obróbka cnc · 2021年11月6日

Funkcje i działanie spawania płaskiego i spawania pionowego

Co to jest spawanie płaskie

Funkcje i działanie spawania płaskiego i spawania pionowego

Spawanie płaskie odnosi się do procesu spawania, w którym miejsce spawania znajduje się w pozycji poziomej lub pod niewielkim kątem nachylenia, pręt spawalniczy znajduje się na obrabianym przedmiocie, a spawacz patrzy na obrabiany przedmiot. Ta pozycja spawania należy do najłatwiejszej do spawania pozycji spośród wszystkich pozycji spawania.

Jakie są cechy spawania płaskiego?

 • ① Stopiona elektroda pręta spawalniczego może łatwo dostać się do stopionego jeziorka przez uderzenie łuku i własną moc, tworząc naturalne przejście.
 • ②Żużel i roztopione żelazo nie są łatwe do rozproszenia. Grubsze sznury spawalnicze i większe prądy mogą tworzyć większe jeziorko stopionego materiału. W roztopionym jeziorku roztopiony żużel i ciekły metal reagują równomiernie i tworzą dobrą strukturę krystaliczną. , Ponieważ płynny żużel i metal nie są łatwe do płynięcia, łatwo jest kontrolować kształt i rozmiar spoiny, aby uzyskać piękną i wysoką jakość.
 • ③Ponieważ spawanie odbywa się z góry, operacja jest prosta, co jest wygodne dla początkujących do ćwiczenia i opanowania, a spawacz jest łatwy w obsłudze i niełatwy do zmęczenia.
 • ④ Maksymalny prąd spawania można stosować, gdy pozwala na to grubość spoiny, dzięki czemu wydajność pracy jest wysoka, a zastosowanie szerokie.
 • ⑤Roztopiony żużel i roztopione żelazo prawdopodobnie zmieszają się ze sobą i staną się niewyraźne lub żużel utworzy defekty, takie jak wtrącenia żużla i pory.
 • ⑥ W związku z niewłaściwym doborem parametrów zgrzewania, takich jak prąd zgrzewania i kształt rowka, a także niewłaściwą eksploatacją metody i kąta napawania, przy spawaniu pierwszej warstwy ściegu łatwo jest spowodować wybrzuszenia spoiny i niepełne przetopienie. Dlatego spawanie dwustronne jest często stosowane do spawania płaskiego spoin doczołowych, to znaczy po spawaniu przedniej strony rynienka tylnej strony jest rowkowana za pomocą łopaty wiatrowej lub żłobienia łukiem węglowym, a następnie spawana jest spoina tylna .
 • ⑦Gdy spawanie jednostronne wymaga formowania dwustronnego, pierwsza warstwa jest podatna na nierówne penetracje i słabe formowanie od tyłu, a pozostałe warstwy są łatwiejsze do uchwycenia.

Punkty pracy spawania płaskiego

 • 1. W zależności od grubości płyty można zastosować elektrodę o większej średnicy i większy prąd spawania.
 • 2. Podczas spawania pręt spawalniczy i element spawany tworzą kąt 60-80°, a oddzielanie żużla i ciekłego metalu jest kontrolowane, aby zapobiec wcześniejszemu pojawianiu się żużla.
 • 3. Gdy grubość płyty jest mniejsza lub równa 6 mm, spawanie płaskie doczołowe ma na ogół rowek typu I, a przedni szew spawalniczy powinien być spawany łukiem krótkim elektrodą φ3.2-4, a głębokość penetracji może osiągnąć 2/3 grubości płyty; zanim plecy zostaną uszczelnione , Nie jest konieczne czyszczenie korzeni (poza ważnymi konstrukcjami), ale żużel musi zostać oczyszczony i prąd może być większy.
 • 4. W przypadku niejasnego mieszania żużla i stopionego metalu jeziorka podczas spawania płaskiego doczołowego łuk można wydłużyć, elektrodę można przechylić do przodu, a stopiony żużel można zepchnąć z tyłu stopionego jeziorka, aby zapobiec włączeniu żużla.
 • 5. Podczas spawania spoin nachylonych poziomo należy stosować spawanie w górę, aby zapobiec przesuwaniu się żużla i jeziorka stopionego do przodu, aby uniknąć wtrącenia żużla.
 • 6. W przypadku spawania wielowarstwowego i wieloprzebiegowego należy zwrócić uwagę na liczbę przejść i kolejność spawania, a każda warstwa nie powinna przekraczać 4-5 mm.
 • 7. W przypadku złączy spawanych pod kątem prostym typu T, złącza narożnego i złącza zakładkowego, jeśli grubość dwóch płyt jest różna, należy dostosować kąt spawu, aby odchylić łuk na jedną stronę grubej płyty, tak, aby obie płyty były równomiernie podgrzewane.
 • 8. Prawidłowy wybór metody wysyłki

W przypadku detali o grubości poniżej 6 mm spawanie odbywa się z reguły bez rowków. W przypadku spawania płaskiego doczołowego bez rowków, metoda linii prostej jest stosowana do spoiny czołowej, a spoina odwrotna również przyjmuje metodę liniową. Aby zapewnić penetrację, prąd może być większy, a prędkość transportu taśmy odpowiednio wzrośnie.

