obróbka cnc · 2021年12月8日

Dodaj dodatkowe funkcje maszyny do odlewania ciśnieniowego, aby zaspokoić potrzeby procesu odlewania ciśnieniowego

Wprowadzenie: Jako podstawowe wyposażenie techniczne odlewni, maszyna odlewnicza ma duży wpływ na jakość produktu, koszty produkcji, wydajność produkcji itp. w trakcie procesu produkcyjnego. 

Wraz z ciągłym doskonaleniem i udoskonalaniem technologii odlewania ciśnieniowego, wpływ różnych funkcji maszyny do odlewania ciśnieniowego stale rośnie. Obecnie różnice w dokładności, stabilności i głównych funkcjach maszyny odlewniczej producentów urządzeń będą się stopniowo zmniejszać. Rynek sprzedaży staje się coraz bardziej konkurencyjny. , Wygodne dodatkowe funkcje, które pokocha większość użytkowników i nie wpadną w zaciekłą konkurencję w postaci wojen cenowych.

Poniżej przedstawiono proste stwierdzenie oparte na niektórych wymaganiach dotyczących zastosowania w praktyce produkcyjnej, z których niektóre mogą być również stosowane do poszczególnych maszyn do odlewania ciśnieniowego. Celem zestawienia jest nadzieja, że ​​nasi producenci maszyn do odlewania ciśnieniowego będą w stanie zaspokoić potrzeby użytkowników. Aktywnie reaguj, aby nasz sprzęt do odlewania ciśnieniowego mógł lepiej służyć procesowi odlewania ciśnieniowego.

1. Pierwszy reset systemu wyrzutnika

1.1 Pierwsze potwierdzenie sygnału resetu

W produkcji odlewów ciśnieniowych często spotykamy formy, w których pręt wyrzutnika musi zostać zresetowany przed zamknięciem formy. Większość z tych form przyjmuje formę prętów resetujących, opierając się na połączeniach gwintowanych i wykorzystując cylinder wyrzutowy urządzenia, aby osiągnąć tę funkcję; zastosowania praktyczne W trakcie procesu dochodzi do uszkodzenia gwintu pręta resetującego, co powoduje, że płyta wypychacza matrycy nie wraca z powrotem, a płyta wyrzutnika maszyny odlewniczej powróciła, a urządzenie zaczyna zamykać formę po odbieranie sygnału zaciskania formy, powodując uszkodzenie formy.

Aby uniknąć takich problemów, po omówieniu i komunikacji z producentem sprzętu, do programu sterującego dodany został interfejs potwierdzenia sygnału resetu wyrzutu formy. odlewanie maszyna. W tym samym czasie producent formy ustawił przełącznik przesuwu na płycie wyrzutnika formy. Po zresetowaniu płyty wyrzutnika formy wyzwalany jest przełącznik przesuwu, a sygnał tego przełącznika jest wprowadzany do układu sterowania maszyny odlewniczej w celu potwierdzenia przed dopuszczeniem docisku formy, co zapewnia bezpieczną pracę pleśń ze sprzętu.

Dodaj dodatkowe funkcje maszyny do odlewania ciśnieniowego, aby zaspokoić potrzeby procesu odlewania ciśnieniowego

1.2 Szybkie połączenie

Oprócz wyżej wymienionego sposobu dodawania sygnałów potwierdzających, problem ponownego przestawiania formy w pierwszej kolejności można również rozwiązać mechanicznie; problem awarii pierwszego resetowania to problem awarii połączenia z przyczyny źródłowej. Ponieważ częsta wymiana form w produkcji odlewów ciśnieniowych wpływa na wydajność produkcji, różne firmy poszukują szybkiej wymiany form odlewniczych, zwłaszcza szybkiego łączenia prętów resetujących. Szybkie i niezawodne połączenie systemu wyrzutnika na maszynie odlewniczej i systemu wyrzutnika formy znacznie skróci czas wymiany formy, a także zapewni niezawodne działanie pierwszego resetu. Poszczególni producenci próbowali zastosować tę metodę; jednak ze względu na problem ze standardem koordynacji między sprzętem a formami, obecnie nie ma jednolitej struktury standardowej, a producenci sprzętu są zobowiązani do ciągłego doskonalenia tej funkcji.

