obróbka cnc · 2021年12月8日

Globalna zdolność produkcyjna i rodzaje żywic ABS

Żywica akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowa (w skrócie żywica ABS) jest szeroko stosowana w sprzęcie gospodarstwa domowego, sprzęcie biurowym, częściach samochodowych, instrumentach, materiałach budowlanych i artykułach codziennego użytku. Żywica ABS jest często mieszana z innymi różnymi polimerami w stopy, aby uzyskać najlepszą wydajność. Podstawowymi surowcami łańcucha przemysłu ABS są ropa naftowa i węgiel. Wśród kolejnych produktów końcowych ważne są dwie główne gałęzie przemysłu AGD i motoryzacyjnego, w które zaangażowane są różne rodzaje przedsiębiorstw.

1. Sytuacja na globalnym rynku

Od 2010 do 2019 roku, wraz z zamknięciem części Ameryki Północnej (z powodu zamknięcia zakładów SABIC Plastics) i Europy Zachodniej, nowe moce produkcyjne pojawiły się w Azji Północno-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie oraz w Indiach i Pakistanie. Roczny złożony wskaźnik wzrostu globalnej zdolności produkcyjnej ABS wyniósł mniej niż 2%. W 2019 roku globalna zdolność produkcyjna ABS osiągnęła 11.45 mln ton/rok, produkcja wyniosła 9.65 mln ton, a średnie obciążenie urządzenia 84%.

W 2019 r. globalna podaż ABS była skoncentrowana głównie w Azji, która odpowiadała za 83% światowych zdolności produkcyjnych. Wśród nich moce produkcyjne Chin stanowiły 37% światowych mocy produkcyjnych, Korea Południowa i Tajwan, Chiny po 17%.

Globalna zdolność produkcyjna i rodzaje żywic ABS

W latach 2010-2019, pod wpływem czynników takich jak niegdyś słaba gospodarka gospodarek rozwiniętych, średnie roczne tempo wzrostu światowego popytu na ABS wyniosło zaledwie 2.6%. W 2019 r. globalna konsumpcja żywicy ABS osiągnęła 9.65 mln ton, z czego konsumpcja w Azji stanowiła około 79% całości światowej, a Chiny i Indie są głównymi krajami napędzającymi wzrost światowego popytu na żywice ABS. W światowym zużyciu żywicy ABS sprzęt AGD i AGD stanowi 66%, a transport, budownictwo i inne dziedziny razem stanowią 34%.

W ciągu ostatnich 10 lat światowy przemysł żywic ABS spowolnił wzrost mocy produkcyjnych z powodu nadpodaży. Jednak wraz ze stałym wzrostem konsumpcji, do 2019 r. światowy rynek żywic ABS zmienił się z nadpodaży w równowagę między podażą a popytem.

2. Analiza rynku krajowego

2.1 Analiza krajowego zużycia żywicy ABS

W latach 2010-2019 średnie roczne złożone tempo wzrostu krajowego zużycia żywicy ABS wynosi około 4.3% (z czego w latach 2010-2015 to 0.8%; w latach 2015-2019 to 8.6%). W 2019 roku konsumpcja ABS w moim kraju osiągnęła stały wzrost, osiągając 6.05 mln ton.

Struktura zużycia żywicy ABS w moim kraju w 2019 roku to: sprzęt AGD i produkty elektroniczne stanowiły 60%; produkty przemysłu lekkiego stanowiły 11%, transport 10%, sprzęt biurowy 9%, a materiały budowlane i inne 10%.

