obróbka cnc · 2021年10月30日

Funkcje programu procesu toczenia CNC i optymalizacji Opti

Funkcje programu procesu toczenia CNC i optymalizacji Opti


Charakterystyki technologii obróbki toczenia CNC są omówione głównie z aspektów określania punktu odniesienia pozycjonowania obróbki części, wymagań Obróbka CNC na półfabrykacie, doświadczenie w podziale procesów, doborze narzędzi skrawających i parametrów skrawania. Dla ułatwienia zrozumienia podano przykłady związane z rzeczywistym przetwarzaniem we wszystkich aspektach. Ponadto koncentruje się na metodach optymalizacji programów sterowania numerycznego, w tym na wykorzystaniu programów cyklicznych, unikając suchobiegu ścieżek narzędziowych w proces obróbkii stosowanie podprogramów. Różnice między optymalizacją przed i po są porównywane na przykładach, pokazując wyższość rozsądnych programów. Łącząc rzeczywiste doświadczenia związane z obróbką na miejscu, zapewnia metodę eliminowania śladów narzędzi i usuwania zadziorów podczas obróbki oraz podaje procedurę przetwarzania.

Funkcje programu procesu toczenia CNC i optymalizacji Opti
Funkcje programu procesu toczenia CNC i optymalizacji Opti

Obecnie zastosowanie technologii cięcia CNC weszło w okres bezprecedensowo szybkiego rozwoju i zmierza w kierunku dużej szybkości i wydajności. Jak poprawić wydajność obróbki na obrabiarkach CNC stało się przed nami nowym tematem. Poznaj cechy obróbki CNC, określ rozsądny proces obróbki CNC i wybierz,
Wybór wysokowydajnych narzędzi i przygotowanie rozsądnych programów jest kluczem do poprawy wydajności obróbki.

1.Cechy procesu obróbki CNC

Istnieją podobieństwa i różnice między częściami obrabianymi przez obrabiarki CNC a częściami przetwarzanymi przez zwykłe obrabiarki. Obrabiarki CNC są przetwarzane w ścisłej zgodności z procedurami obróbki 

  • Obrabiane detale są zwykle bardziej skomplikowane niż te obrabiane przez zwykłe obrabiarki. Przed obróbką obrabiarki CNC należy zaprogramować w programie proces ruchu obrabiarki, proces detalu, kształt narzędzia, wielkość skrawania i ścieżkę narzędzia, aby prawidłowo określić plan obróbki przed programowaniem 
  • Zgodnie z praktycznym doświadczeniem proces obróbki CNC ma następujące cechy.

1) Istnieje dokładny punkt odniesienia pozycjonowania. 

Podczas przetwarzania wsadowego, w celu poprawy wydajności przetwarzania, zazwyczaj po skompilowaniu programu i zakończeniu pierwszego cięcia próbnego, punkt zerowy programu nie jest już zmieniany. Dlatego wymagane jest, aby położenie każdej części zamocowanej na obrabiarce było określone przez obrabiarkę. Wartość domyślna jest taka sama jak pierwsza pozycja artykułu. Dlatego każda część musi mieć taki sam i dokładny punkt odniesienia pozycjonowania na obrabiarce [3]. Na przykład: w przypadku toczenia krótkich części prętowych, punkt ten znajduje się na ogół na powierzchni czołowej uchwytu lub na stopniach trzech szczęk; do toczenia smukłych części (których część musi być zamocowana w otworze wrzeciona podczas obróbki), ten punkt odniesienia Generalnie jest gwarantowany przez tuleję stopniowaną (patrz rysunek 1); w przypadku części specjalnych konieczne jest znalezienie konkretnego sposobu mocowania zgodnie z kształtem części. Krótko mówiąc, konieczne jest zapewnienie, aby współrzędna osi Z części na obrabiarce była stała podczas mocowania.

2) Istnieją pewne wymagania dotyczące półfabrykatu.

Zgodnie z charakterystyką obróbki i pozycjonowania CNC, obróbka CNC ma również pewne wymagania dotyczące kształtu i rozmiaru półfabrykatu[4]. Margines każdej części blanku powinien być jak najbardziej spójny i najlepiej zachować odchylenie w granicach 2 mm. W ten sposób w obróbce CNC można nie tylko zmniejszyć liczbę niepotrzebnych pustych przejść i poprawić wydajność obróbki, ale także uniknąć wypadków, takich jak uderzenia i awarie.

3) Podziel proces zgodnie z narzędziem.

Oprócz przestrzegania ogólnych zasad procesu, należy również wziąć pod uwagę proces obróbki CNC, aby w pełni wykorzystać funkcje używanej obrabiarki CNC, a proces powinien być maksymalnie skoncentrowany. Wszystkie procesy powinny być wykonane w jak największym stopniu w jednym mocowaniu. Ponieważ narzędzia CNC odgrywają kluczową rolę w obróbce CNC i są kluczem do wysokiej wydajności obrabiarek CNC, procesy są często podzielone ze względu na używane narzędzia. Do obróbki pokazanej części wymagane jest łącznie 5 narzędzi, a mianowicie frez do odsadzeń, frez do rowków zewnętrznych, frez do rowków czołowych, frez do gwintów zewnętrznych i wiertło. Podczas obróbki najpierw użyj frezu offsetowego, aby ustawić 111, zewnętrzną średnicę gwintu 100 i powierzchnię czołową. Wszystkie stopnie (gwarantowany rozmiar 18) są przetwarzane, a następnie narzędzie jest zmieniane. Może to zmniejszyć liczbę zmian narzędzi, skrócić czas bezczynności, poprawić wydajność obróbki i zmniejszyć niepotrzebne błędy pozycjonowania.

