obróbka cnc · 2021年10月27日

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

Najbardziej potencjalne nowe materiały W 21. przyszłości


Podstawowym przemysłem gospodarki narodowej jest przemysł materialny. Nowe materiały są prekursorami w rozwoju przemysłu materiałowego i ważnym strategicznie wschodzącym przemysłem.

Dziś rewolucja naukowa i technologiczna rozwija się szybko, nowe materiały i produkty zmieniają się z każdym dniem, a modernizacja przemysłowa i wymiana materiałów nabierają tempa. Nowa technologia materiałowa jest zintegrowana z nanotechnologią, biotechnologią i informatyką. Integracja funkcji strukturalnych i materiałów funkcjonalnych jest oczywista. Przyjazne dla środowiska właściwości niskoemisyjnego, ekologicznego i odnawialnego recyklingu materiałów przyciągnęły wiele uwagi.
W artykule połączono postęp badawczy znanych instytucji i firm badawczych w kraju i za granicą, komentarz w mediach naukowych i badania branżowych hotspotów oraz wybrano 20 nowych materiałów. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o powiązanych materiałach (w dowolnej kolejności)

1. Grafen
Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ GRAFEN TO DUŻO WIĘCEJ NIŻ PŁASKI KRYSZTAŁ

Przełom: Niezwykła przewodność, ekstremalnie niska rezystywność i ekstremalnie szybki transfer elektronów, dziesiątki razy większa wytrzymałość niż stal i doskonała przepuszczalność światła.
Trendy: Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki w 2010 r. spowodowała w ostatnich latach boom w technologii i na rynkach kapitałowych. W ciągu najbliższych pięciu lat będzie dotyczyć wyświetlaczy optoelektronicznych, półprzewodników, ekranów dotykowych, urządzeń elektronicznych, akumulatorów energii, wyświetlaczy, czujników, półprzewodników, lotnictwa, wojska i kompozytów. Wybuchną materiały, biomedycyna i inne dziedziny.
Główne instytucje badawcze (firmy): Technologie grafenowe, materiały Angstron, kwadrat grafenowy, szósty element Changzhou, Ningbo Moxi i tak dalej.2.Aerożel

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Trwają badania nad przyszłymi zastosowaniami aerożelu

Przełom: Wysoka porowatość, niska gęstość, niska przewodność cieplna, doskonałe właściwości termoizolacyjne.
Trendy: Nowe materiały o dużym potencjale mają ogromny potencjał w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska, izolacji termicznej i urządzeń elektrycznych oraz budownictwa.
Główne instytucje badawcze (firmy):Aspen USA, WR Grace, Japonia Fuji-Silysia itp.3.Nanorurka węglowa

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Nanorurka węglowa

Przełom:Wysoka przewodność elektryczna, wysoka przewodność cieplna, wysoki moduł sprężystości, wysoka wytrzymałość na rozciąganie itp.
Trendy:Elektroda, nośnik katalizatora, czujnik itp. funkcjonalnego urządzenia.
Główne instytucje badawcze (firmy): Unidym, Inc., Toray Industries, Inc., Bayer Materials Science AG, Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Shenzhen Betray, Suzhou First Element, itp.4.Fulereny

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Fulereny

Przełom: Ma liniowe i nieliniowe właściwości optyczne, nadprzewodnictwo fulerenów metali alkalicznych i tym podobne.
Trendy: Przyszłość ma ważne perspektywy w dziedzinach nauk przyrodniczych, medycyny, astrofizyki itp. i oczekuje się, że będzie wykorzystywana w urządzeniach optoelektronicznych, takich jak konwertery optyczne, konwersja sygnałów i przechowywanie danych.
Główne instytucje badawcze (firmy): Michigan State University, Xiamen Funa New Materials itp.5.Stop amorficzny

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Stop amorficzny

Przełom: Wysoka wytrzymałość i ciągliwość, doskonała przepuszczalność magnetyczna i niska strata magnetyczna, doskonały przepływ cieczy.
Trendy: W transformatorach niskostratnych wysokiej częstotliwości, elementach konstrukcyjnych urządzeń terminali ruchomych itp.
Główne instytucje badawcze (firmy): Liquidmetal Technologies, Inc., Instytut Metali, Chińska Akademia Nauk, BYD Co., Ltd., itp.6.Pianka metalowa

