obróbka cnc · 2021年12月17日

Druk 3D wywołał spór o prawa własności intelektualnej. To dobrze czy źle?

W ostatnich dziesięcioleciach świat stopniowo ulega cyfryzacji, a tempo zmian również przyspiesza. Zmiany w produktach i branżach są nie do poznania. Szybkie rozprzestrzenianie się technologii cyfrowej we wszystkich obszarach społeczeństwa dowiodło korzyści płynących z technologii cyfrowej. Rdzeniem tych nowych technologii jest zarządzanie przepływem danych, czy to w celu optymalizacji procesu produkcyjnego, pomocy ludziom w wykonywaniu codziennych zadań, czy nawet ich pełnej automatyzacji.

Cyfryzacja nie jest obca branży motoryzacyjnej i niesie ze sobą szczególne wyzwania związane z własnością intelektualną (IP). Początkowo między rywalizującymi innowatorami samochodów dochodziło do konfliktów dotyczących własności intelektualnej, a rozwiązania takie jak udzielanie licencji na prawa własności intelektualnej były stosunkowo łatwe do osiągnięcia i opłacalne. Jednak ostatnio podmioty nieprowadzące działalności (podmioty, które nie zamierzają produkować ani sprzedawać wynalazków objętych prawami własności intelektualnej) nabyły prawa własności intelektualnej wyłącznie w celu uzyskania tantiem od firm motoryzacyjnych. Cyfryzacja przemysłu motoryzacyjnego, fala innowacji w dziedzinie teleinformatyki samochodowej oraz zapotrzebowanie na IP zwiększyły częstotliwość takich przypadków.

Druk 3D wywołał spór o prawa własności intelektualnej. To dobrze czy źle?

Kolejne wyzwanie w zakresie własności intelektualnej, przed którym stoi przemysł motoryzacyjny, będzie prawdopodobnie pochodzić z technologii, którą przemysł odegrał ważną rolę w promowaniu wytwarzania addytywnego. Dla branży motoryzacyjnej zalety technologiczne wytwarzania przyrostowego nie są tajemnicą. Przemysł motoryzacyjny przoduje w rozwoju i wykorzystaniu możliwości, jakie daje ta technologia. Produkcja addytywna może nie tylko wytwarzać części samochodowe, które były dotychczas niemożliwe do wykonania, ale także wytwarzać części znacznie lepsze od tradycyjnej produkcji. Oprócz postępu technologicznego, jaki daje druk 3D, produkcja rozproszona, jaką daje druk 3D, sprzyja również usprawnieniu łańcucha dostaw. Zwłaszcza na rynku części zamiennych, powiązane części zamienne mogą być produkowane w wymaganym czasie i miejscu, co pozwala uniknąć konieczności magazynowania części zamiennych i eliminować opóźnienia związane z dostawą.

Niemniej jednak dodatkowe zagrożenia produkcyjne, na które napotykają portfele inwestycyjne dotyczące własności intelektualnej, nie zostały w pełni rozwiązane. Kolejne kilkadziesiąt lat może charakteryzować się sprawami sądowymi. Innowatorzy, którzy nie sformułowali odpowiednich strategii dotyczących własności intelektualnej, stwierdzili, że ich portfele inwestycyjne nie nadają się do druku 3D. Używany na świecie. Jak na ironię, to właśnie możliwość stwarzana przez wytwarzanie addytywne sprawia, że ​​technologia ta jest podatna na przyszłe zagrożenia związane z własnością intelektualną.

Wytwarzanie przyrostowe promuje rozwój rozproszonych modeli produkcji, które mają ogromny potencjał do przełamywania tradycyjnych strategii dotyczących własności intelektualnej. Tradycyjne portfele własności intelektualnej skupiają się zazwyczaj na ochronie w krajach produkcyjnych i głównych rynkach, a także dążą do ochrony produktów fizycznych. Wcześniej istniało niewiele powodów, by szukać ochrony praw własności intelektualnej na rynku iw regionie. Jednak w erze druku 3D może to pozostawić wiele krajów bez ochrony.

Istnieje bardzo niewiele problemów z produktami drukowanymi 3D i lokalną sprzedażą produktów drukowanych 3D. Oprócz utraty udziału w rynku z powodu naruszenia zasad drukowania 3D, produkcja podróbek do druku 3D może również zaszkodzić reputacji innowatorów. Na przykład części samochodowe określonej marki są produkowane przy użyciu druku 3D. Pierwotny producent będzie pracował nad zapewnieniem, że wydajność produktu spełnia surowe specyfikacje. Jednak replikator cyfrowego bliźniaka korzystającego z produktu może nie mieć doświadczenia w korzystaniu z cyfrowego bliźniaka w celu zapewnienia spójnych parametrów wydajności produktu. Jeżeli produkty o gorszych wynikach wejdą na rynek jako oryginalne części, reputacja innowatora może ucierpieć.