2. Pozycja i prędkość wtrysku

2.1 Potwierdzenie aktualnego punktu startowego szybkiego naciśnięcia

W procesie odlewania ciśnieniowego pozycja szybkiego startu prasy jest kluczowym parametrem. Po ustawieniu przełącznika szybkiego uruchamiania prasy, czy punkt uruchomienia szybkiego naciskania urządzenia naprawdę spełnia wymagania naszego projektu procesu? Czy parametry procesu są prawidłowe? Trudno to potwierdzić na istniejącym sprzęcie.

Aby rozwiązać ten problem, dokonaliśmy pewnych ulepszeń w projektowaniu programu sterującego maszyną do odlewania ciśnieniowego poprzez komunikację z producentem sprzętu; gdy szybka prasa ma się rozpocząć, cylinder wtryskowy automatycznie przestaje się poruszać, a stopiony metal jest wyjmowany po ochłodzeniu stopionego metalu w celu przeprowadzenia oceny.

2.2 Pomiar wolnej prędkości wtrysku

Powolna prędkość wtrysku ogólnie odnosi się do prędkości do przodu stempla w odległości od początku ruchu do początku szybkiego docisku (niektóre urządzenia są podzielone na małą prędkość i jedną dużą prędkość); jego funkcją jest przesuwanie stempla z mniejszą prędkością. Stopiony metal przemieszcza się w pobliże wewnętrznej bramki i umożliwia płynne odprowadzanie gazu z komory ciśnieniowej [1] w celu uniknięcia lub zmniejszenia porywania gazu w stopionym metalu; jak wszyscy wiemy, wartość wolnej prędkości wtrysku związana jest głównie z wypełnieniem komory ciśnieniowej. Jednak wartość tej wolnej prędkości wtrysku nie jest wyświetlana na ogólnej maszynie do odlewania ciśnieniowego, a regulacja małej prędkości wtrysku jest również bardzo niewygodna. Powolna prędkość wtrysku w rzeczywistej produkcji jest często ignorowana; różne formy są produkowane na tej samej maszynie do odlewania ciśnieniowego. Powolna prędkość wtrysku (powolna prędkość wtrysku nigdy nie jest regulowana!).

Czy w przypadku maszyny do odlewania ciśnieniowego z wyświetlaczem ekranowym można zrealizować pomiar i wyświetlenie wolnej prędkości wtrysku bez zwiększania kosztów? Ponieważ powszechnie stosowana prędkość wtrysku wolnego wynosi 0.1-0.4m/s[2], czas przebiegu wtrysku wolnego wynosi około 1s, a czas odpowiedzi przełącznika indukcyjnego wynosi około 0.1ms. Błąd spowodowany przez pomiar prędkości przełącznika indukcyjnego jest używany do pomiaru. Wartość ma niewielki wpływ i ma pewną wykonalność; konkretna metoda to:

Jak pokazano na rysunku 1, gdy pręt czujnikowy na cylindrze wtryskowym jest oddzielony od wyłącznika krańcowego młotka powrotnego, komputer sterujący maszyny do odlewania ciśnieniowego rozpoczyna odmierzanie czasu, a gdy pręt czujnikowy jest oddzielony od przełącznika szybkiego uruchamiania, zatrzymuje odmierzanie czasu; czas pomiaru odległości jest uzyskiwany ze skali Odczytaj odległość między dwoma przełącznikami na linijce i wprowadź ją do komputera, aby obliczyć średnią prędkość wolnego wtrysku. Niska prędkość wtrysku uzyskana tą metodą pomiaru może w pełni spełnić wymagania procesu odlewania ciśnieniowego.