Sprzęt AGD i produkty elektroniczne obejmują duże AGD, małe AGD i produkty elektroniczne, które łącznie stanowią 60% całkowitego zużycia w gospodarstwie domowym. Wśród nich najważniejsze są urządzenia gospodarstwa domowego. Zużycie żywicy ABS w produktach elektroniki użytkowej jest stosunkowo niskie. AGD na bazie żywicy ABS to głównie sprzęt AGD biały i drobny. Białe AGD to głównie klimatyzatory, lodówki i pralki. Istnieje wiele rodzajów drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, w tym kuchenki mikrofalowe, urządzenia do gotowania ryżu, roboty kuchenne, zmywarki, szafki do dezynfekcji i woda pitna. Maszyny, oczyszczacze wody, roboty zamiatające, odkurzacze, systemy audio, tostery, ekspresy do kawy, tostery, suszarki do włosów, golarki elektryczne itp. ABS jest używany głównie w obudowach sprzętu AGD, panelach sterowania oraz niektórych elementach i elementach dekoracyjnych. Produkty elektroniczne do ABS obejmują telefony komórkowe, ładowarki i różne produkty cyfrowe. W ostatnich latach popyt na żywicę ABS na rynku małego AGD po cichu wzrósł i jest na równi z dużymi urządzeniami. mój kraj jest największym na świecie producentem i konsumentem sprzętu AGD. W 2019 r. produkcja lodówek i pralek w moim kraju stanowiła ponad 50% całkowitej światowej produkcji, a klimatyzatory i kuchenki mikrofalowe stanowiły 3/4 światowej produkcji; eksport sprzętu AGD stanowił ponad 37% światowego rynku eksportowego. Eksport dużego sprzętu AGD stanowił 31% światowego udziału, a małego AGD 45% światowego udziału. W 2019 r. produkcja klimatyzatorów w moim kraju wyniosła 21.862 mln sztuk, co oznacza wzrost o 6.7% rok do roku; produkcja lodówek wyniosła 79.043 mln sztuk, co oznacza spadek rok do roku o 1.1%; produkcja pralek wyniosła 74.33 mln sztuk, co oznacza wzrost rok do roku o 3.9%.

W dziedzinie transportu żywica ABS jest stosowana głównie w deskach rozdzielczych samochodów, osłonach kół, kratkach chłodnicy, klimatyzatorach, bagażnikach, uchwytach, panelach wykończenia wnętrza, kierownicach, panelach dźwiękochłonnych, zamkach drzwi, przewodach wentylacyjnych oraz innych elementach i pojazdach. Pod względem przedmiotów jest również używany do motocykli, pojazdów do gier, łodzi i skuterów śnieżnych. Obecnie mój kraj stał się największym producentem samochodów na świecie. W 2019 r. produkcja samochodów w moim kraju osiągnęła 25.721 mln, co oznacza spadek rok do roku o 7.5%, co stanowi kolejny spadek po 2018 r. Chociaż produkcja i sprzedaż samochodów w Chinach nadal zajmowały pierwsze miejsce na świecie, chiński rynek motoryzacyjny w 2019 r. jest wciąż w mroźną zimę. Ze względu na spadek produkcji samochodów udział zużycia żywicy ABS w sektorze motoryzacyjnym w 2019 r. spadł do 10%, a sektor AGD i inne sektory wzrosły. Rozwój nowych pojazdów energetycznych przyczynił się do wzrostu zużycia żywicy ABS w sektorze motoryzacyjnym.

W dziedzinie lekkich artykułów przemysłowych żywica ABS jest stosowana głównie w bagażu, zabawkach, zapalniczkach itp. Chiny są głównym producentem i eksporterem zabawek i bagażu na świecie. Wśród nich elektroniczne konsole do gier, zabawkowe instrumenty muzyczne, modele zabawek itp. Wszystkie wykorzystują żywicę ABS w dużych ilościach.

Ponadto komputery elektroniczne, sprzęt automatyki biurowej i sprzęt komunikacyjny to również obszary, w których zużycie żywicy ABS jest stosunkowo duże. Głównymi produktami są komputery, faksy, kopiarki, drukarki, telefony, routery itp. Żywica ABS, dzięki swoim doskonałym właściwościom, znajduje również zastosowanie na rynku materiałów budowlanych, w przemyśle instrumentów mechanicznych, sprzęcie medycznym, mieszankach stopów i innych gałęziach przemysłu. Na rynku materiałów budowlanych żywicę ABS stosuje się głównie na rury i panele dekoracyjne. Rury obejmują rury wodociągowe, rury drenażowe i rury niskopienne. Panele dekoracyjne znajdują zastosowanie głównie w budynkach biurowych, hotelach, łazienkach, basenach, ościeżnicach drzwiowych, stolarkach okiennych i innych dziedzinach. Popularność produktów rekreacyjnych, takich jak jachty i przyczepy mieszkalne, otworzyła również nowe kanały sprzedaży dla rynku ABS.