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Pianka metalowa

Przełom: Lekka, niska gęstość, wysoka porowatość i duża powierzchnia właściwa.
Trendy: Ma przewodność elektryczną i może zastąpić obszar zastosowań, w którym nieorganiczne materiały niemetaliczne nie mogą przewodzić prądu; ma ogromny potencjał w zakresie izolacji akustycznej i redukcji hałasu.
Główne instytucje badawcze (firmy): Alcan (Amerykańskie Aluminium), Rio Tinto, Symat, Norsk Hydro itp.7.Ciecz jonowa

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Ciecz jonowa

Przełom: Z wysoką stabilnością termiczną, szerokim zakresem temperatur cieczy, regulowaną kwasowością i zasadowością, polaryzacją, zdolnością koordynacji i tak dalej.
Trendy: Ma szerokie perspektywy aplikacyjne w dziedzinie zielonych chemikaliów, a także w dziedzinie biologii i katalizy.
Główne instytucje badawcze (firmy): Innowacje rozpuszczalnikowe, BASF, Instytut Fizyki Lanzhou, Chińska Akademia Nauk, Uniwersytet Tongji itp.8.Nanoceluloza

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Nanoceluloza

Przełom: Charakteryzuje się dobrą biokompatybilnością, retencją wody, szerokim zakresem stabilności pH, strukturą nano-mesh i wysokimi właściwościami mechanicznymi.
Trendy: Istnieje wielka perspektywa w biomedycynie, wzmacniaczach, przemyśle papierniczym, oczyszczaniu, przewodzącej i nieorganicznej żywności kompozytowej oraz przemysłowych kompozytach magnetycznych.
Główne instytucje badawcze (firmy): Cellu Force (Kanada), US Forest Service, Innventia (Szwecja) itp.9.Perowskit nanopunktowy

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Perowskit nanopunktowy

Przełom: Perowskity nanopunktowe mają gigantyczną magnetooporność, wysoką przewodność jonową i katalizę wydzielania i redukcji tlenu.
Trendy: Przyszłość ma ogromny potencjał w dziedzinie katalizy, przechowywania, czujników i pochłaniania światła.
Główne instytucje badawcze (firmy):Epri, AlfaAesar itp.10.Materiał do druku 3D

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Materiał do druku 3D

Przełom:Zmieniając metody obróbki tradycyjnych gałęzi przemysłu, można szybko zrealizować odlewanie skomplikowanych konstrukcji.
Trendy: Rewolucyjna metoda formowania ma wielkie perspektywy w dziedzinie formowania złożonych struktur i szybkiej obróbki.
Główne instytucje badawcze (firmy):Obiekt, Systemy 3D, Stratasys, Huaying Hi-Tech, Sklep PTJ itp.10.Elastyczne szkło

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

 Elastyczne szkło

Przełom: Zmień sztywność i kruchość tradycyjnego szkła, aby zrealizować rewolucyjną innowację szkła.
Trendy: W przyszłości branża elastycznych wyświetlaczy i urządzeń składanych ma wielkie perspektywy.
Główne instytucje badawcze (firmy): Corning, Niemcy, Grupa SCHOTT itp.10.Materiał samoorganizujący się (samonaprawiający się)

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Materiał samoorganizujący się (samonaprawiający się)

Przełom: Samoorganizacja cząsteczek materiału realizuje „inteligencję” samego materiału, zmienia poprzednie metody przygotowania materiału i realizuje spontaniczne formowanie się określonego kształtu i struktury samego materiału.
Trendy: Zmiana tradycyjnych metod przygotowania materiałów i naprawy materiałów będzie miała wielkie perspektywy w dziedzinie urządzeń molekularnych, inżynierii powierzchni i nanotechnologii.
Główne instytucje badawcze (firmy):Uniwersytet Harvarda itp.10.Bioplastik degradowalny

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Bioplastik degradowalny

Przełom: Naturalnie ulegające degradacji surowce pochodzą z zasobów odnawialnych, zmieniając zależność tradycyjnych tworzyw sztucznych od zasobów kopalnych, takich jak ropa, gaz ziemny i węgiel, oraz zmniejszając zanieczyszczenie środowiska.
Trendy: Przyszłość zastąpienia tradycyjnych tworzyw sztucznych ma wielkie perspektywy.
Główne instytucje badawcze (firmy):Natureworks, Basf, Kaneka itp.10.Kompozyt tytanowo-węglowy

