obróbka cnc · 2021年11月12日

CNC zwiększyło wydajność walcowania cienkich i średniej grubości blach, aby zautomatyzować proces walcowania。

W ciągu ostatnich 35 lat NC i CNC w produkcji metali stawały się coraz bardziej złożone. Kontrolują różne osie w zrobotyzowanych zespołach giętarek, cechowanie systemy z obsługą materiałów, systemy laserowe z systemami przenoszenia i magazynowania materiałów, spawanie zrobotyzowane itp.

Mimo to wydaje się, że jeden obszar został w tyle: metalowa blacha i rolki talerzowe. Jednak postępy w sterowaniu i oprogramowaniu zaczęły znacząco zwiększać wydajność walcowania.

W wielu przypadkach technologia ta umożliwia dostosowanie walcowania do zmian materiałów, a nowoczesne czterowalcowe maszyny CNC są w stanie wyprodukować skomplikowane części w zaledwie 30 sekund. Jak każdy postęp technologiczny, inteligentne sterowanie walcowaniem ma swoje ograniczenia, ale szczególnie w ostatnich latach CNC na walcarkach odniosło wielki sukces.

Perspektywa historyczna

Zanim pojawi się odczyt cyfrowy, operator walca rejestruje położenie walca gnącego, aby powtórzyć pracę. Zmierzą ręcznie położenie dolnego wałka, być może za pomocą taśmy mierniczej lub linijki albo za pomocą wskaźnika dostarczonego z maszyną.

Oprócz pomiaru pozycji rolki, odczyty cyfrowe mogą również z łatwością mierzyć przesuw liniowy. Pomagają kontrolować płaskie obszary. Gdy operator skojarzy pozycję rolki z informacją o ruchu przedmiotu obrabianego, może utworzyć rekord jako rodzaj „programu”, który zostanie użyty przy następnym wykonaniu zadania przez rolkę. Pojawienie się sterowania cyfrowego umożliwia operatorom przechowywanie informacji o położeniu przechyłu i podróży w kompletnych częściach.

Wczesne sterowanie nie było tak naprawdę „inteligentne”. Nie pozwalają na mieszanie rzeczywistych promieni na częściach takich jak kwadratowe zbiorniki, elipsy i elipsy. Wymagania te umożliwiają płynne przejście między różnymi promieniami między zakrzywioną częścią a płaską częścią części (jak w przypadku zbiorników kwadratowych i podobnych skomplikowanych prac). Aby elementy sterujące automatycznie wykonywały tak płynne przejście, potrzebują inteligentniejszych algorytmów.

Wczesne systemy sterowania mogą wytwarzać elementy, które wyglądają jak wygięte i uformowane części bez ręcznego programowania rolek i innych kształtów z ostrymi przejściami. Ale nie mogą „ułatwić”, aby stworzyć płynne przejście między różnymi promieniami. Nie mogą jednocześnie przewijać i dostosowywać. Maszyna działa w prostym systemie peer-to-peer.

Jaka maszyna może skorzystać na CNC?

Maszyny dwurolkowe mogą być bardzo wydajne, ale zwykle są używane do określonych zadań lub zadań i są używane z NC. Jako system produkcyjny nawet dwurolkowa maszyna wyposażona w najbardziej podstawowy sterownik może toczyć części z dużą prędkością, zwykle w zaledwie 10 sekund. Mogą zawierać złożone sterowniki do powiązanej automatyzacji, takie jak systemy podawania lub rozładunku materiału. Jednak sam proces walcowania zwykle nie zapewnia wszystkich korzyści i wszechstronności z najwyższej klasy CNC.

