obróbka cnc · 2021年11月21日

Branża produkcji samochodów energicznie promuje ponowne użycie części

Przemysł motoryzacyjny nie tylko zużywa dużo materiałów podczas produkcji, ale także zużywa dużo paliwa podczas jazdy i generuje dużo spalin. Materiały używane do produkcji samochodów zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć, kadm i chrom, a także gumę, tworzywa sztuczne itp. Niemetale, takie jak szkło i smar, mogą poważnie zanieczyszczać środowisko, jeśli zostaną pozostawione bez nadzoru lub niewłaściwie obsługiwane po ich użyciu. odrzucone.

Branża produkcji samochodów energicznie promuje ponowne użycie części

W ostatnich latach chiński przemysł motoryzacyjny poczynił ogromne postępy w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska. Jednak rząd nadal stosuje stare metody zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, to znaczy demontaż i ponowne przetapianie lub po prostu odnawianie, co nie tylko marnuje dużo siły roboczej, ale także zasoby materiałowe są bardzo szkodliwe dla ochrona środowiska. Zgodnie z opublikowanym przez Chińską Akademię Nauk Społecznych „China Automotive Social Development Report 2012-2013”, szacuje się, że do pierwszego kwartału 2013 r. liczba samochodów rodzinnych w Chinach przekroczy 100 mln, a okres użytkowania samochód ma generalnie 15 lat, więc co roku Wiele samochodów musi być złomowanych, a nie poddanych recyklingowi, co nie tylko powoduje odpady i szkodzi środowisku, ale także wymaga dużej powierzchni do przechowywania złomowanych aut, co przyniesie wiele kłopotów nasza produkcja i życie.

Aby przemysł motoryzacyjny mógł wkroczyć na ścieżkę ekologiczną, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, szczególnie ważne jest energiczne promowanie ponownego wykorzystania części i komponentów.

1. Ogromna rola napędowa globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym

Tak zwane ponowne użycie części samochodowych polega na zastosowaniu zaawansowanej technologii w celu przywrócenia starych części do pierwotnego poziomu lub odbudowania ich do lepszej jakości, a następnie ponownego montażu na nowej karoserii. Pod względem jakości i wydajności regenerowane części nie są gorsze ani nawet lepsze od nowych produktów, ale koszt wytworzenia jest obniżony o około 50%, a zużycie materiałów i 60% energii jest zmniejszone o 70%, co może znacznie zmniejszyć wpływ na zasoby i środowisko. nacisk. Statystyki pokazują, że biorąc za punkt odniesienia energię zużytą do wyprodukowania silnika, zużycie nowych części jest 10 razy większe niż w przypadku regeneracji. Można powiedzieć, że ponowne użycie części samochodowych to branża złota XXI wieku.

Obecnie ponowne użycie części samochodowych w Chinach jest wciąż w powijakach. Istnieje tylko kilka rodzajów części używanych ponownie, a zaangażowanych jest stosunkowo niewiele firm. W latach dwudziestych kraje rozwinięte motoryzacji uczyniły z ponownego wykorzystania używanych samochodów priorytet. Rozwój projektów badawczych wszedł na dojrzałą ścieżkę rozwoju. Z wielu powodów, takich jak poziom techniczny i kontrola kosztów, wskaźnik recyklingu samochodów różni się w zależności od kraju. Na przykład Fiat Automobile we Włoszech poddaje recyklingowi około 1920 miliona ton złomowanych materiałów samochodowych rocznie, przy współczynniku recyklingu wynoszącym 1.3%; Szwedzka firma Volvo Car Company znajduje się w czołówce pod tym względem, ze wskaźnikiem recyklingu materiałów na poziomie 85%; wskaźnik recyklingu używanych samochodów w sąsiedniej Japonii również osiągnął 95%.

W Japonii części samochodowe o wartości setek miliardów jenów będą ponownie wykorzystywane rocznie. ten Obróbka CNC części można normalnie sprzedawać za pośrednictwem systemu zarządzania obiegiem, a ich jakość można prześledzić, aby zapewnić interesy konsumentów.

2. Ponowne użycie czeka na przerwanie gry

W oczach konsumentów krajowych złomowane samochody to połamana miedź i zgniłe żelazo, które można tylko przetopić z powrotem do pieca. Producentom samochodów generalnie brakuje świadomości na temat recyklingu, a także różnych powiązanych technologii, co sprawia, że ​​rynek recyklingu złomowanych samochodów znajduje się w stanie bałaganu. .

