obróbka cnc · 2021年11月6日

Eksploracja i praktyka trybu zarządzania 6S w nauczaniu szkolenia w zakresie obróbki skrawaniem

Eksploracja i praktyka trybu zarządzania 6S w nauczaniu szkolenia w zakresie obróbki skrawaniem


Zaimplementuj tryb zarządzania 6S w nauczaniu profesjonalnej obróbki mechanicznej i elektrycznej w wyższych uczelniach zawodowych, organicznie połącz wiedzę, umiejętności i wysokiej jakości edukację oraz zintegruj nauczanie szkoleniowe z rzeczywistą produkcją nowoczesnych przedsiębiorstw, co może umożliwić uczniom ugruntowanie świadomości zawodowej i kształtować dobre nawyki zawodowe. , Posiadają doskonałe umiejętności zawodowe w celu poprawy jakości zawodowej. Poprzez dyskusję na temat konieczności, eksploracji i praktyki oraz efektów wdrażania zarządzania 6S w szkoleniach z obróbki skrawaniem, zbadamy efektywny tryb zarządzania w szkoleniu z zakresu obróbki wysokoobszarowej.

Eksploracja i praktyka trybu zarządzania 6S w nauczaniu szkolenia w zakresie obróbki skrawaniem
Eksploracja i praktyka trybu zarządzania 6S w nauczaniu szkolenia w zakresie obróbki skrawaniem

Szkolenie w zakresie obróbki skrawaniem jest podstawowym kierunkiem kierunków mechanicznych i elektrycznych w wyższym szkolnictwie zawodowym i jest ważnym środowiskiem nauczania dla rozwijania umiejętności zawodowych i jakości zawodowej uczniów.
Festiwal może stanowić solidną podstawę do wejścia uczniów do pracy. Istnieje jednak wiele problemów, których nie można pominąć w procesie uczenia obróbki:

 • Pierwszym z nich jest to, że uczniowie myślą, że mogą operować i często obsługuje się wiele osób na jednej maszynie. Nie noszą sprzętu ochronnego i mają słabe poczucie cywilizacji i bezpieczeństwa;
 • Po drugie, narzędzia, narzędzia pomiarowe, noże, materiały itp. są umieszczane do woli w szafce narzędziowej. Umieszczenie jest nieuzasadnione i niewygodne w użyciu.
 • Po trzecie, platforma szkoleniowa stała się „miejscem przechowywania drobiazgów”;
 • Po czwarte, przedmioty na sali treningowej są ułożone w stos i niezorganizowane, wszędzie widać opiłki żelaza, plamy oleju i odpady bawełny;
 • Po piąte, odejście i przejście do pracy zdarzają się często podczas treningu, a podejście do nauki nie jest rygorystyczne.

Dlatego wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem 6S w szkoleniu obróbki skrawaniem jest właśnie skutecznym środkiem do naprawienia szkolenia warsztatowego i kolejności nauczania oraz wyeliminowania niebezpiecznych czynników. Model zarządzania 6S to skuteczna koncepcja i metoda zarządzania na miejscu dla nowoczesnych fabryk. Jest to metoda zarządzania, która poprawia efektywność, zapewnia jakość, sprawia, że ​​środowisko pracy jest czyste i uporządkowane, skupia się na prewencji i zapewnia bezpieczeństwo. Wdrożenie zarządzania 6S w szkoleniach mechanicznych i elektrycznych profesjonalnej obróbki skrawaniem i linkach dydaktycznych może kultywować świadomość uczniów w zakresie ścisłego wdrażania procedur bezpieczeństwa pracy różnych rodzajów prac; może zwiększyć świadomość świadomego tworzenia schludnego, czystego, wydajnego i bezpiecznego środowiska uczenia się; może wzmocnić aktywne uczestnictwo, jedność i współpracę Może wzmocnić poczucie odpowiedzialności; może skutecznie zmienić nieodłączne złe nawyki uczniów, zyskać „jakość” i poprawić jakość; może promować kultywację umiejętności zawodowych i zachowań zawodowych uczniów, aby „bezproblemowo łączyć się” z nowoczesnymi przedsiębiorstwami.