Wzrost popytu na żywicę ABS jest nie tylko ściśle związany z organicznym rozwojem przemysłu przetwórczego, ale także z trendem cenowym i stopniem substytucji alternatywnego produktu HIPS. Ogólnie szacuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat średnie roczne tempo wzrostu krajowego zapotrzebowania na żywice ABS wyniesie około 3%-5%.

2.2 Analiza krajowej podaży żywicy ABS

mój kraj jest największym producentem żywicy ABS na świecie. W 2019 r. moce produkcyjne i wydajność żywicy ABS w moim kraju wyniosły odpowiednio 4.2 mln ton rocznie i 4.05 mln ton, a średni wskaźnik operacyjny w branży wyniósł około 96%.

Od 2010 do 2019 roku średnia roczna stopa wzrostu zdolności produkcyjnej żywicy ABS w moim kraju wyniosła 5.5%; średnie roczne tempo wzrostu produkcji wyniosło 7.8%, a tempo wzrostu produkcji było większe od tempa wzrostu mocy produkcyjnych. W 2015 r. średni wskaźnik operacyjny branży żywic ABS w moim kraju wynosił około 72%, a do 2019 r. średni wskaźnik operacyjny branży osiągnie 96%. Wraz z szybkim wzrostem popytu na żywicę ABS w moim kraju, branża ABS przeszła od nadpodaży do stosunkowo ograniczonej podaży.

Napędzany stałym i szybkim wzrostem popytu na żywice ABS i dobrą rentownością, branża żywic ABS w moim kraju weszła w szczytowy okres inwestycyjny w ciągu ostatnich dwóch lat i pojawiła się duża liczba nowych projektów żywic ABS, takich jak Zhangzhou Chimei Chemical, Sinochem International, LG Chemical, Ineos itp. (szczegóły w Tabeli 1) szacuje się, że łączna zdolność produkcyjna planowanych projektów inwestycyjnych wyniesie prawie 4.4 mln ton/rok. Ponadto są firmy, które zamierzają zainwestować w żywicę ABS, ale ze względu na trudności w źródłach technologii i funduszach nie rozpoczęły działalności. W związku z tym moce produkcyjne żywicy ABS mojego kraju znacznie wzrosną w przyszłości. Nowa podaż nie tylko zaspokoi rosnący popyt krajowy, ale nawet zastąpi część importu, a część produktów będzie eksportowana.

3. Rodzaje ABS

ABS jest również podzielony na wiele typów, takich jak klasa galwaniczna, klasa wysokiej udarności, klasa odporności na ciepło i tak dalej. Różne rodzaje ABS są polimeryzowane w różne rodzaje ABS, dostosowując stosunek akrylonitrylu, butadienu i styrenu. Akrylonitryl określa odporność materiału na starzenie, odporność chemiczną i inne właściwości; butadien decyduje o udarności materiału i właściwościach niskotemperaturowych; styren decyduje o przetwarzalności, płynności i połysku materiału.

Trudnopalny ABS

Ponieważ sam ABS nie jest uniepalniający, konieczne jest dodanie do ABS pewnej proporcji środka uniepalniającego, aby uzyskać efekt uniepalniający. Większość dodawanych środków zmniejszających palność to halogenowe środki zmniejszające palność. Obecnie większość dostępnych na rynku uniepalniających materiałów ABS to tetrabromo uniepalniające dodatki, a niewielka część dodatków ABS to uniepalniacze tribromo. Jego właściwości zmniejszające palność są porównywalne. Obecnie niektóre zakłady petrochemiczne opracowują materiały pomiędzy tetrabromo uniepalniaczem a tribromo uniepalniaczem.

Ognioodporny ABS jest powszechnie stosowany w produktach elektronicznych i elektrycznych, takich jak obudowy wyświetlaczy, obudowy telewizorów, obudowy routerów, panele z możliwością przełączania zasilania, gniazda zasilania, obudowy akumulatorów samochodowych, obudowy maszyn POS, obudowy liczników elektrycznych, obudowy drukarek itp., i inne mające kontakt ze źródłami prądu Produkt.

