obróbka cnc · 2021年12月7日

Inwentaryzacja dziesięciu przełomów technologicznych w rozwoju przemysłu aluminiowego

Od zeszłego tygodnia, stymulowane światowym kryzysem energetycznym, ceny metali podstawowych na rynku surowców generalnie wzrosły. W tym tygodniu Lun Aluminium osiągnął nowy szczyt od lipca 2008 r., przekraczając po raz pierwszy od 3,000 lat 13 USD za tonę, prowadząc do wzrostu cen innych metali nieszlachetnych.

Według znawców branży aluminium to prawie „stała energia elektryczna”, a wyprodukowanie każdej tony aluminium wymaga 14 megawatogodzin energii elektrycznej, co wystarczy, aby zwykłe brytyjskie gospodarstwo domowe mogło używać go przez ponad trzy lata.

Dlatego w przypadku metali przemysłowych, takich jak aluminium, które wymagają wytopu dużych ilości energii elektrycznej, inwestorzy zakładają, że globalne koszty energii będą nadal rosły, a ich ceny są naturalnie obstawiane przez inwestorów.

Bloomberg zacytował inwestorów na rynku opcji, którzy powiedzieli, że w ostatnich tygodniach inwestorzy kupowali opcje kupna aluminium z cenami wykonania sięgającymi 4,000 USD za tonę. W rzeczywistości oznacza to obstawianie, że ceny aluminium mogą znacznie przekroczyć obecne poziomy i osiągnąć rekordowe poziomy.

Analitycy twierdzą, że tegoroczny wzrost cen aluminium zwykle skłania producentów z innych krajów do ponownego otwierania starych fabryk i rozważania dodania nowych materiałów. Jednak większy wzrost kosztów energii elektrycznej wywiera presję na huty i może utrudnić ponowne uruchomienie.

Na przykład niemiecka huta musi obecnie zapłacić około 4,000 USD za energię potrzebną do wyprodukowania jednej tony metalu, co znacznie przekracza obecną cenę aluminium.

Pragniemy być wdzięczni za wszystkie wynalazki poczynione przez poprzedników branży aluminiowej w kraju i za granicą w rozwoju branży aluminiowej. Te wynalazki są niezliczone i trudno je po kolei przytaczać. W tym artykule przytoczono tylko dziesięć przełomów technologicznych, które mają fundamentalny wpływ na światowy i chiński przemysł aluminiowy. Bez tych dziesięciu przełomów technologicznych światowy i chiński przemysł aluminiowy nie byłby w stanie osiągnąć dzisiejszych wspaniałych osiągnięć.

1. Odkrycie i wykorzystanie boksytu

Boksyt jest najlepszym surowcem do produkcji metalicznego aluminium, a jego zużycie stanowi ponad 90% całkowitej światowej produkcji boksytu. Boksyt został po raz pierwszy odkryty przez francuskich geologów w 1821 roku. Aby wyprodukować aluminium z boksytu, najpierw wytwarza się tlenek glinu, a następnie aluminium wytwarza się metodą elektrolizy. Wydobycie boksytu rozpoczęto we Francji w 1873 roku, a produkcję tlenku glinu z boksytu rozpoczęto w 1894 roku metodą Bayera. Do 1900 r. w krajach takich jak Francja, Włochy i Stany Zjednoczone wydobycie boksytów było niewielkie, a roczna produkcja wynosiła zaledwie 90,000 2016 ton. Wraz z rozwojem nowoczesnego przemysłu aluminium jest wykorzystywane jako metal i stop w przemyśle lotniczym i wojskowym, a następnie rozszerzane na przemysł cywilny. Od tego czasu przemysł aluminiowy rozwija się bardzo szybko. Do 57 roku światowa produkcja aluminium elektrolitycznego osiągnęła ponad 2016 milionów ton. , Wydobyty boksyt w 262 roku wzrósł do 2017 mln ton. Według danych Biura Kopalń USA z 28 roku światowe rezerwy boksytu wynoszą XNUMX miliardów ton. Zasoby boksytu, które ziemia daje ludziom, dostarczają surowców dla światowego i chińskiego przemysłu aluminiowego.