3. Bezpieczeństwo

3.1 Indukcja ciała ludzkiego

W produkcji odlewniczej od czasu do czasu operator jest ściskany i ściskany na śmierć. Wypadki są spowodowane naruszeniami personelu. Czy jednak w kwestii bezpieczeństwa maszyny odlewniczej nasz producent sprzętu nie powinien nic robić? ! W odniesieniu do wymogu, że krata bezpieczeństwa musi być zainstalowana na cechowanie sprzęt, niezależnie od tego, czy urządzenie wykrywające ludzkie ciało można również zainstalować na ruchomym szablonie maszyny do odlewania ciśnieniowego, po wykryciu ludzkiego ciała w przedziale zaciskania, zaciskanie musi zostać zatrzymane. Aby zrealizować tego rodzaju schemat bezpieczeństwa, technicy producentów urządzeń odlewniczych muszą użyć więcej mózgów.

3.2 Teleskopowe przednie drzwi bezpieczeństwa

W produkcji odlewów ciśnieniowych często spotyka się długi cylinder ciągnący rdzeń po jednej lub obu stronach formy, co powoduje, że przednie i tylne drzwi bezpieczeństwa nie są normalnie zamykane, co powoduje duże zagrożenie bezpieczeństwa w normalnych warunkach produkcja odlewów ciśnieniowych, zwłaszcza Wypadki związane z bezpieczeństwem spowodowane wymuszoną produkcją, gdy przednie drzwi bezpieczeństwa nie mogą być normalnie zamknięte, nie są rzadkością. W ogólnym środowisku, w którym Państwowa Administracja Bezpieczeństwa Pracy wielokrotnie nakazywała i kładła nacisk na bezpieczną produkcję, wykwalifikowane jednostki samodzielnie przesuną drzwi bezpieczeństwa. Żadne warunki nie mogą być tylko „wzdychaniem przy drzwiach”. ; W rzeczywistości dla producentów maszyn do odlewania ciśnieniowego nie ma potrzeby zbytniego zwiększania kosztów. Wspornik przednich drzwi bezpieczeństwa można przekształcić w konstrukcję teleskopową. W razie potrzeby drzwi bezpieczeństwa można przesunąć na pewną odległość, aby poradzić sobie z tymi specjalnymi pleśniami, a następnie można je przywrócić. Do pierwotnej lokalizacji.

4. Inny

4.1 Technologia zwiększania ciśnienia azotu

Maszyny do odlewania ciśnieniowego zazwyczaj wykorzystują do przechowywania energii urządzenia do magazynowania energii w postaci azotu. W przypadku zwykłych odlewarek ciśnieniowych szybkie akumulatory ciśnieniowe i akumulatory wspomagające wymagają ciśnienia azotu w zakresie od 6.0 ​​do 13 MPa, szczególnie w przypadku szybkich akumulatorów ciśnieniowych. Ciśnienie jest wysokie i czasami konieczne jest napompowanie po dostosowaniu produkcji, a ciśnienie w butli z azotem jest niewystarczające, co spowoduje zatrzymanie sprzętu i oczekiwanie. W celu zmiany tej sytuacji i pełnego wykorzystania azotu znajdującego się w butli z gazem zaleca się, aby producent maszyny do odlewania mógł dołączyć zestaw azotu Urządzenie nadające ciśnienie wykorzystuje ciśnienie układu hydraulicznego maszyny odlewniczej jako moc do zakończenia pracy ciśnieniowej napełniania azotem.

4.2 Wstępnie zainstalowany wewnętrzny system sterowania natryskiem/nadmuchem powietrza

Dobry efekt natryskiwania smaru do form jest kluczowym czynnikiem w uzyskaniu dobrej jakości powierzchni odlewu. Ze względu na konstrukcję odlewu, po wyciągnięciu części rdzenia formującego, część tworząca rdzeń chowa się w formie okładzinowej lub w pewnym bloku ślizgowym i powłoki nie można natryskiwać. Aby poprawić efekt natryskiwania tego typu rdzenia, niektórzy producenci zaproponowali koncepcję natrysku wewnętrznego.

Jednocześnie w procesie produkcji odlewów ciśnieniowych, przy długotrwałym użytkowaniu formy, między suwakiem rdzenia przesuwnego a suwakiem formy odlewniczej często pojawiają się wióry aluminiowe i zadziory. Jeśli tych aluminiowych wiórów i zadziorów nie można usunąć na czas, zostaną one. W wyniku odkształcenia suwaka i rozmiaru części odlewanych ciśnieniowo nie mogą spełnić rzeczywistych wymagań, niektórzy producenci zaproponowali dodanie urządzenia do rozdmuchiwania do formy wstawkę rozwiązującą problem automatycznego czyszczenia suwaka.

