obróbka cnc · 2021年11月16日

Jak poprawić zwrot z inwestycji złomu stali nierdzewnej i stopów niklu?

Producenci stempli, którzy produkują złom stali nierdzewnej i stopów o wysokiej zawartości niklu, mogą z łatwością zwiększyć zwrot z inwestycji w materiał. Postępując zgodnie z kilkoma prostymi wskazówkami, mogą uzyskać wyższą wartość z odpadów.

Łańcuch dostaw złomu ze stali nierdzewnej, stopu niklu

Tradycyjnie, gdy cechowanie fabryka producenta produkuje złom ze stali nierdzewnej i stopów niklu, sprzedawca złomu odbiera materiał na miejscu. Dystrybutorzy działają jako pośrednicy w sprzedaży tych złomów przetwórcom stali nierdzewnej i stopów niklu. Przetwórca jest ostatnim przystankiem w łańcuchu dostaw złomu. Złom jest przetapiany w fabryce na nową stal nierdzewną, fabrykę stopów niklu oraz odlewnicze kręgi, blachy i pręty.

Przygotowując złom dla fabryk, przetwórcy idą dalej niż handlarze złomem. Wykorzystuje zastrzeżony program mieszania chemikaliów do kontroli jakości materiału. Przetwórca zapewnia ciągłe dostawy surowców spełniających uzgodnione specyfikacje chemiczne i gęstości do fabryk i odlewni. Przetwórca współpracuje z fabryką w celu ustalenia tych wytycznych w oparciu o potrzeby produkcyjne fabryki w dowolnym momencie. Doświadczenie przetwórcy w zakresie mieszania odróżnia go od handlarzy złomem w łańcuchu dostaw i umożliwia bezpośrednie zaopatrywanie fabryk i odlewni.

Mieszanie to praktyka, w której przetwórcy mieszają materiały odpadowe zawierające nikiel o różnych właściwościach chemicznych, rozmiarach i formach, aby wytworzyć jednolite ciepło. Po stopieniu w walcarce ciepło to wytworzy wymaganą zawartość niklu, chromu, molibdenu i żelaza.

Co ważniejsze, doświadczenie procesora w zakresie mieszania umożliwia mu kontrolowanie szkodliwych elementów resztkowych. Pierwiastki szczątkowe to miedź, cyna, fosfor, ołów, bor i siarka. Reszty są utrzymywane w wąskich tolerancjach, zwykle nieprzekraczających jednej setnej części. Jeśli pozostałości nie są kontrolowane, nowa stal nierdzewna lub stop niklu wytworzony z mieszanki spowoduje słabe działanie i wady strukturalne. W celu kontrolowania mieszanych i podgrzewanych surowców, przetwórca wykorzystuje technologię rentgenowską oraz własne profesjonalne laboratorium metalurgiczne do klasyfikowania i testowania wszystkich przychodzących towarów.

Niespełnienie specyfikacji walcowni spowoduje odrzucenie wszystkich przesyłek lub wydmuchanie ciepła. W kolejnym etapie procesu recyklingu metalu wytwarzane jest ciepło (znane również jako ładunek). W tym procesie złom jest podgrzewany w piecu walcarki do stopionej mieszaniny, z której wytwarzany jest nowy zwój lub arkusz (patrz Rysunek 1).

Jeśli partia ciepła zawiera zbyt dużo pewnych zanieczyszczeń (takich jak ołów) lub procent składników zawartych w kompozycji (takich jak miedź) jest zbyt wysoki, ciepło jest „zdmuchiwane”.

Zakupione przez przetwórcę odpady różnią się nie tylko właściwościami chemicznymi, ale także różnymi postaciami fizycznymi. Materiały obejmują zarówno grube, jak i cienkie płyty, wykrawanie i toczenie. Używając prasy, nożyczek i palnika do cięcia materiału do określonego rozmiaru, przetwórca może zapewnić, że mieszanka jest jednorodna i spełnia wymagania dotyczące gęstości.

Przetwórcy powinni utrzymywać odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa, aby zapewnić, że podczas procesu palnika nie zostaną uwolnione żadne środki szkodliwe dla środowiska lub zdrowia.

Spełnij oczekiwania materiałowe procesora

Przetwórcy chętnie kupują złom stali nierdzewnej i stopów niklu bezpośrednio z matrycy. Powinni jednak pamiętać o pewnych środkach ostrożności dla stempli, które mają być sprzedawane bezpośrednio i osiągać wyższe zyski.

Rysunek 1 Ciepło (zwane również ładowaniem) jest etapem procesu odzyskiwania metalu, w którym złom jest podgrzewany w piecu walcarki do stopionej mieszanki, z której powstają nowe kręgi.

Znaczenie chemii. Działania procesora skupiają się na chemii. Uważają, że każdy rodzaj złomu stali nierdzewnej i stopu niklu jest unikalną mieszanką niklu, chromu, molibdenu i żelaza, a każdy stop jest własną mieszanką.

Przetwórcy preferują czyste odpady sklasyfikowane według rodzaju stopu. Izolacja i czystość umożliwiają przetwórcom szybkie i dokładne obliczenie jednostek chemicznych zawartych w mieszaninie. Jeśli materiały odpadowe są zmieszane razem, dokładność chemikaliów może być zmniejszona, dlatego wymagane są bardziej rygorystyczne testy. Segregowane stopy zawsze uzyskują najwyższą wartość z maszyny przetwarzającej.