1. Konotacja i funkcja zarządzania 6S

Zarządzanie 6S to działanie, które w sposób ciągły porządkuje, naprawia, czyści i oczyszcza warunki czynników produkcyjnych, takich jak personel, sprzęt, materiały, narzędzia itp. w miejscu prowadzenia produkcji w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa pracowników.

 • – Bezpieczeństwo (BEZPIECZEŃSTWO) ma na celu wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań ludzi i niebezpiecznego stanu rzeczy oraz ustanowienie bezpiecznego środowiska produkcyjnego. Wszystkie prace powinny być budowane na założeniu bezpieczeństwa. 
 • – Sortowanie (SEIRI) polega na podzieleniu przedmiotów w miejscu pracy na niezbędne i niepotrzebne, niezbędne do pozostania oraz niepotrzebne do całkowitego usunięcia. W ten sposób można poprawić i powiększyć obszar roboczy, a na miejscu nie ma żadnych zanieczyszczeń, eliminując mieszanie i zapobiegając niewłaściwemu użyciu. , Kształtowanie odświeżającego miejsca pracy.
 • – SEITON ma zorganizować przedmioty do sortowania zgodnie z przepisami, z wyraźnymi ilościami i wyraźnymi etykietami. Dzięki temu można uzyskać do niego szybki dostęp, z wysoką wydajnością produkcji, środowisko pracy jest schludne i uporządkowane, a miejsce pracy na pierwszy rzut oka przejrzyste.
 • – Czyszczenie (SEISO) polega na czyszczeniu widocznych i niewidocznych miejsc w miejscu pracy, aby środowisko pracy było czyste i piękne oraz aby zmniejszyć liczbę urazów w pracy.
 • – Czyszczenie (SEIKETSU) ma na celu instytucjonalizację i standaryzację prac porządkowych, rektyfikacji i sprzątania, a także utrzymywanie czystego stanu zakładu produkcyjnego i normalizację pięknego środowiska.
 • – SHITSUKE to dobry nawyk przestrzegania przez wszystkich norm i przepisów, który zasadniczo poprawia jakość zawodową pracowników, a następnie podnosi jakość pracowników i tworzy doskonałego ducha zespołu.

„6S” są ze sobą powiązane, bezpieczeństwo jest podstawą, aby zapobiegać naruszeniom i szanować życie; sprzątanie polega na wdrażaniu i utrzymywaniu wyników określonej zawartości porządkowania, naprawiania i sprzątania; umiejętność czytania i pisania to zwracanie uwagi na bezpieczeństwo, sprzątanie, poprawianie, sprzątanie i sprzątanie w nawyk. Wytrwałość, łatwo jest opracować 6S, ale długoterminowe utrzymanie musi polegać na poprawie umiejętności czytania i pisania.

2. Eksploracja i praktyka zarządzania 6S w oparciu o kultywowanie kwalifikacji zawodowych uczniów

(1) Odgrywaj w pełni wiodącą rolę nauczycieli szkolących i główną rolę uczniów
Podstawową cechą nauczania praktycznego jest integracja „nauczania, uczenia się i działania”. Nauczyciele uczą podczas „działania” i odgrywają wiodącą rolę. Uczniowie w gimnazjum „doing” stanowią główny korpus szkolenia, a jakość zawodowa uczniów polega na „uczeniu się” i „działaniu”. Nauczanie szkoleniowe odbywa się wokół wyznaczonych projektów szkoleniowych, a zarządzanie zadaniami odbywa się zgodnie z do trybu pracy warsztatu. Studenci dzielą zadania według roli warsztatu, odwołując się do ustawień zespołu produkcyjnego firmy. Około 10 studentów tworzy zespół szkoleniowy, aby wspólnie wykonać zadany projekt. , Każdy zespół szkoleniowy ma szkolenie kierownik zespołu, zastępca kierownika zespołu, specjalista ds. bezpieczeństwa, inspektor jakości, kierownik 6S, technik itp. Kierownik zespołu i zastępca kierownika zespołu zarządza zespołem i formułuje plan pracy, inspektor ds. bezpieczeństwa nadzoruje i podpowiada specyfikacje operacji bezpieczeństwa, inspektor jakości przeprowadza kontrolę jakości produktu, przełożony 6S nadzoruje i kontroluje zgodnie ze standardem zachowania warsztatu 6S, technik opracowuje technologię przetwarzania i rozwiązuje problemy techniczne. Kiedy następna część jest przetwarzana, uczniowie zmieniają swoje role w grupie. Osobiste doświadczenie każdego ucznia i jego zyski dzięki praktycznemu szkoleniu i nauczaniu zarządzania 6S może zwiększyć samoświadomość i samodyscyplinę, poprawić zdolność samorozwoju i osiągnąć jedność wiedzy i działania, zinternalizowane w sercu i uzewnętrznione w działaniu. Każdy nauczyciel instruuje grupę szkoleniową. Nauczyciel jest nie tylko instruktorem szkolenia, ale także osobą odpowiedzialną za zarządzanie 6S w obszarze szkolenia. W procesie wdrażania zarządzania 6S do praktycznego nauczania, nauczyciele muszą najpierw zademonstrować, używać sprzętu, aby ściśle przestrzegać zasad bezpiecznego działania, organizować się i sprzątać samodzielnie oraz odgrywać dobrą rolę w demonstracjach dla uczniów. Po drugie, od nauczycieli wymaga się wzmocnienia dyscypliny i powściągliwości w zarządzaniu praktycznym szkoleniem zgodnie z metodą 6S, sumienności w kontroli i ocenie oraz regularnego przeprowadzania działań ewaluacyjnych i innych środków mających na celu poprawę umiejętności zawodowych i profesjonalizmu uczniów.

