odlewanie z piasku · 2021年5月10日

Analiza technologii obróbki cieplnej form odlewniczych

Obróbka cieplna form

Odnosi się do technologii obróbki termicznej metalu, w której materiał jest w stanie stałym poprzez ogrzewanie, konserwację cieplną i chłodzenie w celu uzyskania oczekiwanej struktury i wydajności. Technologia ta zajmuje niezwykle ważne miejsce w technologii obróbki cieplnej form odlewniczych w branży platform płaskich. Aby metalowy przedmiot obrabiany posiadał wymagane właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne, oprócz rozsądnego doboru https://www.diecastingcompany.com/zinc-castingmateriałów i różnych procesów formowania, często niezbędne są procesy obróbki cieplnej. Przede wszystkim redaktor Sujiawang przedstawi wam:

1. Technologia obróbki powierzchni formy

Oprócz rozsądnej koordynacji matrycy z dostatecznie wysoką wytrzymałością i twardością, właściwości powierzchni formy są bardzo ważne dla wydajności roboczej i żywotności formy. Te właściwości powierzchni odnoszą się do: odporności na zużycie, odporności na korozję, współczynnika tarcia, zmęczenia itp. Poprawa tych właściwości jest bardzo ograniczona i nieekonomiczna, polegająca wyłącznie na ulepszaniu i ulepszaniu materiału podstawowego. Technologia obróbki powierzchni często daje dwukrotnie lepszy wynik przy połowie wysiłku. To jest powód, dla którego technologia obróbki powierzchni rozwinęła się szybko.

Technologia obróbki powierzchni formy jest systematyczną inżynierią polegającą na zmianie morfologii, składu chemicznego, struktury i stanu naprężenia powierzchni formy poprzez powlekanie powierzchni, modyfikację powierzchni lub technologię obróbki kompozytowej w celu uzyskania wymaganych właściwości powierzchni. Z metody obróbki powierzchniowej można ją podzielić na: metodę chemiczną, metodę fizyczną, metodę fizyczno-chemiczną oraz metodę mechaniczną. Chociaż wciąż pojawiają się nowe technologie przetwarzania mające na celu poprawę właściwości powierzchni form, w produkcji form coraz częściej stosuje się azotowanie, nawęglanie i osadzanie utwardzonej warstwy.

Proces azotowania obejmuje azotowanie gazowe, azotowanie jonowe, azotowanie ciekłe itp. W każdej metodzie azotowania istnieje kilka technologii azotowania, które można dostosować do wymagań różnych typów stali i różnych przedmiotów obrabianych. Ponieważ technologia azotowania może tworzyć powierzchnię o doskonałych parametrach, a proces azotowania jest dobrze skoordynowany z procesem hartowania stali matrycowej, jednocześnie temperatura azotowania jest niska bez intensywnego chłodzenia po azotowaniu i deformacji formy jest minimalna, więc powierzchnia formy jest wzmocniona Technologia azotowania jest stosowana wcześniej i jest również najczęściej stosowana.

Celem nawęglania w formie jest głównie poprawa ogólnej wytrzymałości i twardości formy, to znaczy powierzchnia robocza formy ma wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie. Wprowadzona w ten sposób idea techniczna polega na zastosowaniu materiałów o niższej jakości, czyli zastąpieniu materiałów o wyższej jakości nawęglaniem i hartowaniem, zmniejszając w ten sposób koszty produkcji.

Technologia osadzania utwardzonej folii jest obecnie bardziej dojrzałą technologią CVD, PVD. Aby zwiększyć siłę wiązania powierzchni przedmiotu obrabianego z warstwą folii, opracowano obecnie szereg ulepszonych technologii CVD, PVI). Technologia osadzania utwardzonej folii została po raz pierwszy zastosowana do narzędzi (noży, narzędzi tnących, narzędzi pomiarowych itp.) Z doskonałymi wynikami.W wielu rodzajach narzędzi zastosowano powłokę utwardzaną https://www.diecastingcompany.com/cnc-machiningjako standardowy proces. Forma jest powlekana w technologii utwardzanej folii od lat 80-tych XX wieku. W obecnych warunkach technicznych koszt technologii osadzania utwardzonej folii (głównie sprzętu) jest stosunkowo wysoki i nadal jest stosowana tylko w niektórych precyzyjnych i długowiecznych formach. Jeśli powstanie centrum obróbki cieplnej, koszt powłoki utwardzonej zostanie znacznie zmniejszona., Jeśli więcej form przyjmie tę technologię, ogólny poziom produkcji form w moim kraju może ulec poprawie.

