odlewanie inwestycyjne · 2021年10月7日

Do jakich systemów CNC wykorzystywane są głównie funkcje doboru małych i średnich centrów obróbczych?

Do jakich systemów CNC wykorzystywane są głównie funkcje doboru małych i średnich centrów obróbczych? Ze względu na dużą prędkość skrawania i prędkość posuwu centrum obróbkowego z dużą prędkością, w porównaniu z tradycyjnym cięciem, szybkość usuwania materiału na jednostkę czasu podczas skrawania z dużą prędkością jest znacznie poprawiona, co znacznie skraca czas skrawania, a także sprzyja ciągłemu przetwarzaniu. Obróbka zgrubna i wykańczająca części tego samego centrum obróbczego sprzyja koncentracji procesu, co nie tylko poprawia stopień wykorzystania centrum obróbczego, ale także zmniejsza ilość załadunku i rozładunku przedmiotu obrabianego, skraca pomocnicze roboczogodzin i poprawia wydajność przetwarzania. Dlatego szybkie cięcie centrum obróbczego jest szczególnie odpowiednie dla przemysłu lotniczego.

Branże wymagające dużej szybkości usuwania materiału, takie jak przemysł motoryzacyjny i produkcja form. Na przykład podczas szybkiego frezowania części ze stopów aluminium lotniczego, jeśli prędkość wrzeciona centrum obróbczego zostanie zwiększona z 4000r/min do 20000r/min, szybkość usuwania materiału na jednostkę czasu można zwiększyć 3-krotnie, a produkcja wydajność będzie 4~ większa niż przy zwykłym frezowaniu, 5 razy.

Wybierając centrum obróbcze, oprócz podstawowych funkcji i podstawowych komponentów, dostępne są również funkcje i akcesoria, które użytkownicy mogą dobrać zgodnie z własnymi wymaganiami. Wybierz akcesorium wyboru funkcji (akcesorium opcjonalne). Wraz z rozwojem technologii sterowania numerycznego coraz więcej treści jest dostępnych do wyboru, a proporcja ceny komponentów w komputerach typu mainframe również rośnie. Dlatego używanie dużej liczby akcesoriów bez wyraźnego celu jest nieopłacalne. Tak zwany przewodnik po „przygotowaniu” jest w zasadzie marnotrawstwem. Dlatego przy doborze należy przeprowadzić kompleksową analizę i odpowiednio uwzględnić czynniki długookresowe centrum obróbczego.

Funkcja wyboru centrum obróbczego wykorzystywana jest głównie dla systemu sterowania numerycznego, ale wzrost ceny nie jest duży, ale ma wiele wygodnych funkcji i powinien być rozsądnie skonfigurowany. W przypadku akcesoriów, które mogą być współużytkowane przez wiele centrów obróbkowych, rozważ użycie jednego centrum obróbkowego do wielu celów. Ale musisz wziąć pod uwagę, że interfejs jest uniwersalny.

W kierunku osi centrum obróbkowego możemy określić, że kierunek ruchu narzędzia od przedmiotu obrabianego jest dodatni, a kierunek narzędzia centrum obróbkowego blisko przedmiotu jest ujemny. Operator centrum obróbkowego ustawia wartość kompensacji narzędzia na wartość ujemną, to znaczy nakazuje narzędziu przejście do przedmiotu obrabianego.

Gdy narzędzie otrzyma polecenie zbliżenia się do przedmiotu obrabianego, oprócz wartości polecenia zostanie dodana wartość przesunięcia narzędzia centrum obróbkowego. Wartość dodana jest przenoszona na obrabiany przedmiot. Aby ustawić wartość kompensacji narzędzia na wartość ujemną, należy ją ustawić poza długością narzędzia podczas określania punktu odniesienia na centrum obróbkowym, przynajmniej w punkcie (punkt) narzędzia odniesienia.

Centrum obróbcze to wydajna automatyczna obrabiarka, składająca się z urządzeń mechanicznych i systemu sterowania numerycznego, służąca do obróbki skomplikowanych części. Centrum obróbcze to jedna z najczęściej używanych obrabiarek CNC na świecie. Centrum obróbcze ma silne wszechstronne możliwości przetwarzania, a przedmiot obrabiany może ukończyć więcej treści obróbki po jednym zamocowaniu, a dokładność obróbki jest wysoka.

Wydajność detali wsadowych o średnim stopniu trudności obróbki w centrum obróbczym jest 5-10 razy wyższa niż w przypadku zwykłego sprzętu.W szczególności może wykonać wiele procesów, których nie można wykonać zwykłym sprzętem.Nadaje się bardziej do obróbki pojedynczych elementów lub małe i średnie przetwarzanie wsadowe – wielokrotne produkcje o skomplikowanych kształtach i wysokich wymaganiach precyzji.