spawania należy wybrać elektrodę o mniejszej średnicy (2.5 mm ~ 4 mm) i mniejszy prąd spawania (o 10% ~ 15% mniejszy niż spawanie doczołowe płaskie), aby objętość stopionego jeziorka była mała, a chłodzenie i krzepnięcie jest szybkie, co może zmniejszyć i zapobiec spływaniu stopionego metalu.

2) W przypadku spawania łukiem krótkim długość łuku nie jest większa niż średnica elektrody, siła nadmuchu łuku jest wykorzystywana do utrzymania stopionego jeziorka, a operacja łuku krótkiego sprzyja przenoszeniu kropli.

3) Kąt roboczy elektrody wynosi 90 °, a kąt nachylenia do przodu wynosi -10 ~ -30 °, to znaczy elektroda jest nachylona w kierunku przeciwnym do kierunku spawania, tak że siła nadmuchu łuku wytwarza w górę nacisk na stopiony basen, aby zapobiec kapaniu stopionego metalu.

4) Dla wygody praworęcznej obsługi i obserwacji roztopionego jeziorka ciało spawacza nie powinno być skierowane bezpośrednio do spoiny, ale nieco w lewo.

2. Metoda spawania pionowego w dół

Metoda spawania pionowego skierowanego w dół jest odpowiednia tylko do spawania cienkich blach i mniej ważnych konstrukcji. Ponieważ spawanie pionowe w dół jest bardziej podatne na zapadanie niż spawanie pionowe w górę stopionego metalu i żużla, spoina jest podatna na wady, takie jak wtrącenia żużla i pory. Metoda spawania w pionie w dół charakteryzuje się dużą szybkością spawania. Głębokość spawania jest niewielka, szerokość topnienia jest wąska, nie jest łatwo przepalić, szew spawalniczy jest pięknie uformowany, a operacja jest prosta, ale wymaga szkolenia cieplnego, aby opanować umiejętności operacyjne. Główne punkty działania są następujące:

l) Prąd spawania powinien być umiarkowany, aby zapewnić dobre zgrzewanie;

2) Podczas spawania należy ustawić sznur spawalniczy prostopadle do powierzchni elementu spawanego i użyć metody bezpośredniej do zajarzenia łuku. Użyj dużego kąta nachylenia pręta spawalniczego do przodu, około 30 ~ 40 °, i użyj siły nadmuchu łuku, aby przytrzymać stopiony basen, aby zapobiec kapaniu stopionego basenu;

3) Użyj metody paska prostoliniowego, aby uniknąć kołysania bocznego tak bardzo, jak to możliwe, ale czasami może to być również lekkie kołysanie boczne, aby ułatwić dobre połączenie obu stron spoiny z metalem podstawowym. W przypadku metody spawania pionowego skierowanego w dół lepiej jest użyć specjalnej elektrody do spawania pionowego skierowanego w dół o wyższej lepkości żużla. Oprócz stosowania źródeł prądu do spawania prądem przemiennym, zwykłe źródła prądu prądu stałego do spawania łukowego powinny być spawane metodą odwrotnego połączenia prądem stałym.

Link do tego artykułu: Jak rozpoznać metodę spawania?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Jak rozpoznać metodę spawania?PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.