(2) Wzmocnij szkolenie i edukację w zakresie bezpieczeństwa, rozwijaj bezpieczne nawyki operacyjne;

„Szkolenie BHP” to nie tylko hasło czy hasło, powinno być wyryte w umyśle każdego ucznia. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa wykonywania różnych rodzajów prac oraz podnoszenie świadomości bezpieczeństwa powinno stać się behawioralnym nawykiem szkolenia. Przede wszystkim warsztat szkoleniowy wyposażony jest w elementy bezpieczeństwa, takie jak kaski ochronne, okulary ochronne, zatyczki do uszu, antypoślizgowe nakładki na buty, apteczki oraz różne znaki ostrzegawcze, a na każdym urządzeniu naklejone są procedury bezpieczeństwa sprzętu, przypominające studenci muszą być zawsze bezpieczni. W pierwszej kolejności uczniowie wchodząc do warsztatu na szkolenie muszą nosić odzież roboczą i obuwie ochronne. Po drugie, przewiduje się, że przed każdymi zajęciami praktycznymi nauczyciel prowadzi przez 5 minut edukację z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów, poznaje bezpieczne procedury operacyjne, analizuje rzeczywiste przypadki i przyjmuje ostrzeżenia; Komentarze, podsumowanie.

(3) Sformułuj standardy sortowania, rektyfikacji i czyszczenia, tak aby zachowania uczniów podczas szkolenia praktycznego mogły być oparte na dowodach
Zgodnie z charakterystyką szkolenia w zakresie obróbki skrawaniem, sformułowano skuteczny standard praktyki „organizuj, naprawiaj i sprzątaj” (patrz Tabela 1). Uczniowie sprecyzowali konkretny kierunek zachowań i cele szkolenia, tak aby każdy z miejsc nauczania szkolenia. Zasoby te zostały rozsądnie przydzielone i zoptymalizowane, a ich rola w praktycznym treningu i działaniach dydaktycznych może być w pełni wykorzystana.
(4) Zapisuj zachowania, które nie są zgodne ze standardami zarządzania 6S, oraz na czas przesyłaj informacje zwrotne i koryguj je
Zaprojektuj i sformułuj formularz kontroli i nadzoru kierownictwa 6S (patrz Tabela 2), a osoba zarządzająca 6S odpowiedzialna za obszar szkolenia, osoba odpowiedzialna za warsztat szkoleniowy oraz liderzy liceum będą sprawdzać i rejestrować uczniów złych zachowań i nawyków oraz przekazać „sprawdź informacje zwrotne korektę — ponowną opinię — ponowną korektę” Ciągła kontrola zachowań sprawia, że ​​zgodność ze standardami zarządzania 6S staje się nawykiem i osiąga cel, jakim jest poprawa profesjonalizmu.