Chociaż NC może być używany w niektórych zastosowaniach, większość osób poszukujących kontrolowanego walca do gięcia nie rozważała użycia maszyny z trzema rolkami, podwójnym zaciskiem lub zmienną osią. Tak naprawdę nie nadają się do pracy CNC, ponieważ w zastosowaniach wymagających wstępnego gięcia na obu końcach rolki nie będą stale ściskać arkusza. Podobnie, maszyny jednoszczypowe mogą być używane z CNC, chociaż nie nadają się do większości zastosowań. Jednak maszyny czterorolkowe, zarówno planetarne, jak i liniowe, są idealne do obsługi CNC.

Korzystne wykorzystanie CNC wiąże się z tym, jak materiał musi poruszać się w maszynie podczas cyklu walcowania. Aby wstępnie zagiąć końce lub użyć punktu odniesienia, wymagany jest stały punkt odniesienia. Podczas wstępnego gięcia obu końców na trzywalcowej maszynie do podwójnego zaciskania, płyta jest zwykle zaciskana, luzowana i ponownie zaciskana. Gdy materiał się porusza, sterowanie może utracić prawdziwą pozycję materiału. W maszynie czterorolkowej dolny walec zaciska materiał w całym cyklu walcowania. W ten sposób kontroler „zna” pozycję płytki podczas całego procesu.

CNC zwiększyło wydajność walcowania cienkich i średniej grubości blach, aby zautomatyzować proces walcowania。

Cewka do programowania

Dzisiejsze inteligentne sterowanie CNC wykorzystuje opracowane fabrycznie algorytmy dostosowane do procesu walcowania. Aby stworzyć program na CNC, operator może wybrać z biblioteki kształtów, a następnie wprowadzić wymagane dane. Może to obejmować długość materiału, grubość, rodzaj materiału, granicę plastyczności i inne elementy zależne od kształtu. Na przykład w przypadku części z mieszanymi lub zmieniającymi się promieniami lub średnicami ważne jest, aby wiedzieć, gdzie mieszanie się zaczyna i kończy. Strona korekty na sterowniku pozwala operatorowi na dostosowanie programu, jeśli to konieczne. Ponadto niektóre kontrolki umożliwiają import plików DXF.

Uwaga o pojemności

„Zdolność sterowania numerycznego” maszyny nie jest jej „zdolnością znamionową” lub „zdolnością przed gięciem”. Jest to mniej, zwykle około 40% jego pojemności znamionowej.

Rozważ maszynę do wielokrotnego walcowania stali o znamionowej wydajności 1 cala grubości i granicy plastyczności 36,000 0.625-PSI. Oznacza to, że maszyna może zwinąć ten materiał do średnicy od trzech do pięciu razy większej niż górna rolka, w zależności od producenta. Ta sama maszyna (ponownie, w zależności od producenta) tocząca ten sam materiał może mieć zdolność gięcia wstępnego 1.2 cala. Przy wielokrotnych przejściach minimalna średnica walcowania wynosi od 1.5 do 1.5 razy średnica górnej rolki, a grubość płaskiego materiału na obu końcach wynosi 2 do 1 razy. W przypadku niektórych grubości materiału minimalna średnica, jaką można osiągnąć, jest jednokrotną średnicą górnej rolki.

Wydajność CNC tej samej maszyny może wynosić około 0.40 cala. Dzieje się tak, ponieważ algorytm sterowania szuka „walcowania jednoprzebiegowego”, ponieważ nikt nie jest w stanie dokładnie obliczyć wpływu masy i położenia płyty w kolejnych przejściach.

Czynniki materialne

Czy CNC na giętarce jest naprawdę przydatne? Chociaż nic nie jest doskonałe, systemy oparte na CNC odniosły wielki sukces. Kiedy operatorzy lub programiści znają prawdziwe właściwości materiałów, których używają (takie jak granica plastyczności i rzeczywista grubość), pojawia się największa szansa na sukces. W rzeczywistości na każdy kształt walcowany będą miały wpływ cząsteczki materiału, dokładna grubość i granica plastyczności materiału, temperatura arkusza oraz sposób przetwarzania materiału przed dotarciem do rolki.