Odporny na ciepło ABS

Odporny na ciepło ABS polega głównie na dodawaniu środka odpornego na ciepło do ogólnego ABS lub wybieraniu odpornego na ciepło AS. Zwykle zakład modyfikujący dodaje środek żaroodporny. Duże zakłady petrochemiczne będą najpierw wytwarzać AS, a następnie dodawać gumę, aby zsyntetyzować żaroodporny ABS. W porównaniu z ogólnym ABS, żaroodporny ABS ma wyższą temperaturę odkształcenia cieplnego (HDT) i wyższą temperaturę mięknienia Vicata. Jego doskonała stabilność termiczna, dobra przetwarzalność i właściwości powlekania mogą zastąpić PC + ABS, a niektóre odporne na ciepło ABS mogą być stosowane jako produkty do galwanizacji.

Odporny na wysoką temperaturę ABS stosowany jest w kuchenkach mikrofalowych, czajnikach elektrycznych, żelazkach elektrycznych, suszarkach do włosów, ekspresach do kawy, nawiewach klimatyzacji samochodowej, deskach rozdzielczych samochodów, lusterkach wstecznych samochodów i innych produktach.

Galwanizacja ABS

Powlekanie galwaniczne ABS ogólnie zwiększa zawartość gumy w ABS i sprawia, że ​​guma jest bardziej równomiernie rozłożona w materiale, dzięki czemu ABS jest łatwiejszy do galwanizacji. Zwykle zawartość gumy w galwanizowanym ABS wynosi od 15% do 25%. Po obróbce ABS klasy galwanicznej mieszanym roztworem kwasu siarkowego i kwasu chromowego zawartość gumy na powierzchni ulega erozji w nieregularne pory, dzięki czemu cząstki metalu mogą dostać się do porów podczas galwanizacji. I mocno przylega do plastikowej powierzchni, aby poprawić przyczepność między warstwą galwaniczną a plastikową powierzchnią.

Produkty do galwanizacji ABS są stosowane w urządzeniach elektronicznych i samochodach, takich jak klamkas, listwy ozdobne, kratki odprowadzające ciepło oraz listwy ozdobne do paneli drzwiowych sprzętu AGD.

Przezroczysty ABS

Przezroczysty ABS powstaje przez dodanie żywicy akrylowej MMA do trzech składników: akrylonitrylu (AN), butadienu (BD) i styrenu (SM) w celu uzyskania akrylonitrylu (AN) i żywicy akrylowej (MMA) Kopolimer butadienu A z czterech surowców, etylen (BD) i styren (SM) charakteryzują się wysoką przezroczystością, wysoką twardością, dużą sztywnością i wysoką udarnością. Przepuszczalność światła ogólnego przezroczystego ABS może osiągnąć około 90.

Przezroczysty ABS jest szeroko stosowany w urządzeniach elektronicznych, takich jak odkurzacze, maszyny do palenia, zabawki, meble i produkty medyczne.

ABS wzmocniony włóknem szklanym

ABS wzmocniony włóknem szklanym to mechaniczna wydajność ABS dzięki dodaniu pewnej ilości włókna szklanego. ABS wzmocniony włóknem szklanym ma generalnie zawartość włókna szklanego od 10% do 40%. Najczęściej dodaje się od 20% do 30% włókna szklanego. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa zawartość włókna szklanego, tym wyższa wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zginanie, moduł sprężystości i sztywność materiału. Cóż, temperatura odkształcenia cieplnego również będzie miała znaczny wzrost. Jednakże, jeśli włókno szklane zostanie dodane za dużo, wydajność materiału ulegnie pogorszeniu.

ABS wzmocniony włóknem szklanym jest stosowany w zewnętrznych wentylatorach klimatyzatorów, aparatów cyfrowych, drukarek, elektronarzędzi oraz niektórych obudowach produktów elektronicznych i elektronicznych.

Link do tego artykułu: Globalna zdolność produkcyjna i rodzaje żywic ABS

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Globalna zdolność produkcyjna i rodzaje żywic ABSPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.