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Kompozyt tytanowo-węglowy

Przełom: Dzięki wysokiej wytrzymałości, niskiej gęstości i doskonałej odporności na korozję ma nieograniczone perspektywy w zastosowaniach lotniczych i cywilnych.
Trendy: W przyszłości ma szeroki potencjał w zastosowaniach środowiskowych, takich jak lekkość, wysoka wytrzymałość i odporność na korozję.
Główne instytucje badawcze (firmy): Harbin Institute of Technology i tak dalej.10.Super materiał

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Super materiał

Przełom: Ma właściwości fizyczne, których nie mają konwencjonalne materiały, takie jak ujemna przepuszczalność magnetyczna, ujemna stała dielektryczna i tym podobne.
Trendy: Zmieniając tradycyjną koncepcję przetwarzania zgodnie z naturą materiałów, w przyszłości właściwości materiałów mogą być projektowane zgodnie z potrzebami, a potencjał jest nieograniczony i rewolucyjny.
Główne instytucje badawcze (firmy): Boeing, Kymeta, Instytut Badawczy Shenzhen Guangqi itp.10.Materiał nadprzewodzący

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Materiał nadprzewodzący

Przełom: W przyszłości, jeśli przełamiemy technologię nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, oczekuje się, że rozwiążemy problemy związane z utratą transmisji mocy, ogrzewaniem urządzeń elektronicznych i nową, ekologiczną technologią zawieszenia magnetycznego transmisji.
Główne instytucje badawcze (firmy): Sumitomo, Japonia, Bruker, Chińska Akademia Nauk itp.10.Stopy z pamięcią kształtu

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Stopy z pamięcią kształtu

Przełom: Po uformowaniu wstępnym, po zmuszeniu do odkształcenia przez warunki zewnętrzne, po spełnieniu określonych warunków przywracany jest jego pierwotny kształt i realizowany jest projekt odwracalny i zastosowanie odkształcenia materiału.
Trendy: Istnieje ogromny potencjał w technologii kosmicznej, sprzęcie medycznym, sprzęcie mechanicznym i elektronicznym oraz innych dziedzinach.
Główne instytucje badawcze (firmy): Zbadaj nowe materiały itp.10.Materiał magnetostrykcyjny

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Materiał magnetostrykcyjny

Przełom: Pod działaniem pola magnetycznego może wytwarzać właściwości wydłużania lub ściskania oraz realizować interakcję między deformacją materiału a polem magnetycznym.
Trendy: Jest szeroko stosowany w dziedzinie inteligentnych urządzeń konstrukcyjnych, urządzeń amortyzujących, struktur transdukcyjnych, silników o wysokiej precyzji itp. W niektórych warunkach jego wydajność jest lepsza niż w przypadku ceramiki piezoelektrycznej.
Główne instytucje badawcze (firmy): amerykańska ETREMA, brytyjskie produkty ziem rzadkich, Sumitomo Light Metal Co., itp.10.Magnetyczny (elektryczny) płynny materiał

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Magnetyczny (elektryczny) płynny materiał

Przełom: Jest płynny, łączy właściwości magnetyczne stałych materiałów magnetycznych i płynność cieczy. Ma właściwości i zastosowania, których nie mają tradycyjne magnetyczne materiały sypkie.
Trendy: Stosowany w uszczelnianiu magnetycznym, chłodnictwie magnetycznym, magnetycznych pompach ciepła i innych dziedzinach, zmieniając tradycyjne metody uszczelniania i chłodzenia.
Główne instytucje badawcze (firmy): American ATA Application Technology Company, Japan Matsushita itp.10.Inteligentny żel polimerowy

Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

▲ Inteligentny żel polimerowy

Przełom:Potrafi wykrywać zmiany w otaczającym środowisku i odpowiadać biologicznie podobnymi charakterystykami reakcji.
Trendy: Cykl rozszerzania i kurczenia inteligentnych żeli polimerowych może być stosowany do chemikaliów zawórs, separacje adsorpcyjne, czujniki i materiały pamięciowe; moc dostarczana przez cykl jest wykorzystywana do projektowania „silników chemicznych”; możliwość sterowania siatką jest odpowiednia dla inteligentnych systemów dostarczania leków.
Główne instytucje badawcze (firmy): uniwersytety amerykańskie i japońskie.

Link do tego artykułu: Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świecie

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Dwadzieścia najbardziej obiecujących nowych materiałów w przyszłym świeciePTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi obejmujące frezowanie, toczenie według specyfikacji klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.