obróbka cnc · 2021年11月17日

Inteligentna produkcja a przemysł maszynowy

Działalność gospodarcza przemysłu maszynowego w 2021 r. będzie się nadal stabilizować i poprawiać od IV kwartału ubiegłego roku. W drugiej połowie roku, biorąc pod uwagę ogólną stabilność, w czwartym kwartale wystąpią niewielkie wahania. Oczekuje się, że tempo wzrostu wartości dodanej przemysłu maszynowego w całym roku będzie nieznacznie wyższe niż krajowego przemysłu i przemysłu wytwórczego, główne przychody i zyski z działalności gospodarczej utrzymają się przy jednoczesnym wzroście, a dynamika eksportu będzie staraj się nie być niższy niż ubiegłoroczny spadek.

Chińska Federacja Przemysłu Maszynowego zorganizowała pierwszą połowę spotkania poświęconego analizie działalności gospodarczej przemysłu w dniu 9 sierpnia. w zeszłym roku, a ogólna sytuacja była lepsza niż oczekiwano na początku roku. , Główne wskaźniki gospodarcze utrzymały lekką tendencję wzrostową. Wśród nich wartość dodana przemysłu maszynowego wzrosła rok do roku o 7.8%, o 1.8 i 0.9 pkt. proc. więcej niż przemysł krajowy i przemysł wytwórczy w tym samym okresie.

Na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszym półroczu inwestycje w środki trwałe w przemyśle maszynowym wzrosły jedynie o 3.07%, co jest rekordowym poziomem w tym samym okresie od 2008 roku. W odpowiedzi Dong Yang, wiceprezes Zarządu China Machine Federation, w odpowiedzi na pytanie reportera, powiedziała: „Jeśli weźmiemy pod uwagę transformację i modernizację, spadek tempa wzrostu należy uznać za rozsądny”. Powiedział również: „W nowej normie różne zmiany danych nadal wymagają dalszych badań, nie jest dobrze po prostu powiedzieć „niski”.” Prognozując trend na cały rok, PTJ Hardware zapowiedziało, że działalność gospodarcza przemysłu maszynowego w 2021 r. będzie się nadal stabilizować i poprawiać od czwartego kwartału ubiegłego roku. Powyżej w czwartym kwartale nastąpią niewielkie wahania. Oczekuje się, że tempo wzrostu wartości dodanej przemysłu maszynowego w całym roku będzie nieznacznie wyższe niż przemysłu krajowego i przemysłu wytwórczego, główne przychody i zyski z działalności gospodarczej utrzymają się przy jednoczesnym wzroście, a dynamika eksportu będzie staraj się nie być niższy niż ubiegłoroczny spadek.

Inteligentna produkcja a przemysł maszynowy

Kluczowe branże spowodowały spadek tempa wzrostu solidnych inwestycji. Z najnowszych statystyk wynika, że ​​od początku tego roku tempo wzrostu wartości dodanej przemysłu maszynowego zmieniło się z niższego niż przemysłu krajowego i przemysłu wytwórczego w roku poprzednim na wyższe niż przemysłu krajowego i Przemysł wytwórczy. Wartość dodana przemysłu maszynowego od stycznia do czerwca wzrosła o 7.8% r/r, o 1.8 i 0.9 pkt. ten sam okres w zeszłym roku. Główny dochód biznesowy przemysłu maszynowego wyniósł 2.1 biliona juanów, co oznacza wzrost rok do roku o 11.29%, czyli o 6.68 punktu procentowego więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Całkowity osiągnięty zysk wyniósł 3.21 mld juanów, co oznacza wzrost o 753.8% rok do roku, czyli o 6.53 punktu procentowego więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Główne wskaźniki korzyści przemysłu maszynowego wykazują tendencję do stabilizacji. W porównaniu z przemysłem krajowym dynamika wzrostu przychodów z działalności głównej oraz zysku przemysłu maszynowego była w tym samym okresie o 6.4 i 3.55 pkt. proc. wyższa niż w przemyśle krajowym.

PTJ Hardware zwróciło uwagę, że wśród 119 głównych produktów monitorowanych przez przemysł maszynowy w pierwszym półroczu liczba produktów, które osiągnęły wzrost rok do roku, rosła z miesiąca na miesiąc. W czerwcu było 60 produktów ze wzrostem rok do roku, co stanowiło 50.42%; 59 produktów ze spadkiem produkcji rok do roku, co stanowi 49.58%.