2, proces Bayer wytwarza tlenek glinu

Proces Bayera jest szeroko stosowaną metodą produkcji tlenku glinu z boksytu w przemyśle. Został wynaleziony przez austriackiego inżyniera Bayera w 1887 roku. Obecnie 95% światowych firm produkujących tlenek glinu wykorzystuje proces Bayera do produkcji tlenku glinu.

3. Produkcja aluminium elektrolitycznego metodą Hall-Elu

W 1886 roku American Hall i Francuz Elu niezależnie wynaleźli elektrolizę stopionej soli kriolitowo-tlenku glinu w celu wytworzenia aluminium. Jak dotąd całe aluminium na świecie jest produkowane w procesie elektrolizy.

4, wytapianie stopu aluminium;

Wytapianie to metoda stopowania metali. Wykorzystuje ogrzewanie do zmiany stanu metalu, dzięki czemu metal podstawowy i składniki stopowe są topione w jednolity skład zgodnie z wymaganym stosunkiem i może spełniać czystość wewnętrzną, temperaturę odlewania i inne specyficzne wymagania. proces tworzenia. Jakość wytopu ma decydujący wpływ na wydajność obróbki i końcowe wykorzystanie aluminium. Jeżeli jakość stopu jest wrodzona niewystarczająca, spowoduje to potencjalne zagrożenia dla użytkowania produktu. Dlatego też wytapianie odgrywa dominującą rolę w jakości przerabianego produktu. Kluczowy proces.Inwentaryzacja dziesięciu przełomów technologicznych w rozwoju przemysłu aluminiowego

5. Technologia przetwarzania stopu aluminium

Wtrącenia i zawartość wodoru w metalu mają znaczący niekorzystny wpływ na wytrzymałość, odporność na zmęczenie, odporność na korozję, pękanie korozyjne naprężeniowe i wydajność przetwarzania materiału. Skuteczne kontrolowanie zawartości wodoru w wytopie i zawartości utlenionych wtrąceń w celu poprawy jakości odlewanych prętów i blach walcowanych stało się wspólnym celem, do którego dąży przemysł metalurgiczny, odlewniczy i materiałowy wszystkich krajów. Obecnie mieszanie elektromagnetyczne, rafinacja w piecu, degradacja on-line poza piecem, odgazowywanie on-line i filtracja on-line są szeroko stosowane w celu zmniejszenia zawartości wodoru i zawartości wtrąceń w stopionym stopie aluminium oraz poprawy mechanicznej właściwości i jakość wyglądu wlewka.

6. Bezpośrednie odlewanie wlewków chłodzonych wodą

Alcoa wynalazła technologię bezpośredniego odlewania chłodzonego wodą, która została przyjęta we wszystkich fabrykach Alcoa w latach 1930. XX wieku. W latach pięćdziesiątych wlewki chłodzone wodą można było stosować do wytwarzania dużych produktów potrzebnych w przemyśle lotniczym, morskim i transportowym. Wraz z postępem technologii i sprzętu do bezpośredniego odlewania wodą, rozmiar wlewka wzrasta. Obecna płyta może ważyć do 1950 ton, a średnica aluminiowego pręta do wyciskania może sięgać 45 metra.

7, obróbka aluminium i odlewanie

Obróbka aluminium polega na przetwarzaniu kęsów aluminiowych na materiały metodami przetwarzania tworzyw sztucznych. Główne metody obejmują walcowanie, wytłaczanie, rozciąganie i kucie.

Wśród materiałów przetworzonych z aluminium i stopów aluminium najszerzej stosowane i charakteryzujące się największą wydajnością są materiały walcowane (płyty, taśmy, taśmy, folie) oraz materiały wytłaczane (rury, pręty, kształtowniki, druty). Według statystyk roczna produkcja tych dwóch rodzajów materiałów stanowi około 58% i 39% całkowitej rocznej produkcji aluminium na świecie (średnio). Pozostałe materiały przetworzone aluminium, takie jak wyroby kute, stanowią zaledwie kilka procent całkowitej produkcji aluminium.

