obróbka cnc · 2021年11月11日

Jak określić problem zmniejszenia rozmiaru stojący przed procesorem?

Granulacja, mielenie i rozdrabnianie to powszechnie używane terminy opisujące okruchy produktów ubocznych przetwarzania tworzyw sztucznych. Każdy sprzęt do przetwarzania tworzyw sztucznych będzie wytwarzał odpady i pewien poziom produktów niespełniających norm, a te produkty niespełniające norm zostaną wyrzucone jako produkty odpadowe.

Dla wielu przetwórców udany recykling ich odpadów może stanowić różnicę między zyskami a stratami. Jednak w celu zachowania jego wartości (czy jest poddawany recyklingowi, ponownie używany lub sprzedawany innym do recyklingu), często konieczne jest zmniejszenie odpadów do łatwego do zagospodarowania i jednolitego rozmiaru. To tam znajduje się sprzęt do granulowania i rozdrabniania.

Granulatory są bardzo powszechne w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych i można je ogólnie podzielić na dwie kategorie. Model obok maszyny jest zwykle używany do mielenia stosunkowo niewielkich ilości folii, prowadnic, niewykwalifikowanych części i przycinania krawędzi linii produkcyjnej folii w celu natychmiastowego recyklingu i ponownego wykorzystania w procesie. Jak sama nazwa wskazuje, centralny granulator zwykle znajduje się w pomieszczeniu oddzielonym od warsztatu produkcyjnego. Są one zwykle większe i wydajniejsze i zwykle służą do rozdrabniania dużych ilości odpadów, zwykle z wielu linii produkcyjnych lub jednostek formujących.

Jak określić problem zmniejszenia rozmiaru stojący przed procesorem?

Mogą być wyposażone w specjalne leje zasypowe do przechowywania długich części (takich jak rury lub profile) lub szerokich materiałów (takich jak płyty) lub do degranulacji niewykwalifikowanych rolek folii i rolek folii rozwiniętej.

Granulator do dużych obciążeń służy do przetwarzania dużych, wytrzymałych części i oczyszczania. Generalnie granulator pracuje z dużą prędkością przy stosunkowo niskim momencie obrotowym. Nawet tak zwany granulator „niskoobrotowy” ma wirnik, który może obracać się z prędkością 190 obr/min, podczas gdy prędkość robocza granulatora o standardowej prędkości wynosi od 400 do 500 obr/min lub więcej.

Z drugiej strony rozdrabniacze mają tendencję do pracy przy niższych prędkościach (100 do 130 obr./min) i wysokim momencie obrotowym, co sprawia, że ​​przeżuwają prawie wszystko. To wyjaśnia, dlaczego niszczarki do papieru są tak powszechne w zastosowaniach związanych z recyklingiem drewna, metalu i papieru oraz dlaczego stają się coraz bardziej popularne w recyklingu tworzyw sztucznych. Maszyny te mogą być dostarczane w konstrukcji jednoosiowej, która może zmniejszyć cięcie jednego lub więcej noży ze stałym łożem, lub w modelu dwuosiowym, który wykorzystuje dwa przeciwbieżne wałs, które tną się nawzajem i rozdrabniają odpady.

Uważa się, że model dwuosiowy jest bardziej wydajny w rozdrabnianiu dużych kawałków odpadów, ale jest bardziej złożony i bardziej podatny na uszkodzenia wału. Ponadto podwoiła się ilość konserwacji narzędzi dla modelu dwuosiowego. Modele jednowałowe zazwyczaj zapewniają większe, mocniejsze wirniki i wykorzystują noże ze stałym łożem, co upraszcza konserwację i zapewnia większe obciążenia robocze. Rozdrabniacze jednowałowe są ogólnie uważane za bardziej wydajne w produkcji sztywnych tworzyw sztucznych oraz materiałów foliowych i włóknistych, które są produktami szybko rozprzestrzeniającymi się w przemyśle tworzyw sztucznych.

Jeśli wymienisz wszystkie rodzaje odpadów, które mogą wytwarzać zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych, takie jak butelki, ścieki, ścieki, duże i małe wypraski, folie, arkusze, rury, włókna, materiały czyszczące, profile itp., to każdy Wszystkie rodzaje materiałów odpadowych można również przetwarzać za pomocą granulatora lub rozdrabniacza. Jak więc określić najlepszą z dwóch technik redukcji rozmiaru?

Decyzja może mieć cztery główne czynniki:

•Ilość odpadów;

•gęstość;

• Sposób żywienia;

• Wymagane warunki końcowe.

Jak będą traktowane odpady?

Granulator nie ma najniższej przepustowości. Oprócz energii wymaganej do uruchomienia i uruchomienia wirnika, odpowiednio dobrany granulator może rozdrobnić tysiące funtów okruchów na kilka funtów okruchów. Mały granulator obok maszyny jest specjalnie zaprojektowany do przetwarzania stałego strumienia odpadów z prędkością do około 1000 funtów/godz. (454 kg/godz.). W warunkach podawania dozowanego lub wsadowego można zainstalować większe urządzenie centralne do obsługi ładunków powyżej 9000 kg/h 4100 funtów/godz.