W szczególności główne spadki produkcji to produkty inwestycyjne, takie jak sprzęt do wytapiania metali, obrabiarki, sprzęt do wytwarzania energii, sprzęt do wiercenia ropy naftowej, przyrządy optyczne, kamery i inne produkty, a także maszyny rolnicze, takie jak ciągniki i maszyny do zbioru, które utrzymują się szybko wzrost na wczesnym etapie. produkt. Wzrost produkcji dotyczy głównie produktów ściśle związanych z konsumpcją, ulepszeniami technologicznymi i ochroną środowiska, takich jak samochody, oprzyrządowanie elektryczne, oprzyrządowanie samochodowe, przenoszenie mocy i kondensatory mocy związane z transformacją, przełącznik wysokiego napięciabieg, kable optyczne, specjalny sprzęt do kontroli zanieczyszczenia środowiska itp. oraz Części i komponenty, takie jak formy, elementy pneumatyczne, metalowe uszczelki itp.

Choć główne wskaźniki koniunktury w branży maszynowej wykazują tendencję do stabilizacji, to rozbieżność międzybranżowego trendu funkcjonowania jest bardziej widoczna, a branża maszyn budowlanych ogólnie jest nadal trudna. W szczególności nie zmienił się spadek korzyści dużych i średnich przedsiębiorstw, a powierzchnia strat nadal się powiększa. Tempo pracy ciężkiego przemysłu wydobywczego spadło. Branża pokazała, że ​​niektóre firmy są stabilne, inne tracą pieniądze, a niektóre firmy przechodzą na produkcję lub wstrzymują produkcję. W przemyśle petrochemicznym ogólnego przemysłu maszynowego nadal brakuje zamówień, a zyski przemysłu wciąż spadają. Branża obrabiarek nadal jest w zastoju, a zysk branży produkcji obrabiarek do metalu spadł o 22.12% rok do roku.

Ponieważ dwie kluczowe branże przemysłu maszynowego, przemysł samochodowy oraz przemysł urządzeń elektrycznych i elektrycznych, napędzane popytem rynkowym, korzystną polityką i wielkoskalowymi ulepszeniami w zakresie wytwarzania energii, przesyłu energii i transformacji, odegrały stymulującą rolę w promowaniu stabilna poprawa przemysłu maszynowego. „PTJ Hardware podkreślił, że od stycznia do czerwca główne przychody biznesowe branży motoryzacyjnej wzrosły o 9.9% rok do roku, branża urządzeń elektrycznych i elektrycznych wzrosła o 8.21% rok do roku, a branże maszynowe inne niż branża motoryzacyjna i AGD wzrosła o 3.41% rok do roku Nowe przyłączenia w całej branży Wśród głównych przychodów biznesowych branża motoryzacyjna stanowiła 48.91%, branża AGD 28.88%, a pozostałe branże tylko 22.21%.

W pierwszym półroczu branża motoryzacyjna osiągnęła wzrost zysku o 6.34% r/r, branża AGD wzrosła o 15.13% r/r, podczas gdy pozostałe branże maszynowe z wyłączeniem motoryzacji i elektrotechniki branża AGD wzrosła tylko o 2.44% rok do roku; przemysł motoryzacyjny przyniósł 41.31 nowych zysków branży. %, przemysł elektryczny i elektryczny stanowił 44.33%, a pozostałe branże tylko 14.36%. Jednocześnie należy zauważyć, że w pierwszym półroczu inwestycje w środki trwałe całego społeczeństwa wzrosły o 9% r/r, przemysł wytwórczy wzrósł o 3.3% r/r, natomiast inwestycje w przemysł maszynowy wzrosły jedynie o 3.07%, co było najniższym tempem wzrostu od 2008 roku. Rok do roku nastąpił spadek.

Pod względem trendów tempo wzrostu inwestycji w środki trwałe w przemyśle maszynowym zawsze znajdowało się w kanale spadkowym. Skumulowane tempo wzrostu w pierwszym półroczu spadło o 7.86 punktu procentowego od stycznia do lutego. Wśród nich nadal spada tempo wzrostu inwestycji w zakup sprzętu i narzędzi, przy czym rok do roku obniżyło się o 1.56% od stycznia do czerwca. PTJ Hardware powiedział, że spadek skłonności przedsiębiorstw do inwestowania bezpośrednio wpływa na przyszły popyt rynkowy, który musi wzbudzić dużą uwagę.

