obróbka cnc · 2021年11月4日

Badania nad procesem tworzenia planowania obróbki NC

Badania nad procesem tworzenia planowania obróbki NC


Ze względu na względną koncentrację, wysoką wydajność, wysoką elastyczność, wysoką precyzję i dobrą spójność procedur obróbki obrabiarek CNC, jedno mocowanie może zakończyć frezowanie, wiercenie, wytaczanie, porównanie, gwintowanie i inne procedury oraz przetwarzanie wielu części;

Badania nad procesem tworzenia planowania obróbki NC

Badania nad procesem tworzenia planowania obróbki NC -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

Zdefiniowanie tej samej metody obróbki w mocowaniu jako procesu uogólnionego, a następnie stworzenie i zaprojektowanie CNC proces obróbki różni się od konstrukcji zwykłej technologii przetwarzania prześcieradła maszynowego. GroupTechnolgy jest jednym ze wspierających systemów produkcyjnych CNC. Ring, ma swoją ważną misję, aby w pełni oddać charakterystykę obrabiarek CNC, kluczem jest naukowy i rozsądny proces projektowania. Rozsądne i naukowe planowanie i projektowanie procesów znacznie zwiększy wydajność, skróci cykle produkcyjne i zmniejszy ogólne koszty produkcji. Poniżej znajduje się dyskusja na temat zasad Obróbka CNC tworzenie technologii.

1 Cechy technologii obróbki CNC

Technologia obróbki CNC ma następujące cechy: wysoka dokładność obróbki. Zasadniczo dokładność obrabianej części można osiągnąć poprzez jednorazową obróbkę na obrabiarce CNC, bez konieczności obróbki zgrubnej i dokładnej.

Jednorazowe mocowanie przedmiotu obrabianego może zakończyć obróbkę wielu części i profili, a nawet zakończyć całą zawartość obróbki przedmiotu, szczególnie w przypadku obrabiarek CNC z wieloma głowicami napędowymi i więcej niż czterema osiami.

Ponieważ narzędzia wymagane do każdej obróbki są wstępnie zainstalowane w magazynie narzędzi, dzięki czemu konfiguracja narzędzia, instalacja i użytkowanie nie muszą przerywać procesu obróbki podczas obróbki przedmiotu na obrabiarce CNC, dzięki czemu proces obróbki jest ciągły .

Ponieważ proces obróbki jest opisany w procedurach uogólnionych podczas obróbki przedmiotów na obrabiarkach CNC, mocowanie przedmiotów, wyposażenie i użycie narzędzi oraz wyznaczanie tras obróbki różnią się od tych w zwykłych obrabiarkach.

Ze względu na względną koncentrację procesów w procesie obróbki CNC zawartość procesu (m.in. ścieżka narzędzia, trasa cięcia, parametry skrawania, kolejność obróbki, konfiguracja narzędzia i kolejność użytkowania itp.) w zasadach tworzenia procesu technologii jego obróbki wymaga szczegółowe sformułowanie, a raz ustalone, nie można go łatwo zmienić.

2 Zasady decyzyjne procesu obróbki CNC

Tworzenie technologii CNC przygotowuje niezbędne informacje procesowe do generowania programów obróbkowych CNC, a zasada decyzyjna procesu CNC jest zasadą i mechanizmem tworzenia procesu CNC i jest podstawą systemu CAPP charakteryzującego proces obróbki CNC. Ze względu na charakterystykę ww. technologii obróbki numerycznej sterowania określa się, że w generatywnym systemie CAPP decyzja procesu sterowania numerycznego jest inna niż decyzja procesu obróbki zwykłej obrabiarki. Zasadę decyzyjną technologii obróbki sterowanej numerycznie w generatywnym systemie CAPP można podsumować w następujący sposób: Obrabiarki CNC mogą być użyte jednorazowo Zakończ obróbkę profilu obróbki i pozycji na przedmiocie z wymaganiami dotyczącymi precyzji. Dlatego ustalenie łańcucha metod obróbki związanego z profilem i położeniem przedmiotu obrabianego jest inne niż w przypadku zwykłych obrabiarek. Weźmy na przykład frezowanie. Np. dla danej cechy jej profil i pozycjonowanie łańcuch metod obróbki należy podzielić na usuwanie marginesów frezowanie półwykończeniowe* frezowanie wykańczające w ogólnym podejmowaniu decyzji procesowych, natomiast w procesie decyzyjnym w procesie obróbki CNC jest ono szeroko kalibrowane jako frezowanie CNC. Tyle, że w projektowaniu programu CNC narzędzie jest dzielone na kilka przejść lub zastępowane różnymi narzędziami i tnie taką samą ilość.

Jeśli obrabiarka CNC ma wiele głowic zasilających lub więcej niż cztery osie współrzędnych 0 cali, obrabiany przedmiot można zamocować raz, aby wykonać zadania przetwarzania, które można wykonać za pomocą zwykłych obrabiarek do wielokrotnego mocowania. Dlatego w podejmowaniu decyzji dotyczących procesu sterowania numerycznego zawartość procesu można określić zgodnie z zadaniami przetwarzania, które można wykonać w jednym zaciskaniu.