Jedynym prawdziwym ograniczeniem jest wielkość i konfiguracja portu podającego i komory cięcia, a także konieczność unikania przeładowania i zacinania się rotora. Aby zapobiec zacięciom papieru, producenci granulatorów zwykle konfigurują swoje maszyny tak, aby pochłaniały mniejsze zanieczyszczenia i wykorzystują wytrzymałe koła zamachowe i silniki o dużej mocy do napędzania grubościennych części, ale uszkodzenie wirnika i zacięcie papieru zawsze stanowią potencjalne problemy.

Z drugiej strony niszczarki dokumentów często nie mogą pracować wydajnie przy bardzo niskiej przepustowości (czasami mogą w ogóle nie działać). Jest to szczególnie ważne w przypadku kruszarek jednowałowych, które wykorzystują poziome tłoki hydrauliczne do kierowania odpadów do obszaru cięcia, gdzie przecinają się wirnik i stały nóż. Im więcej odpadów w podajniku i im cięższy, tym łatwiej tłok wepchnąć go do rotora.

Rotor rozdrabniacza jest zwykle solidnym ząbkowanym nożem, solidną stalą (lub ciężką spawaną częścią), który zazębia się ze stałym nożem, aby rozdrabniać gruz. W sposób ciągły monitoruj i kontroluj nacisk do przodu zasuwy podającej i napędu wirnika, aby zoptymalizować prędkość podawania zasuwy w celu aktywnego kruszenia bez powodowania przeciążenia. Większość modeli zawiera sterowanie, które może szybko odwrócić wirnik, aby usunąć zacięcia papieru spowodowane nadmiernym podawaniem, zwłaszcza gdy obecne są grube wióry lub ciała obce (takie jak metalowe zanieczyszczenia).

Dlatego, mimo że pelletyzator poradzi sobie z dużą ilością odpadów, warto zastanowić się, czy rozdrabniacz jest równie skuteczny.

Jaka jest gęstość odpadów?

Niektóre materiały odpadowe mogą wywierać duży nacisk na zmniejszanie rozmiarów sprzętu. Dobrym przykładem jest czystka, która może mieć kilka centymetrów grubości i waży 30 lub 40 funtów. Umieszczenie centralnego granulatora z wirnikiem tłokowym i wystarczającą mocą do granulatora również będzie generować dużo hałasu, powodować skoki mocy i może uszkodzić granulator. Aby uniknąć tych problemów, firmy, które często wymagają czyszczenia, najpierw użyją piły taśmowej lub podobnego narzędzia, aby pociąć je na małe kawałki. Z drugiej strony w przypadku niszczarki nie ma problemu z czyszczeniem. Tak naprawdę całe pudełko wypełnione nimi można wsypać do otwartego leja samowyładowczego, a maszyna bardzo sprawnie je połknie.

To samo dotyczy kompaktowych butelek z rozdrobnionymi detergentami do prania. Jednak w postaci nieskompresowanej, luźne butelki odbiją się w niszczarce, zmniejszając wydajność cięcia. Jednak wprowadzenie lekkich butelek do komory cięcia stycznego granulatora za pomocą przenośnika nie spowoduje żadnych problemów.

Niestandardowe folie z tworzywa sztucznego i rolki z włóknami (każda ważąca setki funtów) to kolejny przykład idealnie rozdrobnionych odpadów. Całą rolkę można włożyć do rozdrabniacza, a aby przetworzyć te same odpady przez granulator, rolka musi zostać pocięta na płyty lub rozwinięta, zanim będzie można ją granulować. Dla tych zastosowań rozdrabniacza mogą być dostarczone specjalne noże, aby zapewnić, że długie paski folii i wiązki włókien nie zostaną zaplątane w rotor.

Jeśli potrzebujesz pozbyć się dużej ilości ciężkich i gęstych odpadów (czy są to części czyszczące, grubościenne rury lub cienkie płyty) i chcesz uniknąć pracochłonnych przygotowań przed peletowaniem, możesz rozważyć użycie rozdrabniacza.

Jaka metoda karmienia jest potrzebna?

Jak wynika z poprzedniej dyskusji na temat objętości i gęstości odpadów, rozdrabniacz wymaga tylko najprostszego systemu podawania. W rzeczywistości niszczarka działa najlepiej, gdy ciężkie, gęste odpady są po prostu wsypywane do leja samowyładowczego. Tłok hydrauliczny porusza się bocznie w kanale na dnie leja i wpycha materiał do rotora. Gdy tłok cofa się, zanieczyszczenia na górze leja będą miały tendencję do wciskania go w dół do kanału podającego, gdzie tłok może ponownie popchnąć go do przodu. Dzięki temu niszczarka dokumentów jest maszyną „jednorazowego użytku”.