Pomogą w tym opcje takie jak górne i boczne podpory. Na przykład górna podpora może pomóc wesprzeć obrabiany przedmiot i dostosować rozmiar części. Załóżmy, że rzucasz 10-ga. Materiał ma 70 cali. wewnętrzna średnica. Niestety materiał ugina się pod własnym ciężarem po zwinięciu połowy lub więcej cylindra. Prowadzi to nie tylko do niespójnych średnic, ale także zwiększa prawdopodobieństwo zachodzenia na siebie końców płyt. Innymi słowy, będziesz wałkować dwukrotnie większą grubość materiału.

W takim przypadku górną podporę można ustawić na niższą wysokość (mniejsza średnica). Gdy przednia krawędź cylindra przekroczy górną podporę, przesuń górną podporę na 70 cali. Średnica cylindra jest dokładna i spójna, a jego krawędzie nie będą się nakładać, co uniemożliwia zwijanie dwukrotnie grubości materiału.

Co powinniśmy zrobić z istotnymi nieprawidłowościami? Na przykład niektóre materiały mogą mieć swoje własne cechy, które nawet przekraczają zmianę granicy plastyczności. Aby się do tego dostosować, nowoczesna kontrola wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do „zrozumienia” materiału i jego właściwości. Im więcej przewijasz, tym bardziej możesz kontrolować naukę.

System pomiarowy

System może korzystać ze zdalnego systemu pomiaru promienia, bezpośrednio podłączonego lub połączonego przez Wi-Fi, aby sprawdzić promień części, gdy arkusz lub arkusz wychodzi z rolki. System przekazuje informacje z powrotem do układu sterującego, aby wprowadzić niezbędne poprawki i uzupełnić bibliotekę AI.

Obecnie jest to najbardziej zaawansowana technologia dla typowych operacji walcowania. Jednak w przypadku niektórych konkretnych zastosowań sensowne jest maksymalizowanie pomiarów w czasie rzeczywistym.

Na przykład po obu stronach maszyny można opracować laserowy sprzęt pomiarowy. Części są zwijane i przekazywane. Urządzenie mierzy średnicę lub promień i przesyła zmierzoną wartość z powrotem do kontrolera. Kontrola porównuje rzeczywisty pomiar z pomiarem, który zdaniem kontroli powinien mieć. Dokonaj wszelkich poprawek w następnym przejściu i kontynuuj proces aż do uzyskania ostatecznego rozmiaru części.

Na przykład, jeśli maszyna widzi, że toczy się o 40 cali podczas pierwszego przejścia. i wie, że średnica musi wynosić 36 cali, algorytm maszyny — wykorzystując znane właściwości materiału, takie jak grubość i granica plastyczności — dokona niezbędnych korekt w następnym przejściu. Ta ekstremalna forma pomiaru w czasie rzeczywistym jest rzadka, po prostu ze względu na zaangażowany czas i pieniądze. Ale przynajmniej pokazuje, co można osiągnąć, przesuwając granice.

Stożek i CNC

Jeśli jest odpowiednio wyposażony, CNC może doskonale przechowywać pozycję rolki, skok liniowy i ustawienia każdej pozycji końcowej każdej dolnej rolki. Dlatego, jeśli możesz umieścić prawidłowo przycięty arkusz we właściwej pozycji w maszynie, powinna ona „teoretycznie” użyć prawidłowych ustawień dla poprzednio walcowanej części, aby zwinąć część.

Jedynym problemem jest to, że ponieważ stożek ma dwie różne średnice, materiał musi ślizgać się po rolce; to znaczy, że mały koniec w pobliżu mocowania stożka musi przechodzić z mniejszą prędkością niż duża średnica. Jeśli płyta straci pozycję „0”, nie można uzyskać spójnego wyniku od stożka do stożka. W zależności od walcowanego materiału i ilości inwestycji, czasami pomocne mogą być rolki stożkowe.