W pierwszym półroczu br. przemysł maszynowy osiągnął łączny wolumen importu i eksportu 309.8 mld USD, co oznacza spadek rok do roku o 6.88%, z czego import wyniósł 127.8 mld USD, spadek o 7.51%, a eksport wyniósł 182 mld USD, co oznacza spadek rok do roku o 6.42%. W szczególności przedsiębiorstwa prywatne, które były główną siłą napędową eksportu handlu zagranicznego w przemyśle maszynowym, w tym roku nadal zmniejszały dynamikę eksportu, od dwucyfrowego wzrostu w przeszłości do ujemnego wzrostu, o 0.66% rok do roku. rok. Ponadto główne prowincje eksportowe, takie jak Jiangsu, Zhejiang i Guangdong, również odnotowały ujemny wzrost, przy czym eksport spadł odpowiednio o 3.54%, 2.55% i 5.47% rok do roku. Przemysł maszynowy znajduje się pod większą presją na eksport handlu zagranicznego.

Z punktu widzenia popytu rynkowego skumulowana wartość zamówień przedsiębiorstw kluczowych z branży maszynowej w tym roku wyzwoliła się z tendencji spadkowej z roku poprzedniego. Skumulowane zamówienia w I półroczu wzrosły o 4.81% rok do roku, ale sytuacja w zakresie zamówień jest niestabilna. Główne powody to: Po pierwsze, ponieważ rynek zgromadził dużą ilość zasobów społecznościowych na wczesnym etapie szybkiego wzrostu, nowo rozpoczęte projekty mają ograniczony wpływ na rynek. Po drugie, przemysł wydobywczy, taki jak żelazo i stal, węgiel, materiały budowlane, ropa naftowa i inne gałęzie przemysłu, działają niemrawo, a popyt na urządzenia dla przemysłu maszynowego spada.

Inteligentna produkcja zaczyna się i przekształca w nową ścieżkę PTJ Hardware wskazał, że pod kierunkiem odpowiednich polityk przemysłowych, takich jak strategia „Made in China 2025”, aby stać się silnym krajem, transformacja i modernizacja przemysłu maszynowego, a także innowacyjność i rozwoju, nadal się rozwijają.

Wśród nich wielkoskalowe urządzenia do energetyki jądrowej, hydroenergetyki, energetyki cieplnej i wiatrowej, urządzenia do przesyłu i transformacji UHV AC i DC oraz elastyczne DC, kluczowe urządzenia do dalekosiężnych rurociągów naftowych i gazowych, kluczowe urządzenia przemysłu chemicznego węgla na dużą skalę, wysokiej klasy obrabiarki CNC i inny wysokiej klasy sprzęt osiągnęły przełom w niezależnych badaniach i rozwoju. Na przykład, krajowy duży projekt „Szlifierka CNC do ostrzy pięcioosiowych” kierowany przez Qinchuan Machine Tool przeszedł akceptację, sprzęt pompy chłodziwa reaktora jądrowego niezależnie opracowany przez Grupę Harbin Electric przeszedł akceptację, a Grupa Hangyang dostarczyła 4 miliony ton węgla w płynny projekt Nanjing Coal Na miejscu jest instalowanych i uruchamianych 6 zestawów superdużej jednostki separacji powietrza o pojemności 100,000 1.2 metrów sześciennych oraz pierwszy krajowy zespół sprężarek separacji powietrza na dużą skalę, opracowany przez Shengu Group. Pierwsza trój-maszyna do etylenu o wydajności XNUMX miliona ton rocznie opracowana przez Shengu Group została pomyślnie uruchomiona. , Pierwszy krajowy sprzęt do wirowania polietylenu o dużej średnicy opracowany przez Northeast Refining and Chemical Engineering Company przeszedł akceptację, największa na świecie maszyna do przeciskania prostokątnych rur niezależnie opracowana i wyprodukowana przez China Railway Engineering Group zjechała z linii produkcyjnej, a pierwsza krajowa w pełni hydrauliczna wiertnica opracowana przez Wuzhong została dostarczona do użytku w Tybecie. W dziedzinie podstawowej poczyniono nowe postępy w lokalizacji szeregu kluczowych elementów podstawowych i podstawowych, takich jak izolacja wysokonapięciowa tulejas, transformatorowe urządzenia wyjściowe, wysokiej jakości zimnowalcowane blachy ze stali krzemowej oraz duże elektrownie kucies, które od dawna są zależne od importu. Na przykład urządzenie wylotowe 1000KV przeszło nową ocenę produktu, główny rurociąg „Hualong nr 1” i główne bezpieczeństwo pary zawór pozytywnie przeszła ocenę, a panel wyłączników samoczynnych klasy 1E w elektrowni jądrowej trzeciej generacji przeszedł ocenę pozytywnie.

