obróbka cnc · 2021年12月3日

Inteligentna i ekologiczna obróbka CNC

Obróbka skrawaniem to proces wykorzystujący odpowiednią technologię i sprzęt do przekształcania parametrów geometrycznych lub wydajności przedmiotu obrabianego w celu dostarczenia niezbędnych komponentów do produkcji społecznej. Jego dokładność i jakość decydują o praktycznej wartości produktu. Tylko poprzez poprawę wydajności produkcji możemy tworzyć większe korzyści ekonomiczne przemysłu, a patrząc na rozwój czasu, rozwój obróbki mechanicznej z pewnością pójdzie drogą inteligencji i ekologii.

Inteligentna i ekologiczna obróbka CNC

Inteligencja: trend rozwojowy obróbki skrawaniem w moim kraju

W ogólnym środowisku gospodarki rynkowej rozwój jakiejkolwiek branży nie może być oderwany od tła czasów. Dzisiejsze społeczeństwo to epoka, w której informatyzacja, networking i inteligencja stały się coraz bardziej popularne, a nawet przeniknęły do ​​różnych branż. Wymaga to od firm nieustannego zwracania uwagi na rozwój nauki i technologii, dostosowywania się do zmian popytu rynkowego oraz podążania drogą rozwoju technologicznego. Tylko w ten sposób możemy przetrwać w konkurencji rynkowej o przetrwanie najsilniejszych. Oczywiście obróbka nie jest wyjątkiem. W obliczu konkurencji rynkowej przyjmuje informatyzację i inteligentną technologię produkcji. Nieuniknionym trendem w rozwoju branży stało się szybkie reagowanie na zapotrzebowanie rynku, dostosowywanie struktury produkcji, zmiana zarządzania operacjami i poprawa wydajności produkcji.

Inteligentna obróbka mechaniczna powinna zwracać uwagę na dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, inteligentny rozwój obróbki mechanicznej opiera się na człowieku. Zaawansowana nauka i technologia wymagają wysokiej jakości talentów opartych na wiedzy. Obsługa i zarządzanie w procesie przetwarzania jest również zorientowane na człowieka. Jednocześnie popyt rynkowy jest również zapotrzebowaniem człowieka, a stawienie czoła rynkowi polega na dostosowaniu się do potrzeb ludzkich produktów; po drugie, inteligentne inwestowanie w obróbkę skrawaniem opiera się na przestrzeganiu prawa rozwoju naukowego i technologicznego, a wprowadzanie zaawansowanych technologii powinno opierać się na rzeczywistych warunkach. Określony, kompleksowo przeanalizuj jego wykonalność i korzyści, a w zakresie badań i rozwoju technologii konieczne jest dokonywanie stałych reform na solidnych podstawach w oparciu o obecny poziom rozwoju naukowego i technologicznego.

Ekologizacja: ważny pomysł na rozwój obróbki mechanicznej w przyszłości

Przez długi czas emisje z produkcji przemysłowej były poważnym aspektem zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza obróbka metali zajmuje dużą część przemysłowych emisji niebezpiecznych. Tradycyjne metody obróbki mechanicznej nie wykorzystują w pełni zasobów, podobnie jak metody oczyszczania końców rury. Niemożność pełnej realizacji ochrony środowiska doprowadziła do trudności w zwiększeniu wydajności obróbki mechanicznej i spowodowała poważne zanieczyszczenie środowiska. Dlatego ekologiczna obróbka mechaniczna pod kierunkiem koncepcji rozwoju naukowego stała się znaczącą ideą rozwojową.

Ekologiczna obróbka mechaniczna poprawia jakość i wydajność przemysłu przetwórczego poprzez dobór schematów realizacji i ekologicznych metod przetwarzania, przy jednoczesnym zmniejszeniu energochłonności i zanieczyszczenia środowiska, co nie tylko znacznie obniża koszty produkcji, ale także zapewnia czystość procesu produkcyjnego i sprawia, że pełne wykorzystanie Rozsądnych zasobów w celu stworzenia jak największej wartości ekonomicznej jest skutecznym sposobem promowania harmonijnego rozwoju korzyści ekonomicznych i środowiskowych przedsiębiorstwa.

Krótko mówiąc, wraz z postępem społeczeństwa obróbka mechaniczna będzie musiała stawiać czoła coraz wyższym standardom. Dlatego przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do rozwoju czasu, odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, stale podnosić precyzję i jakość obróbki mechanicznej, przyspieszać tempo produkcji, wprowadzać zaawansowane metody produkcji. I koncepcje rozwoju w celu poprawy konkurencyjności.

Link do tego artykułu:Inteligentna i ekologiczna obróbka CNC

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Inteligentna i ekologiczna obróbka CNCPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.