Powyższe dwa problemy są pilnie potrzebne do rozwiązania w praktyce produkcji odlewów ciśnieniowych. Ze względu na procedury kontrolne maszyn odlewniczych, zakładom odlewniczym bardzo trudno jest je rozwiązać; jeśli producenci sprzętu przyjdą je rozwiązać, to te dwa problemy można połączyć w jeden. Aby rozwiązać problem, nie ma potrzeby zbytniego zwiększania kosztów, wystarczy zarezerwować interfejs sterowania do opryskiwania wewnętrznego i skonfigurować odpowiednią rewersję elektromagnetyczną zawór.

4.3 Sieć Wi-Fi maszyny do odlewania ciśnieniowego

Dziś, gdy Internet jest bardzo rozwinięty, WiFi stało się nieodzownym standardem w naszym życiu. Możemy dobrze wykorzystać technologię internetową do opracowania prostego i łatwego w obsłudze oprogramowania do zarządzania siecią maszyn do odlewania ciśnieniowego, aby w czasie rzeczywistym wysyłać zapytania do każdego urządzenia w sieci Status produkcji, status realizacji zamówienia i zarządzanie procesem w czasie rzeczywistym; nawet producenci maszyn do odlewania ciśnieniowego mogą zdalnie diagnozować, debugować i naprawiać maszynę do odlewania ciśnieniowego za pośrednictwem technologii internetowej, a technicy producenta maszyny do odlewania ciśnieniowego mogą pozostać w domu Może obsługiwać klientów na całym świecie; jednocześnie, jako firma odlewnicza, może również wydawać mniejsze koszty, aby cieszyć się bardziej wygodną obsługą posprzedażną o wysokiej jakości.

5. Podaj niezbędne dane dla maszyny do odlewania ciśnieniowego

We współczesnym społeczeństwie nie można konkurować bez niezbędnej świadomości poufności, konieczne jest jednak dostarczenie danych związanych z użytkowaniem przez użytkownika; Dane takie jak prędkość wtrysku nie są łatwe do uzyskania, co skutkuje bardzo ograniczonymi zastosowaniami, co ogranicza rozwój i postęp technologii odlewania ciśnieniowego; ogólny status technologii odlewania ciśnieniowego jest taki, że istnieje doświadczenie, ale nie ma teorii, i przez długi czas pozostaje na etapie empiryzmu.

Widok przekroju ramy maszyny do odlewania ciśnieniowego w obszarze roboczym formy jest rysunkiem, którego nie ma w instrukcji każdego producenta maszyny do odlewania ciśnieniowego. Wydaje się, że wszyscy są do tego przyzwyczajeni; jednak, jeśli rzeczywisty projekt formy uwzględnia tylko wpływ rozmiaru szablonu i odległości między prętami ściągającymi, dotyczy to niektórych specjalnych konstrukcji. Forma spowoduje ukryte zagrożenia, takie jak kolizje między formą a szyną regału.

Większość z powyższych pomysłów i sugestii to dodatkowe funkcje o niskim koszcie, wygodne i praktyczne. Mamy nadzieję, że przedstawimy kilka pomysłów i sugestii dla naszych producentów urządzeń do odlewania ciśnieniowego, aby mogli produkować więcej i lepszy sprzęt do odlewania ciśnieniowego do obsługi naszej produkcji odlewniczej.

Link do tego artykułu: Dodaj dodatkowe funkcje maszyny do odlewania ciśnieniowego, aby zaspokoić potrzeby procesu odlewania ciśnieniowego

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Dodaj dodatkowe funkcje maszyny do odlewania ciśnieniowego, aby zaspokoić potrzeby procesu odlewania ciśnieniowegoPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe, wiercenie, odlewanie ciśnieniowe, blacha i tłoczenie. Zapewnianie prototypów, pełne serie produkcyjne, wsparcie techniczne i pełną kontrolę. motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.