Ponieważ konfiguracja, instalacja i użycie narzędzi w obróbce CNC różnią się od tych w zwykłych obrabiarkach, proces podejmowania decyzji powinien być zgodny z konfiguracją narzędzia, kolejnością użycia i warunkami zmiany narzędzia podczas podejmowania decyzji procesowej. Nie można go połączyć w to samo na zwykłych obrabiarkach. Treść etapów procesu można połączyć w ten sam etap procesu na obrabiarce CNC.

Kolejność procedur w procesie decyzyjnym obrabiarek CNC powinna być zgodna z charakterystyką mocowania obrabianego przedmiotu obrabiarki CNC oraz charakterystyką konfiguracji narzędzi, ich wymiany i kolejności użycia. Dotyczy to zwłaszcza obrabiarek CNC z wieloma głowicami napędowymi i więcej niż czterema osiami.

Treść procesu sterowania numerycznego wymaga szczegółowego opisu. Decyzja procesowa powinna być zgodna ze szczegółowymi zasadami procesu i zawartością kroku, czyli automatycznym doborem i dopasowaniem obrabiarek, narzędzi, parametrów skrawania i trasowania narzędzi w decyzji procesowej, tak aby proces po decyzji jest zwięzły i szczegółowy.

Z powyższego widać, że różnica między regułami decyzyjnymi procesu obróbki CNC a regułami decyzyjnymi procesu zwykłych obrabiarek znajduje odzwierciedlenie głównie w: a) Regułach decyzyjnych podziału etapów obróbki są różne; reguły decyzyjne dotyczące procesu i etapów procesu różnią się od zdecentralizowanych reguł decyzyjnych;) etapy procesu i procesu Reguły decyzyjne dotyczące łączenia i sortowania są inne; d) Szczegółowe i zwięzłe wymagania dotyczące procedur i kroków są różne; reguły decyzyjne dotyczące narzędzi skrawających, parametrów skrawania i tras skrawania są różne.

3 Model tworzenia procesu obróbki

Stworzenie modelu tworzenia procesu obróbki CNC (2) obejmuje: stworzenie akceptora zadań, który może w pełni opisać i przechowywać charakterystykę obrabianego obiektu, a także poinformować system o sytuacji docelowej części produktu (np. materiał, geometria) Wymiary , tolerancje kształtu i położenia, wymagania dotyczące położenia względnego i dokładności itp.).

Zaprojektuj bazę wiedzy o częściach, aby rozróżnić i zrozumieć różne części do przetworzenia.

Stwórz bazę wiedzy o procesach na temat ograniczeń, które muszą być spełnione podczas projektowania technologii przetwarzania części.

Zaprojektuj edytor odbiorczy, który może stale pobierać i aktualizować zawartość bazy wiedzy o częściach i bazie wiedzy o procesie.

Metoda obróbki sterowanej numerycznie oparta na profilu cech części jest używana do ustalenia prymitywnej obróbki sterowanej numerycznie CNC-ME. Prymityw jest jednostką charakterystycznych informacji o obróbce numerycznej sterowania z cechą części jako rdzeniem. Jest to podstawowa instrukcja procesu obróbki CNC i odbywa się poprzez proces obróbki CNC. Powstaje przez dopasowanie odpowiedniej relacji między metodą obróbki CNC, parametrami procesu i cechami części w zasadach. Po określeniu części użyj każdego charakterystycznego elementu (takiego jak kształt, precyzja, materiał itp.) jako słowa kluczowego, aby przeszukać odpowiednią bazę wiedzy w celu uzyskania najlepszego planu technologii przetwarzania.

4 Proces tworzenia procesu obróbki CNC

Proces tworzenia procesu CNC (np. 4, 5, 6) podzielony jest na trzy etapy: „dyskretne do przodu”, „skoncentrowane wstecznie” i „generowanie trasy procesu”.

Proces dyskretny do przodu to etap rozkładania części na każdy element cechy. Przez skanowanie bazy danych informacji o elementach części, ocenianie typu elementu, odczytywanie parametrów elementu oraz dopasowanie i optymalizację metody obróbki NC każdej cechy w regule procesu NC, każdy z nich jest określany. Charakterystyczna metoda obróbki numerycznej sterowania numerycznego (CNC-ME) odwrócona koncentracja to etapy procesu i procedury utworzone przez połączenie różnych prymitywów przetwarzania sterowania numerycznego CNC-ME zgodnie z charakterystyką przetwarzania danych aż do wygenerowania procesu przetwarzania sterowania numerycznego. Po określeniu metody przetwarzania sterowania numerycznego dla każdej cechy, zgodnie z precyzją przetwarzania, metodą mocowania, sekwencją przetwarzania i parametrami graficznymi noża obrabiarki sterowanej numerycznie numer 1-Lf, krok procesu sterowania śrubą, kolejność sortowania, numer scalania.

Link do tego artykułu: Badania nad procesem tworzenia planowania obróbki NC

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Badania nad procesem tworzenia planowania obróbki NCPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. 3, 4 i 5-osiowe usługi szybkiej precyzyjnej obróbki CNC, w tym frezowanie, toczenie zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.