4) Bardzo ważny jest dobór narzędzi i parametrów skrawania. 

Wysoka wydajność obrabiarek CNC zależy w dużej mierze od narzędzia. Tylko dobierając odpowiednie narzędzie można w pełni wykorzystać wydajność obrabiarki CNC. Obecnie istnieje wiele rodzajów krajowych i importowanych narzędzi CNC. Duże firmy narzędziowe na ogół podają markę ostrza, odpowiednie materiały i parametry cięcia na obudowie ostrza. Przede wszystkim, zgodnie z obrabianymi częściami; Wybierz rodzaj ostrza w oparciu o materiał i części do obróbki (takie jak okrąg zewnętrzny, gwint i rowek czołowy itp.), A następnie wybierz konkretne ostrze zgodnie z obróbką zgrubną i wykańczającą. Po określeniu wkładki można określić odpowiednie parametry skrawania. Np.: obróbka zewnętrznego okręgu aluminium, wybrany gatunek płytki to CCGT120404FN -27, a jej parametry skrawania a=1.0~10.0 mm, f=0.1~0.75 mm, v=100~300 m/min, to prędkość maszyny n można otrzymać ze wzoru n = 1 0000 v/d. Parametry skrawania dostarczane przez dostawcę narzędzi to zakres, z którego, aby wybrać parametr najbardziej odpowiedni do zastosowania, należy również dokonać;Zgodnie z rzeczywistymi warunkami obróbki najlepsze parametry można uzyskać tylko w praktyce, więc muszą określić na podstawie rzeczywistych testów cięcia.

2. Optymalizacja programu NC

Podczas obróbki części na zwykłych obrabiarkach proces obróbki jest zwykle zapisywany na karcie procesu obróbki. Operator przetwarza detale zgodnie z „programem” określonym w karcie procesu. Parametry skrawania i ścieżki narzędzia określa operator na podstawie doświadczenia i przepisów. Jednak podczas obróbki części na obrabiarce CNC wszystkie parametry procesu i procesu obrabianych części muszą być zaprogramowane w postaci kodów i wprowadzone do obrabiarki, aby zrealizować obróbkę części. Dlatego praca programistyczna jest bardzo ważna. Jeśli programowanie jest rozsądne, można przetwarzać nie tylko części wysokiej jakości, ale także poprawiać wydajność przetwarzania.

1) Zastosuj program cyklu

Programy cykli są szeroko stosowane przy programowaniu płaskich powierzchni czołowych, toczeniu zewnętrznych okręgów, wierceniu i wytaczaniu itp., co znacznie upraszcza strukturę programu, zmniejsza nakład pracy programistycznej i poprawia wydajność obróbki.

2) Unikaj pracy na sucho ścieżki narzędzia podczas obróbki.

Stosowanie programu cyklicznego w programowaniu może z pewnością uprościć program, ale nie zawsze dobrze jest z niego korzystać. Gdy kształt części ma schodki, a naddatek na obróbkę jest nierówny, w celu uniknięcia biegu jałowego, program cyklu na ogół nie jest używany [8]. Kształt półfabrykatu został obrobiony zgrubnie, a 2 stopnie mają duży margines osiowy. Jeśli używany jest program cyklu, zostanie wygenerowanych wiele pustych przejść; jeśli program cyklu nie jest używany, dwie powierzchnie stopniowe z dużym marginesem mogą być najpierw obrócone zgodnie z przychodzącym materiałem, a następnie kształt samochodu pozwoli uniknąć pustych przejść i poprawi wydajność obróbki. .

3) Podprogram aplikacji.

Zastosowanie podprogramów w programie może uprościć program główny [9], zmniejszyć nakład pracy programistycznej i poprawić wydajność przetwarzania. Części z tej samej serii o długości i średnicy mogą mieć wspólny podprogram. Dla dolnej powierzchni wewnętrznego otworu części można zastosować następujący podprogram. Symbol wywołania podprogramu w programie głównym to M98PX0YYY, X to liczba wywołań podprogramu, a 0YYY to numer podprogramu.

  • G0W -2.
  • G1X0. F0.1
  • G0X114. W2.
  • G0W -2.
  • G〇M99

4) Metoda programowania w celu wyeliminowania śladów narzędzi.

Podczas kompilowania programu CNC można użyć metody programowania narzędzia, aby wziąć długi ukośnik w celu wyeliminowania śladu narzędzia. Oprócz powyższej metody programu optymalizacji, istnieją pewne inne umiejętności programowania, takie jak zastosowanie programu opóźniającego przed numerem narzędzia Dodanie numeru programu może wywołać wymagane narzędzie w dowolnym momencie bez wpływu numeru narzędzia w program.

5) Gratowanie gwintu.

Zadzior gwintu jest usuwany przez ręczne polerowanie papierem ściernym na tokarce ogólnej, a noża do rowkowania można użyć do automatycznego usunięcia zadzioru za pomocą programu na tokarce CNC.

3.Wniosek

Podsumowując, istnieje wiele różnic między obróbką CNC a zwykłą obróbką na obrabiarkach. Ma swoje własne cechy technologii przetwarzania, a w programowaniu jest wiele szczegółów i skrótów. Tylko dzięki ich pełnemu opanowaniu i wykorzystaniu możemy naprawdę oddać pełną kontrolę nad wysoką wydajnością obrabiarek CNC i sprawić, by lepiej nam służyły.

Link do tego artykułu: Funkcje programu procesu toczenia CNC i optymalizacji Opti

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Funkcje programu procesu toczenia CNC i optymalizacji OptiPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. 3, 4 i 5-osiowe usługi szybkiej precyzyjnej obróbki CNC, w tym frezowanie, toczenie zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha dzięki cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.