Poczyniono stałe postępy w budowaniu zdolności innowacyjnych. Ze względu na utrzymujące się pogorszenie koniunktury na tradycyjnym rynku produktów, innowacyjność i rozwój stały się niezależnym wyborem coraz większej liczby firm maszynowych. Przedsiębiorstwa znacznie zwiększyły swoje inwestycje w budowanie zdolności innowacyjnych i badanie modelu innowacji.

Poczyniono postępy w budowie podstawowej platformy testowej i kontrolnej dla rozwoju nowych produktów. Wielkoskalowe stanowiska testowe sprężarek, stanowiska testowe modeli koła wodnego i stanowiska testowe zaworów bezpieczeństwa elektrowni zostały zbudowane jeden po drugim. Wciąż budowane są zaawansowane platformy testowe i testowe na świecie. Na przykład, TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. zbuduje centrum badawczo-rozwojowe i produkcyjne sprzętu do przesyłu i transformacji AC/DC o najwyższym napięciu ±1100kV i doda generatory impulsów o najwyższym na świecie poziomie napięcia, generatory wysokiego napięcia DC, transformatory precyzyjne, wieże kondensatorowe i inne wysokiej klasy sprzęt eksperymentalny może w przyszłości spełnić potrzeby testowania produkcji najwyższych na świecie produktów transformatorów napięcia. Tempo innowacji opartych na współpracy przyspiesza, a współpraca między firmami maszynowymi, użytkownikami i instytutami badawczymi w dziedzinie badań i rozwoju urządzeń oraz innowacji procesowych stała się bliższa i częstsza. Model współpracy jest innowacyjny, a wspólne prace badawczo-rozwojowe przyniosły niezwykłe rezultaty.

Rozpoczęła się inteligentna produkcja. W ostatnich latach tempo cyfryzacji i informatyzacji chińskiego przemysłu wytwórczego przyspieszyło, przyspieszyła budowa zautomatyzowanych linii produkcyjnych i warsztatów cyfrowych, a poziom informatyzacji produkcji, obsługi i zarządzania przedsiębiorstwem był stale ulepszany. Na przykład fabryka generatorów Shanghai Electric Power Plant Equipment Co., Ltd. zakończyła prace badawczo-rozwojowe nad cyfrowym prototypowym projektem generatora energii jądrowej o mocy 1300 MW, realizując nowy przełom w cyfrowej trójwymiarowej aplikacji projektowej zakładu; Guangli Nuclear i inne firmy wspólnie ukończyły pierwszy chiński system cyfrowego oprzyrządowania i sterowania elektrowni jądrowej z całkowicie niezależnym rozwojem platformy praw własności intelektualnej (DCS) i zrealizowały zastosowanie wyników w drugiej generacji, drugiej generacji plus i trzeciej generacji projekty energetyki jądrowej. Ponadto wraz z szybkim rozwojem technologii informatycznych, takich jak Internet i przetwarzanie w chmurze, a także szybkim rozwojem technologii czujników i technologii sterowania, inteligentna produkcja zaczęła nabierać rozpędu. Weźmy na przykład roboty przemysłowe. Według statystyk China Robot Industry Alliance, Chiny przez trzy kolejne lata stały się największym na świecie rynkiem konsumenckim robotów przemysłowych.

Aktywnie odkrywaj nowe ścieżki transformacji i rozwoju. Przekształcenie tradycyjnych przedsiębiorstw w usługi produkcyjne nadal postępuje, a model usług wciąż jest innowacyjny. Obecnie zorientowana na usługi produkcja przemysłu maszynowego została w pełni rozszerzona na 13 podległych branż, realizując kompletny łańcuch usług od badań i rozwoju i projektowania po recykling i regenerację produktów. Weichai Power Group, Hangzhou Oxygen Concentrator Group, Zhejiang Zhong Control Technology Co., Ltd. oraz grupa typowych i demonstracyjnych przedsiębiorstw.

PTJ Hardware zwrócił uwagę, że na zorganizowanej pod koniec lipca przez Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji oraz China Machine Federation pod koniec lipca „Konferencję Promocji Rozgłosu i Wdrożeń na rzecz Rozwoju Wytycznych Działań Specjalnych dla Produkcji Usługowej” że zorientowana na usługi produkcja w przemyśle maszynowym aktywnie się rozwija. Wciąż pojawiają się nowe modele. Rozwój produkcji zorientowanej na usługi stał się ważnym sposobem transformacji i modernizacji przedsiębiorstw przemysłu maszynowego.