Spójność przepływu odpadów. Przetwórcy obiecują nieprzerwanie dostarczać co miesiąc tysiące ton do fabryk i odlewni. Ich zdolność do dostarczania materiałów w stałej ilości i jakości jest powodem, dla którego mają wyłączne umowy dotyczące dostaw z fabrykami stali nierdzewnej i profesjonalnymi odlewniami.

Dlatego przetwórca zawsze zna ilość i jakość odpadów ze swojego źródła. Ta spójność pozwala procesorowi lepiej zrozumieć i przewidzieć swoją zdolność do zaspokojenia popytu. Jeżeli przetwórcy wiedzą, że pozyskuje się znane ilości materiałów o wysokiej czystości, są bardziej skłonni do płacenia wyższych cen za te materiały.

 Jak poprawić zwrot z inwestycji złomu stali nierdzewnej i stopów niklu?

Cztery kroki do przygotowania złomu dla przetwórcy

Formy tłoczne muszą spełniać kilka prostych wskazówek, aby sprostać oczekiwaniom przetwórców, aby mogli sprzedawać im bezpośrednio:

1. Izolacja. Gdy matryca jest zjeżdżana z linii montażowej, wszystkie złomy ze stali nierdzewnej i zawierające nikiel należy odróżnić nazwą stopu. Można to zrobić za pomocą dedykowanych lejów, lejów, urządzeń rozładowczych i tac, z wyraźnymi etykietami do identyfikacji konkretnego stopu, który ma zostać w nich umieszczony, lub numeru części lub identyfikatora zadania odpowiadającego określonemu stopowi.

Powinni umieścić etykiety na linii cięcia wzdłużnego, wykrawarce, stole laserowym i maszynie CNC, wskazując rodzaj operacji i uruchamiany stop

2. Stwórz czystą kulturę. Matryca powinna ustanowić odpowiedzialną i czystą kulturę w fabryce.

Wytwórcy odpadów powinni edukować operatorów maszyn, jak ważne jest izolowanie materiałów i jak ich stanowiska pracy wpływają na izolację.

Matryca przypisuje odpowiedzialność operatora maszyny operatorowi maszyny za dokładne wyczyszczenie jego maszyny i obszaru roboczego przed przejściem do nowej pracy przy użyciu innych stopów. Operatorzy powinni zachować szczególną ostrożność podczas zmiany pracy związanej z materiałami, które są szkodliwe dla produkcji stali nierdzewnej i stopów niklu, takich jak stopy miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium i ołowiu.

W przypadku wyładunku materiałów z lejów lub koszy na śmieci na swoich stanowiskach pracy do większych punktów zbiórki (takich jak roll-off), operator maszyny powinien zostać poproszony o podpisanie listy, określającej czas, ilość i ilość wyładowanych materiałów. Pomoże to śledzić źródło zanieczyszczenia i określić, jakie środki można podjąć, aby uniknąć zanieczyszczenia w przyszłości.

3. Użyj listy kontrolnej, listy kontrolnej wysyłki. Producenci stempli mogą korzystać ze szczegółowych list pakowania i list wysyłkowych, aby zachować przejrzystość.

Każdy lej zasypowy, torebka, pudełko lub płoza powinny być wyraźnie oznaczone rodzajem zawartego stopu, a także wagą brutto, wagą netto i wagą tara.

Każdemu pojemnikowi lub palecie na odpady należy nadać niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

Lista pakowania powinna być podzielona według rodzaju stopu i zawierać unikalny numer identyfikacyjny oraz wagę każdego pojedynczego przedmiotu i jego pojemnika. Pomaga to procesorowi zgłaszać wszelkie rozbieżności do stempla. Następnie stempel może odwołać się do jego wydania, aby dowiedzieć się, gdzie w fabryce wystąpił błąd.

4. Bądź przejrzysty w kwestii zanieczyszczeń. Stempel powinien poinformować procesor o nieuniknionym problemie zanieczyszczenia, gdy wystąpi. Mają odpowiedni system, aby sobie z tym poradzić.

Wykrojnik powinien opisywać zmieszane typy stopów i jeśli to możliwe, proszę podać przybliżony procent każdego stopu.

Ten przedmiot należy wysłać jako osobną kategorię na liście przewozowym, aby zapewnić ostrożne obchodzenie się.

W przypadku jakichkolwiek pytań matryca może skontaktować się z każdym przeszkolonym personelem personelu przetwórczego. Chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w opracowaniu procedur gospodarowania odpadami, aby umożliwić producentom stemplowania wejście do łańcucha dostaw.

Link do tego artykułu: Jak poprawić zwrot z inwestycji złomu stali nierdzewnej i stopów niklu?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Jak poprawić zwrot z inwestycji złomu stali nierdzewnej i stopów niklu?Precyzja 3, 4 i 5-osiowa Obróbka CNC usługi dla obróbka aluminium, beryl, stal węglowa, magnez, obróbka tytanu, Inconel, platyna, superstop, acetal, poliwęglan, włókno szklane, grafit i drewno. Zdolne do obróbki części do 98 cali. średnica toczenia. i +/- 0.001 cala tolerancja prostoliniowości. Procesy obejmują frezowanie, toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, gwintowanie, formowanie, radełkowanie, pogłębianie, pogłębianie, rozwiercanie i cięcie laserowe. Usługi drugorzędne, takie jak montaż, szlifowanie bezkłowe, obróbka cieplna, galwanizacja i spawanie. Prototyp i produkcja od małych do dużych ilości oferowana z maksymalnie 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do zasilania płynów, pneumatyki, hydrauliki i zawór Aplikacje. Obsługuje przemysł lotniczy, lotniczy, wojskowy, medyczny i obronny. PTJ opracuje strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.