Z drugiej strony większość granulatorów jest odwrotnie. Jak wspomniano wcześniej, wypełnienie wnęki tnącej odpadami może powodować skoki mocy, a nawet blokować wirnik. Większość granulatorów musi być dozowana i podawana ręcznie, manipulatorem, przenośnikiem lub innym specjalnym mechanizmem podającym. Dlatego w porównaniu z niszczarką nakład pracy związany z usuwaniem odpadów przez niszczarkę może być mniejszy.

Jaki jest ostateczny stan materialny?

Największą różnicą między peletyzatorem a rozdrabniaczem może być zmniejszony rozmiar formy odpadów. Niszczarka jest urządzeniem jednostopniowym, które tnie odpady na mniejsze kawałki, które są łatwiejsze w obsłudze. Wielkość tych fragmentów zależy częściowo od wielkości otworów w sicie sortowania, które mogą mieć średnicę od 2 cali (50.8 mm). Mniej niż połowa rozmiaru. Oznacza to, że rozdrobnione produkty mogą być znacznie większe niż cząstki surowego plastiku, a rozmiar i kształt cząstek, pył i drobne cząstki również mogą się znacznie różnić.

Jeśli materiał zostanie wysłany do firmy zajmującej się recyklingiem w celu odsprzedaży i/lub ponownego przetworzenia, może to nie stanowić problemu. Jeśli jednak materiał zostanie odesłany z powrotem do maszyny do formowania lub wytłaczarki z mieszaniną surowych cząstek, rozdrobnione odpady mogą wymagać poddania wtórnego procesu granulowania, aby uzyskać najlepszy rozmiar i jednorodność. Zanieczyszczenia podobne do oryginalnego materiału płyną łatwiej i lepiej mieszają się z oryginalną żywicą i dodatkami w procesorze.

Dobrze zaprojektowany granulator, z ostrym nożem zapewniającym dobry stan mechaniczny, jest najlepszym narzędziem do produkcji spójnych i jednorodnych granulek. Podczas pracy nóż wirnika najpierw tnie go na małe kawałki, a następnie kontynuuje obrót, aby przeciąć wewnętrzną powierzchnię sita przesiewającego, tym samym jeszcze bardziej zmniejszając rozmiar małych kawałków, aż przejdzie przez otwory sita i opuści wnękę tnącą granulatora . Średnica otworu wynosi zwykle od 0.25 do 0.375 cala (6.35 do 9.5 mm), więc przechodzące przez niego cząstki są często ziarniste, zbliżone do pierwotnej wielkości cząstek.

na zakończenie

Tryb pracy granulatora i rozdrabniacza jest inny, a każdy ma inne zalety, co nie oznacza, że ​​przetwórca musi wybrać jedną z nich. W rzeczywistości rozdrabniacze zwykle wykonują zadania rozdrabniania zgrubnego, a następnie zrębki są podawane do granulatora w celu ostatecznego sortowania w celu uzyskania jednolitej, jednolitej paszy. Największą zaletą niszczarki jest to, że skutecznie tnie duże ilości ciężkich odpadów plastikowych na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu kawałki przy minimalnej liczbie operatorów. Granulator może wtedy wykonać własną pracę, poradzić sobie z mniej wymagającymi zadaniami mielenia, a w razie potrzeby zamienić rozdrobnione odpady w wartościowy przemiał, który można wykorzystać w procesie.

Jeśli uważnie przyjrzysz się rodzajom odpadów powstających w procesie i zastanowisz się, jak pozbyć się odpadów po zmniejszeniu wielkości, to szybko stanie się jasne, czy potrzebujesz mocy rozdrabniacza, czy rozdrobnienia granulatora. Dostawcy, którzy mogą zapewnić Ci te dwie opcje, będą w stanie pomóc Ci przeanalizować sytuację i podjąć najlepszą decyzję w oparciu o Twoje potrzeby.

Link do tego artykułu: Jak określić problem zmniejszenia rozmiaru stojący przed procesorem? 

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Jak określić problem zmniejszenia rozmiaru stojący przed procesorem?Precyzja 3, 4 i 5-osiowa Obróbka CNC usługi dla obróbka aluminium, beryl, stal węglowa, magnez, obróbka tytanu, Inconel, platyna, superstop, acetal, poliwęglan, włókno szklane, grafit i drewno. Zdolne do obróbki części do 98 cali. średnica toczenia. i +/- 0.001 cala tolerancja prostoliniowości. Procesy obejmują frezowanie, toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, gwintowanie, formowanie, radełkowanie, pogłębianie, pogłębianie, rozwiercanie i cięcie laserowe. Usługi drugorzędne, takie jak montaż, szlifowanie bezkłowe, obróbka cieplna, galwanizacja i spawanie. Prototyp i produkcja od małych do dużych ilości oferowana z maksymalnie 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do zasilania płynów, pneumatyki, hydrauliki i zawór Aplikacje. Obsługuje przemysł lotniczy, lotniczy, wojskowy, medyczny i obronny. PTJ opracuje strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.