W IV kwartale wahania mogą się ustabilizować i poprawić w ciągu roku. PTJ Hardware zwrócił uwagę, że obecne korzystne czynniki, z jakimi boryka się przemysł maszynowy, mają dwa aspekty. Po pierwsze, stopniowo pojawiają się efekty polityki reform strukturalnych po stronie podażowej, a gospodarka przemysłowa jest generalnie stabilna, co sprzyja utrzymaniu przemysłu maszynowego. Stabilizuj i poprawiaj sytuację operacyjną. Po drugie, otoczenie polityki przemysłowej sprzyja dostosowaniu strukturalnemu przemysłu. W szczególności polityka wspierająca „Made in China 2025”; oraz wprowadzenie środków politycznych w celu dostosowania struktury przemysłu maszynowego w celu promowania transformacji i zwiększenia korzyści, zapewnienia dobrego środowiska rozwoju dla rozwoju przemysłu maszynowego oraz zwiększenia zaufania i determinacji całej branży.

Główne wyzwania, z jakimi się zmierzyliśmy, to:

  • Po pierwsze, presja spadkowa na działalność gospodarczą jest nadal bardzo duża, a słabego popytu krajowego na produkty maszynowe nie da się w krótkim okresie znacząco poprawić. Przemysł stalowy, węglowy, energetyczny, naftowy i chemiczny, który obsługuje głównie przemysł maszynowy, znajduje się na ogół w okresie dogłębnej korekty „zmniejszenia mocy produkcyjnych”. Popyt jest trudny do odzyskania w krótkim okresie.
  • Po drugie, po latach szybkiego rozwoju, społeczna własność różnych produktów mechanicznych osiągnęła znaczną skalę, co uwolniło popyt na rynku konserwacji, jednocześnie zmniejszając popyt na zakup nowego sprzętu.
  • Po trzecie, sytuacja eksportowa przemysłu znajduje się pod dużą presją, konkurencja na rynku jest ostra, tarcia handlowe nasilają się, ceny spadają, a zyski spadają, co utrudnia odbudowę eksportu.

Podsumowując, oczekuje się, że funkcjonowanie gospodarcze przemysłu maszynowego w 2021 r. będzie nadal stabilizować się i poprawiać od IV kwartału ubiegłego roku. W drugiej połowie roku, biorąc pod uwagę ogólną stabilność, w czwartym kwartale wystąpią niewielkie wahania. Oczekuje się, że tempo wzrostu wartości dodanej przemysłu maszynowego w całym roku będzie nieznacznie wyższe niż przemysłu krajowego i przemysłu wytwórczego, główne przychody i zyski z działalności gospodarczej utrzymają się przy jednoczesnym wzroście, a dynamika eksportu będzie staraj się nie być niższy niż ubiegłoroczny spadek.

Jeśli chodzi o czynniki zmienności w czwartym kwartale, PTJ Hardware stwierdziło, że przemysł maszynowy był w stanie stabilnie rosnąć w pierwszej połowie roku, a przemysł motoryzacyjny odegrał znaczącą rolę w pobudzaniu i ciągnięciu, co ma wiele wspólnego z odpowiednie polisy wydane w październiku ubiegłego roku. Od października br. wzrost liczby bazowej może wpłynąć na trend w branży motoryzacyjnej, a branża motoryzacyjna stanowi około 34% przemysłu maszynowego, a wahania w branży motoryzacyjnej mogą mieć wpływ na trend przemysł maszynowy.

PTJ Hardware podkreślił, że rok 2021 jest pierwszym rokiem realizacji „13. planu pięcioletniego” i pierwszym rokiem okresu krytycznego dla wszechstronnego budowania zamożnego społeczeństwa. Przemysł maszynowy musi zdecydowanie wdrażać strategiczne działania rządu centralnego, przyspieszać tempo dostosowań strukturalnych, transformacji i modernizacji, dalej wzmacniać witalność i innowacyjność wzrostu gospodarczego oraz dążyć do stabilnego i szybkiego rozwoju przemysłu maszynowego.

Link do tego artykułu:Inteligentna produkcja a przemysł maszynowy

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Inteligentna produkcja a przemysł maszynowyMetalowa blacha, beryl, stal węglowa, magnez, druk 3D, precyzja Chiny Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji wynosi do 50,000 XNUMX sztuk (Die Casting Praca). Nadaje się do śrub, złączy, Łożysko, pompy, obudowy skrzyni biegów, suszarki bębnowej i obrotowego zaworu zasilającego. PTJ opracuje z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.