(5) Wzmocnienie ilościowej oceny zarządzania 6S i kompleksową poprawę jakości zawodowej uczniów. 

Aby wzmocnić zastosowanie zarządzania 6S w nauczaniu szkoleń w zakresie obróbki skrawaniem i kompleksowo poprawić jakość zawodową uczniów, Jinan Vocational College przydzieli ilościowo wyniki do każdego elementu zarządzania 6S. Ocenę przeprowadza się w systemie percentylowym, a szczegółowe oceny ilościowe przedstawia tabela 2. W okresie szkolenia suma wszystkich ocen z kontroli zarządzania i nadzoru 6S podzielona przez liczbę kontroli jest wynikiem oceny ilościowej 6S studenta. , a wyniki oceny ilościowej 6S są uwzględniane w ogólnych wynikach oceny szkolenia. Ogólna ocena ewaluacyjna szkolenia składa się z trzech części. Wynik oceny ilościowej 6S wynosi 20%, ocena teorii technologii obróbki skrawaniem za 40%, a ocena projektu technologii obróbki za 40%. Poprzez szkolenie nauczycieli, aby nauczali zarządzania 6S, uczelnia prowadzi nadzór, inspekcję i ocenę, a uczniowie stale się doskonalą, tak aby konotacja zarządzania 6S mogła naprawdę wejść do serc każdego ucznia i zwiększyć zawodową świadomość i profesjonalne zachowanie uczniów.

3. Efekt wdrożenia trybu zarządzania 6S w szkoleniu obróbki skrawaniem

Szkolenie obróbki skrawaniem ma zaimplementowany tryb zarządzania 6S, a efekt jest oczywisty. Po pierwsze, narzędzia, przyrządy pomiarowe, noże i inne przedmioty są rozmieszczone w sposób uporządkowany, co ogranicza zbędne czynności i poprawia efektywność szkolenia. Po drugie, uczniowie w dowolnym momencie usuwają plamy olejowe, ścinki i śmieci z ziemi na obszarze szkoleniowym, a także usuwają kurz ze sprzętu na czas, aby zapewnić porządek w warsztacie i środowisku nauczania. W szczególności wzmocniona została codzienna konserwacja sprzętu szkoleniowego, a sprzęt do obróbki skrawaniem jest zawsze w dobrym stanie, zapewniając płynny przebieg szkolenia i nauczania. Trzecim jest przejście od niesforności na początku do przestrzegania zasad, z braku miejsca na bycie na miejscu, uczenie się obsługi zgodnie ze specyfikacjami i procedurami oraz korzystanie ze sprzętu w sposób cywilizowany i znormalizowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa. treningu. Dzięki subtelności koncepcji zarządzania 6S poprawiono inicjatywę uczenia się uczniów, a zainteresowanie i entuzjazm zawodu uczącego się znacznie się poprawiły. Zastosowanie i praktyka modelu zarządzania 6S w nauczaniu szkoleń w zakresie obróbki skrawaniem, od początkowej nieprzydatności uczniów, poprzez stopniowe dostosowywanie się do surowych standardów 6S, aż do świadomego przestrzegania standardów 6S, świadomości bezpieczeństwa uczniów i świadomości norm stopniowo wzrastały. Poprawiła się nie tylko umiejętność korzystania przez uczniów z wiedzy zawodowej i doskonalenia umiejętności zawodowych, ale także świadomość zawodowa i zachowania przejawiane w procesie uczenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych, a także jakość kształcenia i nauczania. zostały znacznie ulepszone. Po objęciu stanowiska absolwenci kierunku mechanicznego i elektrycznego byli bardziej przystosowani do stanowiska niż inni pracownicy, którzy rozpoczęli ten sam okres. Znacznie skrócił się czas przygotowania do pracy, a pracodawca został jednogłośnie pochwalony przez pracodawcę. Szkolenie pracodawcy w college’u Nauczanie jest w pełni potwierdzone

Link do tego artykułu: Eksploracja i praktyka trybu zarządzania 6S w nauczaniu szkolenia w zakresie obróbki skrawaniem

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Eksploracja i praktyka trybu zarządzania 6S w nauczaniu szkolenia w zakresie obróbki skrawaniemPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi obejmujące frezowanie, toczenie według specyfikacji klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha dzięki cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.