Gdy Chiny wkraczają do społeczeństwa samochodowego, odpowiednie departamenty administracji rządowej zaczęły dostrzegać różne wady i zaczęły studiować i wprowadzać szereg polityk. W 2008 r. po raz pierwszy ogłoszono „Środki administracyjne dotyczące pilotowej regeneracji części samochodowych”, w których określono firmy FAW, JAC i Chery Fourteen, w tym Weichai, Weichai, Yuchai i Sinotruk Jinan Fuqiang Power, jako jednostki pilotażowe. Jednak dzięki zrozumieniu sytuacji Jianghuai i Chery w ostatnich latach okazało się, że regeneracja części nie była aktywnie wykorzystywana w rzeczywistej produkcji. Jinan Fuqiang Power od lat angażuje się w regenerację silników. Jednak jej głównym zadaniem jest naprawa silników Sinotruka. Naprawiając silniki, zastępuje klientów regenerowanymi częściami o niższych cenach i lepszej jakości. Każdy egzemplarz objęty jest tym samym serwisem gwarancyjnym. Ten rodzaj oklasków nie jest popularny. Według analizy specjalistów z branży istnieją głęboko zakorzenione sprzeczności. Zgodnie z „Środkami zarządzania recyklingiem złomowanych samochodów”: firmy zajmujące się recyklingiem muszą demontować i klasyfikować złomowane samochody zgodnie z normami. Najważniejsze elementy takie jak skrzynie biegów, przednie i tylne osie oraz ramy pojazdów są przekazywane firmom metalurgicznym jako odpady, przetapiane i przerabiane na inne surowce.

Pierwotną intencją tej polityki było zapobieganie przedostawaniu się dużej liczby zużytych części na rynek części samochodowych, powodując chaos i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Pozbawiło to jednak zakłady pilotażowe zajmujące się regeneracją surowców do produkcji i postawiło je w wyjątkowo kłopotliwej sytuacji.

3. Specyfikacje techniczne regeneracji wymagają pilnych prac badawczo-rozwojowych i promocji

Bez względu na to, jak dobry jest samochód, ostatecznie zostanie on złomowany, ale wiele części ze złomowanego samochodu nadal jest użytecznych, ale do jego przetworzenia i naprawy potrzebna jest pewna technologia procesowa. Dla wykwalifikowanej firmy zajmującej się regeneracją samochodów, każdy krok od rejestracji, kontroli, demontażu i testowania części i podzespołów złomowanych samochodów musi być wykonany ściśle według specyfikacji. Na przykład na etapie czyszczenia części najpierw umieść części w profesjonalnym sprzęcie, aby usunąć plamy oleju z powierzchni poprzez spalanie w wysokiej temperaturze; następnie umieścić je w śrutownicy w celu śrutowania w celu usunięcia zgorzeliny tlenkowej i osadów węglowych na powierzchni części, co jest kolejnym krokiem. Proces jest gotowy.

W procesie regeneracji części konieczna jest ocena ryzyka zastosowania i określenie jakości części w zależności od żywotności części. Dlatego bardzo ważne jest przewidzenie pozostałej żywotności części. Obecnie różne uniwersytety i instytuty badawcze z powodzeniem opracowały Podstawową zasadą szeregu urządzeń do oceny pozostałego okresu eksploatacji wycofanych z eksploatacji części samochodowych jest przewidywanie pozostałego okresu eksploatacji części za pomocą technologii wykrywania metalu z pamięcią magnetyczną.

Po naprawie jakość części używanych osiągnie, a nawet przewyższy jakość części nowych. Na przykład, ponieważ wiele części części ciernych zostanie uszkodzonych z powodu długotrwałej rotacji, powierzchnia jest pokryta warstwą szlachetnego stopu, aby przywrócić standardowy kształt i rozmiar, a następnie można je ponownie wykorzystać. Te wysokiej jakości stopy zawierają pierwiastki takie jak krzem, mangan i tytan, a ich właściwości mechaniczne są znacznie lepsze niż czystych stopów żelaza, dzięki czemu nie ma to wpływu na jakość części, ale cena wynosi tylko 20% do 30% ceny oryginalny, który jest naprawdę tani.