Odlewanie ciśnieniowe jest określane skrótem jako odlew ciśnieniowy, który jest metodą odlewania, w której ciekły stop wlewa się do komory prasy, wnękę formy stalowej wypełnia się z dużą prędkością, a ciekły stop krzepnie pod ciśnieniem, tworząc odlew. Maszyna odlewnicza, stop odlewniczy i forma odlewnicza to trzy główne elementy produkcji odlewów ciśnieniowych i żaden z nich nie jest niezbędny. Tak zwany proces odlewania ciśnieniowego to organiczne i kompleksowe zastosowanie tych trzech elementów, aby umożliwić stabilną, rytmiczną i wydajną produkcję kwalifikowanych odlewów o dobrym wyglądzie, dobrej jakości wewnętrznej i wymiarach spełniających wymagania rysunku lub umowy.

8. Obróbka cieplna i wzmocniony stop aluminium

Niemieccy naukowcy odkryli w 1908 r. wzmocnienie starzenia stopów aluminium-miedź-magnez, co znacznie poprawiło wytrzymałość stopów aluminium i rozszerzyło obszary zastosowań stopów aluminium.

W różnych krajach stale opracowywane są nowe stopy. Obecnie liczba przerobionych stopów aluminium zarejestrowanych w Alcoa Association osiągnęła 680, z czego najczęściej używaną jest seria 6063 aluminium-magnez-krzem zarejestrowana przez Alcoa w 1954 roku. Stop aluminium.

9, aluminium obróbka powierzchniowa technologia

W ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat technologia obróbki powierzchni produktów aluminiowych rozwinęła się niezwykle szybko, a produkty ze stopów aluminium po obróbce powierzchni nadają ludziom bardzo piękny i delikatny wygląd. Obróbka chemiczna konwersyjna jest naszą najbardziej powszechną technologią obróbki powierzchni. Takie jak utlenianie anodowe, kompozytowe utlenianie anodowe, utlenianie mikrołukowe, obróbka powlekania elektroforetycznego itp. Są to procesy powlekania konwersją chemiczną. Obróbka powlekania konwersją chemiczną jest bardziej dojrzała i stabilna niż inne obróbki powierzchni. Jest to jednak bardziej technologia kompozytowa, która jest obecnie stosowana, a technologia kompozytowa ma na celu zebranie zalet różnych technologii i uniknięcie ich wad. Na przykład technologia jarzenia łuku, połączona technologia rozpylania wiązką jonów itp., Połączona technologia rozpylania wiązką jonów łączy rozpylanie magnetronowe z implantacją jonów, a rozpylanie jonowe łączy zalety wysokiej prędkości, niskiej temperatury i dobrej siły wiązania. Połącz laser i rozpylanie itp.

10. Technologia ochrony środowiska w przemyśle aluminiowym

Główne zanieczyszczenia w przemyśle aluminiowym to czerwone szlam powstające w procesie produkcji tlenku glinu, gazy odlotowe zawierające fluor z produkcji elektrolizy, spaliny z kalcynacji i prażenia węgla, odpady z remontu ogniw elektrolitycznych, ścieki z obróbki aluminium, oleje odpadowe i inne odpady przemysłowe. , Spaliny i ścieki zawsze były głównymi celami monitoringu ochrony środowiska, które związane są z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zrównoważonym rozwojem społeczeństwa, ekologią i gospodarką.

Aby przemysł aluminiowy nadal rozwijał się w kierunku ekologicznym i niskoemisyjnym, odpowiednie urządzenia do ochrony środowiska i energooszczędne są stale rozwijane i dążą do poprawy ogólnego poziomu ochrony środowiska w przemyśle aluminiowym w zakresie ochrony środowiska. ochrona, inteligencja i zintegrowana kontrola.

Link do tego artykułu: Inwentaryzacja dziesięciu przełomów technologicznych w rozwoju przemysłu aluminiowego

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Inwentaryzacja dziesięciu przełomów technologicznych w rozwoju przemysłu aluminiowegoPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowewiercenie, odlewanie ciśnieniowe, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.