Producent nie udoskonalił jeszcze wymaganego oprogramowania i powiązanych komponentów maszyny do ciągłego toczenia stożka, zwłaszcza jeśli CNC znajdzie ustawienie. Na wynik końcowy mają wpływ różne czynniki, a także czynniki inne niż w przypadku normalnego walcowania cylindrycznego. Obejmują one ułożenie blachy przed rozpoczęciem walcowania, nachylenie rolek, temperaturę blachy, zabrudzenie i położenie na arkuszu, żużel na materiale do cięcia plazmowego oraz położenie o różnej twardości spowodowanej przez laser lub cięcie plazmowe.

Wyższa produktywność

Nowoczesne prasy rolkowe mogą być teraz częścią większych zautomatyzowanych systemów, które mogą obejmować systemy podawania, połączone systemy cięcia i podawania, ładowanie części, wyrzucanie części, specjalne urządzenia podtrzymujące górną część, a nawet zrobotyzowane manipulowanie częściami i spawanie części. Wszystko to zapewnia producentom wyższy poziom wydajności.

Podczas ręcznego programowania system kamer może pomóc operatorowi w ustawieniu płyty drukarskiej jak najbliżej środkowej odległości między górną rolką a środkową i dolną rolką. Producenci urządzeń tocznych i usługodawcy mogą nawet zdalnie kontrolować dostęp w celu zapewnienia obsługi klienta i mogą w razie potrzeby zapewnić blokady zabezpieczające dla aplikacji.

Nowe możliwości toczenia

Rozważ operację produkcji łyżek do koparek. Operacja może uderzyć je w giętarkę, ale wymaga to starannego planowania i obsługi. I niezależnie od działania hamulca wykonującego gięcie przyrostowe, w większości konwencjonalnych zastosowań hamulec może pozostawić widoczne linie gięcia.

Walcowanie CNC nie pozostawia linii gięcia i może produkować ogólnie lepiej wyglądające produkty. Smart CNC sprawia, że ​​produkcja tych wiader, jak również kwadratowych zbiorników, elipsy, elipsy i innych produktów, które wymagają rzeczywistego promienia mieszania, jest znacznie szybsza niż dotychczas. Ponadto CNC może skorzystać na szkoleniu. Pracując na rolkach CNC i obserwując proces, niedoświadczeni operatorzy mogą dowiedzieć się więcej o walcowaniu.

Podobnie jak większość obrabiarek, systemy walcowania CNC mogą pomóc w osiągnięciu pewnych celów, ale w celu uzyskania doskonałych wyników mogą być konieczne korekty. W każdym razie, jeśli dokonasz tych regulacji prawidłowo, rolki CNC mogą pomóc obniżyć koszt jednostkowy, a w wielu przypadkach mogą znacznie skrócić czas produkcji.

Link do tego artykułu: CNC zwiększyło wydajność walcowania cienkich i średniej grubości blach, aby zautomatyzować proces walcowania。

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


CNC zwiększyło wydajność walcowania cienkich i średniej grubości blach, aby zautomatyzować proces walcowania。Precyzja 3, 4 i 5-osiowa Obróbka CNC usługi dla obróbka aluminium, beryl, stal węglowa, magnez, obróbka tytanu, Inconel, platyna, superstop, acetal, poliwęglan, włókno szklane, grafit i drewno. Zdolne do obróbki części do 98 cali. średnica toczenia. i +/- 0.001 cala tolerancja prostoliniowości. Procesy obejmują frezowanie, toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, gwintowanie, formowanie, radełkowanie, pogłębianie, pogłębianie, rozwiercanie i cięcie laserowe. Usługi drugorzędne, takie jak montaż, szlifowanie bezkłowe, obróbka cieplna, galwanizacja i spawanie. Prototyp i produkcja od małych do dużych ilości oferowana z maksymalnie 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do zasilania płynów, pneumatyki, hydrauliki i zawór Aplikacje. Obsługuje przemysł lotniczy, lotniczy, wojskowy, medyczny i obronny. PTJ opracuje strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.