Prawa własności intelektualnej zostały sformułowane na długo przed tym, jak ludzie zdali sobie sprawę z szans i zagrożeń związanych z cyfryzacją. Jednak do 2021 r. w wielu krajach ochrona własności intelektualnej skupiająca się wyłącznie na fizycznych przejawach produktów nie będzie odpowiednia do zapobiegania rozprzestrzenianiu się cyfrowych wersji produktów.

Europejski Urząd Patentowy i inne kraje coraz częściej zadają pytania, czy istniejące przepisy dotyczące własności intelektualnej mogą sprostać temu wyzwaniu.

Chociaż ludzie dostrzegają potrzebę wprowadzenia pewnych zmian w istniejącym prawodawstwie, ogólnie rzecz biorąc, jeśli sposób korzystania z prawa odzwierciedla nowe zagrożenie naruszeniami druku 3D, wówczas prawo uznaje się za zgodne z jego przeznaczeniem. Dlatego chociaż to prawo jest w zasadzie rozsądne w przewidywaniu wyzwań związanych z drukowaniem 3D, jeśli producenci samochodów mają pozostać na czele, muszą zmienić najlepsze praktyki. Jeśli praktycy zajmujący się własnością intelektualną nie znają zagrożeń związanych z drukowaniem 3D i odpowiednio dostosują swoje praktyki, mogą uznać, że ich portfolio własności intelektualnej nie nadaje się do wykorzystania w najbliższej przyszłości.

Ponieważ posiadacze patentów na drukowanie 3D nie są odpowiednie dla tradycyjnych posiadaczy patentów na drukowanie 3D, firmy zajmujące się drukowaniem 3D mogą uznać, że więcej posiadaczy patentów na drukowanie 3D nie nadaje się do drukowania 3D. Choć niektórzy producenci mogą sądzić, że przynajmniej na razie druk 3D nie nadaje się do masowej produkcji, to jednak rozwój technologii druku 3D w ciągu ostatnich 20 lat wyraźnie pokazuje, że nie można zakładać, że tak będzie w następnym 20 lat. Po stworzeniu praw własności intelektualnej trudno jest poruszyć ten problem. Dlatego stworzona dzisiaj ochrona własności intelektualnej musi wyprzedzać wyzwania związane z drukowaniem 3D, a także inne wyzwania, które mogą pojawić się w nadchodzących dziesięcioleciach.

Dziś, jeśli prawa własności intelektualnej, które wytrzymają próbę przyszłości, nie mogą zostać zrealizowane, jutro można zdać sobie sprawę z tego, że w cyfrowym świecie własność intelektualna jest często najcenniejszym zasobem firmy i może nie być odpowiednio chroniona. W przypadku firm, które czerpią znaczną wartość ze swoich portfeli inwestycyjnych w zakresie własności intelektualnej, obniżenie wyceny niektórych portfeli inwestycyjnych może mieć negatywny wpływ na wartość firmy. Narzędzia do budowania odpowiedniej ochrony już istnieją i nadszedł czas, aby z nich skorzystać.

Podobnie istnieją inne zmiany paradygmatu na rynku cyfrowym i prawie własności intelektualnej, takie jak początkowe wyzwanie związane z ochroną patentową sprzętu sieciowego oraz trudności, z jakimi boryka się przemysł muzyczny, gdy media strumieniowe stają się głównym nurtem. Teraz widzimy podobną dynamikę w druku 3D, a niektóre branże zostały dotknięte tą dynamiką, na przykład przemysł urządzeń medycznych (to znaczy nielicencjonowane wentylatory drukowane na początku europejskiej epidemii koronawirusa).

Link do tego artykułu: Druk 3D wywołał spór o prawa własności intelektualnej. To dobrze czy źle?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Druk 3D wywołał spór o prawa własności intelektualnej. To dobrze czy źle?PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi. Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Producent obróbki na dużą skalę toreb medycznych, świadcząc usługi projektowania 3D, prototypów i dostaw globalnych. Oferujemy również twarde etui, półtwarde pianki EVA, miękkie szyte etui, woreczki i wiele innych dla producentów OEM. Wszystkie etui są wykonane na zamówienie zgodnie ze specyfikacją z nieskończoną liczbą kombinacji materiały, formy, kieszenie, szlufki, zamki, uchwyty, logotypy i akcesoria. Odporne na wstrząsy, wodoodporne i przyjazne dla środowiska opcje. Części medyczne, reagowanie w sytuacjach awaryjnych, Części elektroniczne, korporacyjnym, edukacyjnym, wojskowym, ochroniarskim, sportowym, outdoorowym i budowlanym. Usługi obejmują konsultacje koncepcji przypadku, projektowanie 3D, prototypowanie, rototypowanie,Wiercenie CNC Usługi i produkcja.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami ( [email protected] ).