metalowa blacha · 2021年5月10日

Analiza źródła zakłóceń elektromagnetycznych w systemie sterowania PLC

(1) Zakłócenia promieniowania z kosmosu

Promieniowane pole elektromagnetyczne (EMI) w kosmosie jest generowane głównie przez proces przejściowy sieci elektroenergetycznych, urządzeń elektrycznych, wyładowań atmosferycznych, radiofonii, telewizji, radarów, nagrzewnic indukcyjnych o wysokiej częstotliwości itp. Nazywa się je zwykle zakłóceniami promieniowanymi, a jego dystrybucja jest niezwykle skomplikowana. Jeśli system PLC jest umieszczony w polu częstotliwości radiowej, promieniowane zakłócenia są odzyskiwane, a ich oddziaływanie przebiega głównie dwiema ścieżkami; jedną z nich jest bezpośrednie zakłócanie wewnętrznego promieniowania PLC, które jest indukowane przez https://www.shalashala.cn/obwód; ale promieniowanie do sieci w komunikacji PLC jest spowodowana przez Indukcja linii komunikacyjnych wprowadza zakłócenia. Zakłócenia radiacyjne są związane z układem sprzętu polowego i polem elektromagnetycznym generowanym przez sprzęt, a zwłaszcza częstotliwością. Zazwyczaj są one chronione przez zastosowanie ekranowanych kabli i częściowego ekranowania PLC oraz elementów odciążających wysokiego napięcia.

(2) Zakłócenia z zewnętrznych przewodów systemu

Wprowadzane głównie przez linie zasilające i sygnałowe, zwane zwykle zakłóceniami przewodzonymi. Ten rodzaj ingerencji jest poważniejszy na scenie industrialnej w naszym kraju.

(3) Zakłócenia z zasilacza

Praktyka dowiodła, że ​​istnieje wiele przypadków awarii systemu sterowania PLC z powodu zakłóceń wprowadzanych przez zasilacz.Autor napotkał podczas debugowania projektu, a następnie wymienił zasilacz PLC na wyższą wydajność izolacji i problem został rozwiązany.

Normalne zasilanie systemu PLC jest dostarczane z sieci energetycznej. Ze względu na szerokie pokrycie sieci,

Będzie narażony na zakłócenia elektromagnetyczne ze wszystkich przestrzeni i indukuje napięcia i obwody na linii. Zwłaszcza zmiany w sieci elektroenergetycznej, przepięcia przełączające, uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń elektroenergetycznych na dużą skalę, harmoniczne powodowane przez urządzenia wirujące prądu przemiennego i stałego oraz przejściowe skutki zwarcia w sieci przechodzą przez linię przesyłową do źródła zasilania. Zasilacz PLC zwykle wykorzystuje izolowane źródło zasilania, ale jego mechanizm i czynniki procesu produkcyjnego powodują, że jego izolacja nie jest idealna. W rzeczywistości, ze względu na istnienie rozproszonych parametrów, zwłaszcza rozproszonej pojemności, absolutna izolacja jest niemożliwa.

(4) Zakłócenia wprowadzane z linii sygnałowej

Różne linie transmisji sygnałów połączone z systemem sterowania PLC, oprócz przesyłania skutecznych różnych sygnałów, zawsze będą miały inwazję zewnętrznych sygnałów zakłócających. Istnieją dwa główne sposoby tych zakłóceń: jednym z nich jest zakłócenie sieci energetycznej przez nadajnik lub zasilanie wspólnego instrumentu sygnalizacyjnego, które jest często ignorowane; drugim jest zakłócenie linii sygnałowej przez indukcję promieniowania https://www.5axismachining.cn/elektromagnetycznego w przestrzeni, która jest to, że zewnętrzna linia sygnału jest zakłóceniem indukcyjnym, co jest bardzo poważne. Zakłócenia wprowadzone przez sygnał spowodują nienormalne działanie sygnału I / O, a dokładność pomiaru zostanie znacznie zmniejszona, co w ciężkich przypadkach spowoduje uszkodzenie elementu. W przypadku systemów o słabych parametrach izolacji spowoduje to również wzajemne interferencje między sygnałami, powodując cofanie się wspólnej magistrali systemowej z uziemieniem, co skutkuje zmianami danych logicznych, awariami i awariami. Liczba uszkodzeń modułów I / O w systemie sterowania PLC z powodu zakłóceń sygnału jest dość duża i istnieje wiele przypadków awarii systemu z tego powodu.

(5) Zakłócenia wynikające z chaosu systemu uziemienia

Uziemienie jest jednym ze skutecznych środków poprawy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) sprzętu elektronicznego. Właściwe uziemienie może nie tylko powstrzymać wpływ zakłóceń elektromagnetycznych, ale także powstrzymać sprzęt przed wysyłaniem zakłóceń; a niewłaściwe uziemienie wprowadzi poważne sygnały zakłócające i sprawi, że system PLC nie będzie mógł normalnie pracować. Przewód uziemiający systemu sterowania PLC obejmuje uziemienie systemu, uziemienie ekranu, uziemienie AC i uziemienie ochronne. Główną interferencją chaotycznego systemu uziemienia w systemie PLC jest nierównomierny rozkład potencjału każdego punktu uziemienia.Występuje różnica potencjałów masy pomiędzy różnymi punktami uziemienia, co powoduje prądy pętli uziemienia i wpływa na normalną pracę systemu. Na przykład warstwa ekranująca kabel musi być uziemiona w jednym punkcie. Jeśli oba końce A i B warstwy ekranującej kabel są uziemione, wystąpi różnica potencjałów uziemienia i prąd będzie przepływał przez warstwę ekranującą. W przypadku wystąpienia stanu nienormalnego i nastąpi uderzenie pioruna, prąd uziemienia będzie większy.

Dodatkowo warstwa ekranująca, przewód uziemiający i uziemienie mogą tworzyć zamkniętą pętlę.Pod działaniem zmieniającego się pola magnetycznego w warstwie ekranującej będą powstawały prądy indukowane, które zakłócają pętlę sygnałową poprzez sprzężenie pomiędzy ekranami. warstwa i drut rdzeniowy. Jeśli uziemienie systemu jest pomylone z innymi uziemieniami, generowany prąd krążący w obwodzie może powodować nierówny rozkład potencjału na przewodzie uziemiającym, co wpłynie na normalne działanie obwodu logicznego i obwodu analogowego w PLC. Tolerancja na zakłócenia napięcia logicznego pracy sterownika PLC jest niska,https://www.zhaotube.com/ a zakłócenia dystrybucji potencjału uziemienia logiki łatwo wpływają na działanie logiki i przechowywanie danych sterownika PLC, powodując zamieszanie danych, niekontrolowany przebieg programu lub awarię. Rozmieszczenie analogowego potencjału masy doprowadzi do zmniejszenia dokładności pomiaru, powodując poważne zniekształcenia i nieprawidłowe działanie pomiaru i sterowania sygnałem.

(6) Zakłócenia z systemu PLC

Wytwarzane głównie przez wzajemne promieniowanie elektromagnetyczne między wewnętrznymi komponentami i obwodami systemu, takimi jak obwody logiczne

Wzajemne promieniowanie i jego wpływ na obwody analogowe, wzajemny wpływ masy analogowej i masy logicznej oraz niedopasowane użycie komponentów. To jest treść projektu kompatybilności elektromagnetycznej systemu wewnętrznego przez producenta PLC. Jest bardziej skomplikowany i nie można go zmienić jako dział aplikacji. Nie musisz się zbytnio zastanawiać, ale powinieneś wybrać system z większą aplikacją wydajność lub przetestowane.