Na karoserii znajduje się wiele materiałów, które można z grubsza podzielić na materiały metalowe, materiały nieorganiczne i materiały organiczne. Oprócz wyżej wymienionych części nadających się do naprawy, materiały metalowe, takie jak zespoły konstrukcji nadwozia i metalowa blacha części osłonowe należy wysłać do huty w celu dalszego wykorzystania do produkcji innych materiał do obróbkis. Produkty; Zasadniczo można nadal stosować materiały nieorganiczne, takie jak szyba przednia i szyba okienna; siedzenia, niestarzone opony itp. można po prostu naprawić i użytkować; duża liczba części z tworzyw sztucznych to materiały organiczne, których nie można ponownie wykorzystać jako surowce chemiczne; inne wartości niepodlegające recyklingowi Materiał musi być traktowany w sposób nieszkodliwy.

Obecnie zarządzanie dostępem do krajowego recyklingu samochodów nie jest rygorystyczne. Wiele małych firm lub osób prywatnych demontuje i montuje kompletne pojazdy, aby osiągnąć ogromne zyski. Wiele niewykwalifikowanych części i komponentów trafiło również na rynek wtórny. Pojazdy te bez gwarancji technicznych Jazda po drogach spowoduje duże zagrożenie bezpieczeństwa transportu, dlatego rynek pilnie potrzebuje szeregu przepisów technicznych jako norm i systemów branżowych.

4.Kluczowe kwestie, które należy rozwiązać w procesie promocji

Chociaż ponowne użycie części samochodowych rozpoczęło się późno w Chinach, to jednak stoją przed dobrymi możliwościami rozwoju. Ponowne użycie części samochodowych w Chinach musi wkroczyć na drogę uprzemysłowienia i skali, i pilnie należy rozwiązać kilka ważnych problemów:

  • 1 Dzięki szeroko zakrojonej reklamie i wskazówkom, aby zmienić nieodłączną wiedzę większości producentów i konsumentów,produkty do obróbki motoryzacyjnej użycie ponownie użytych części nie może być utożsamiane z wadliwymi produktami lub cięciem na skróty, ale jest modną i zaawansowaną koncepcją.
  • 2 Konieczne jest pokonanie różnych przeszkód w ponownym wykorzystaniu części samochodowych z poziomu systemu i polityki. Pierwszym z nich jest podniesienie standardów dostępu, wyrzucenie z rynku tych firm warsztatowych, które są niewykwalifikowane, bez sprzętu i technologii, oraz umożliwienie uczestnictwa naprawdę zdolnym firmom; drugim jest zmodyfikowanie niektórych klauzul w pierwotnej metodzie zarządzania, które nie są zgodne z prawami rynkowymi i zlikwidowanie ich. Samochody są naprawdę przekazywane do przerobu firmom regeneracyjnym, dzięki czemu odmiany regenerowane stają się coraz liczniejsze.
  • 3 Wsparcie i opiekę należy zapewnić branży recyklingu części samochodowych. Departamenty rządowe powinny przyznać bardziej preferencyjne zasady ponownego wykorzystywania firm w zakresie pożyczek podatkowych i innych aspektów, a także uczynić rozwój ponownego wykorzystania części samochodowych priorytetem w planowaniu przemysłowym.
  • 4 W procesie recyklingu złomu samochodowego będzie to miało również poważny wpływ na środowisko. Jeśli same firmy zajmujące się recyklingiem części nie zwracają uwagi na ochronę, zanieczyszczenie jest również bardzo poważne. W rzeczywistej produkcji przemysłu recyklingu samochodów konieczne jest ścisłe kontrolowanie zanieczyszczenia, ustanowienie platformy obróbki wstępnej i specyfikacji utylizacji. Podczas procesu demontażu wyciek oleju smarowego, chłodziwa, oleju opałowego i zużytych akumulatorów spowoduje zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych. Specjalny personel powinien je sprawdzić i zutylizować na czas; na etapie czyszczenia części, aby zapobiec zanieczyszczeniu spalinami, należy zainstalować urządzenia filtrujące do ochrony środowiska; w procesie naprawy części konieczne jest zapobieganie zanieczyszczaniu ziemi i źródeł wody przez elektrolit i metale ciężkie wytwarzane przez galwanizację.

Link do tego artykułu:Branża produkcji samochodów energicznie promuje ponowne użycie części

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Branża produkcji samochodów energicznie promuje ponowne użycie częściMetalowa blacha, beryl, stal węglowa, magnez, druk 3D, precyzja Obróbka CNC w Chinach usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji wynosi do 50,000 XNUMX sztuk (Die Casting Praca). Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.