W przypadku zgrzewania doczołowego z otwartym rowkiem można zastosować zgrzewanie wielowarstwowe lub wielowarstwowe zgrzewanie wieloprzebiegowe, przy czym spawanie dolne przyjmuje linię prostą, a średnica elektrody i prąd spawania są mniejsze. Przy spawaniu wielowarstwowym pozostałe warstwy ściegu powinny mieć kształt liniowy, zygzakowaty lub półksiężycowy w zależności od potrzeb. W spawaniu wielowarstwowym i wieloprzejściowym przyjmuje się metodę transportu liniowego.

W przypadku złączy w kształcie litery T, złączy narożnych i złączy zakładkowych z mniejszymi rozmiarami stopek można zastosować spawanie jednowarstwowe, a także proste lub ukośne zygzakowate, ukośne okrągłe paski. Gdy rozmiar stopki spawalniczej jest duży, zwykle przyjmuje się spawanie wielowarstwowe lub wielowarstwowe spawanie wieloprzebiegowe. Pierwsza warstwa przyjmuje metodę prostoliniowego pasowania, a pozostałe warstwy mogą wykorzystywać ukośny pierścień i paski w kształcie zygzaka. Do spawania wielowarstwowego i wieloprzejściowego zwykle stosuje się paski liniowe. W przypadku spoin w kształcie łodzi, w celu zapewnienia penetracji grani, punkty operacji są podobne do tych przy zgrzewaniu doczołowym z otwartym rowkiem.

Co to jest spawanie pionowe?

Spawanie pionowe odnosi się do spawania od góry do dołu lub od dołu do góry wzdłuż złącza. Pozycja spawania, w której kąt nachylenia spoiny wynosi 90° (pion w górę) i 270° (pion w dół), nazywana jest pozycją spawania w pionie. Spawanie wykonywane w pozycji spawania pionowego nazywa się spawaniem pionowym.

Jakie są cechy spawania pionowego?

 • 1. Stopiony metal basenowy i stopiony żużel spadają z powodu własnego ciężaru i są łatwe do oddzielenia.
 • 2. Gdy temperatura stopionego jeziorka jest zbyt wysoka, stopiony metal jeziorka łatwo ścieka, tworząc wady, takie jak ścieg spoiny, podcięcie, wtrącenia żużla itp., a spoina jest nierówna.
 • 3. Grań spoiny T-spoinowej jest łatwa do utworzenia niepełnego przetopu.
 • 4. Stopień penetracji jest łatwy do uchwycenia.
 • 5. Wydajność spawania jest niższa niż spawania płaskiego.

Punkty pracy spawania pionowego

1. Utrzymuj prawidłowy kąt pręta spawalniczego;

2. W produkcji powszechnie stosuje się pionowe spawanie pionowe, a pionowe spawanie pionowe wymaga specjalnych prętów spawalniczych, aby zapewnić jakość spoiny. Prąd spawania przy spawaniu pionowym w górę jest o 10-15% mniejszy niż przy spawaniu płaskim i należy stosować elektrodę o mniejszej średnicy (<φ4mm)

3. Użyj spawania łukiem krótkim, aby skrócić odległość od kropli do jeziorka stopionego.

4. Użyj właściwej metody wysyłki.

 • (1) Połączenie doczołowe z rowkiem teowym (zwykle stosowane do cienkich blach) podczas spawania pionowego, powszechnie stosowane jest spawanie liniowe, zygzakowate, w kształcie półksiężyca, a maksymalna długość łuku nie przekracza 6 mm.
 • (2) Podczas otwierania innych form pionowego zgrzewania doczołowego doczołowego, pierwsza warstwa spoiny jest często spawana przez spawanie z przerwami, w kształcie półksiężyca i w kształcie trójkąta z małym odchyleniem. Później każda warstwa może być użyta do pasków w kształcie półksiężyca lub zygzaka.
 • (3) Podczas spawania pionowego złączy w kształcie litery T, sznur spawalniczy powinien mieć odpowiedni czas przebywania po obu stronach i górnym rogu szwu spawalniczego, a zakres wychylenia sznura spawalniczego nie powinien być większy niż szerokość szwu spawalniczego . Działanie sznura spawalniczego powinno być podobne do innych spawów pionowych z rowkami.
 • (4) Podczas spawania warstwy wierzchniej kształt powierzchni spoiny jest określany przez metodę transportu. Paski w kształcie półksiężyca mogą być używane do spawania powierzchni szwów o wyższych wymaganiach; paski zygzakowate można stosować do płaskich powierzchni (wklęsły kształt pośrodku związany jest z czasem pauzy).

Link do tego artykułu: Funkcje i działanie spawania płaskiego i spawania pionowego

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Funkcje i działanie spawania płaskiego i spawania pionowegoPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.