2. Technologia próżniowej obróbki cieplnej formy

Technologia próżniowej obróbki cieplnej to nowy rodzaj technologii obróbki cieplnej opracowany w ostatnich latach. Posiada cechy, które są pilnie potrzebne w produkcji form, takie jak zapobieganie utlenianiu i nieodwęglaniu, odgazowanie próżniowe lub odgazowanie oraz wyeliminowanie kruchości wodoru poprawia plastyczność , twardość i wytrzymałość zmęczeniowa materiałów (części). Czynniki takie jak powolne nagrzewanie próżniowe i niewielka różnica temperatur między wewnętrzną i zewnętrzną stroną części determinują niewielkie odkształcenie części spowodowane procesem próżniowej obróbki cieplnej.

W zależności od różnych zastosowanych mediów chłodzących, hartowanie próżniowe można podzielić na hartowanie próżniowe w oleju, hartowanie próżniowe, chłodzenie próżniowe wodą i hartowanie próżniowe azotanów. Główne zastosowania w próżniowej obróbce cieplnej form to hartowanie w oleju próżniowym, hartowanie próżniowe i odpuszczanie próżniowe. Aby zachować doskonałe właściwości ogrzewania próżniowego przedmiotu obrabianego (np. Formy), bardzo ważny jest dobór i receptura chłodziwa oraz proces chłodzenia.W procesie hartowania formy stosuje się głównie chłodzenie olejem i powietrzem.

W przypadku powierzchni roboczej formy, która nie jest już poddawana obróbce mechanicznej po obróbce cieplnej, należy w miarę możliwości stosować odpuszczanie próżniowe po hartowaniu, zwłaszcza przedmiot obrabiany hartowany próżniowo (forma), co może poprawić właściwości mechaniczne związane z jakością powierzchni . Takich jak wytrzymałość zmęczeniowa, jasność powierzchni, korozyjność itp.

Pomyślny rozwój i zastosowanie technologii symulacji komputerowej (w tym technologii symulacji tkanki i przewidywania wydajności) procesu obróbki cieplnej umożliwiło inteligentną obróbkę cieplną formy. Ze względu na małą partię (lub nawet pojedynczą sztukę), różnorodne cechy produkcji form oraz wysokie wymagania dotyczące wydajności obróbki cieplnej i cechy uniemożliwiające wytwarzanie odpadów, inteligentne przetwarzanie form staje się koniecznością. Inteligentna obróbka cieplna formy obejmuje: wyjaśnienie struktury formy, materiałów i wymagań dotyczących wydajności obróbki cieplnej: symulacja komputerowa pola temperatury i rozkładu pola naprężeń w procesie nagrzewania formy; symulacja komputerowa pola temperatury, procesu zmiany fazy i naprężenia rozkład terenowy procesu chłodzenia formy; https://dog-company.com/nagrzewanie i symulacja procesu chłodzenia; sformułowanie procesu hartowania; technologia automatycznego sterowania urządzeniami do obróbki cieplnej. Kraje rozwinięte przemysłowo za granicą,

Na przykład Stany Zjednoczone, Japonia itd. Przeprowadziły badania i rozwój technologii w tej dziedzinie w zakresie hartowania w próżni w gazie pod wysokim ciśnieniem, a głównym celem jest również forma.

3. Technologia wstępnego hartowania materiałów form

Obróbka cieplna form w procesie produkcyjnym jest procesem stosowanym przez większość form od dawna. Od lat 70-tych XX wieku idea wstępnego utwardzania jest proponowana na arenie międzynarodowej. Jednak ze względu na ograniczenia sztywności obróbka obrabiarki i narzędzia skrawającego, wstępne hartowanie Twardość nie może osiągnąć twardości formy, więc nakłady inwestycyjne na badania i rozwój technologii wstępnego hartowania nie są duże. Wraz z poprawą wydajności obróbki obrabiarek i narzędzi skrawających, rozwój technologii wstępnego utwardzania materiałów formowych przyspieszył. Do lat 80-tych odsetek krajów uprzemysłowionych na skalę międzynarodową, które stosowały wstępnie utwardzone moduły na formach plastikowych, osiągnął 30 % (obecnie powyżej 60%). mój kraj zaczął używać wstępnie utwardzonych modułów (głównie produktów importowanych) od połowy do późnych lat 90-tych.

Technologia wstępnego utwardzania materiałów do form jest opracowywana i wdrażana głównie przez producentów materiałów do form. Dostosowując skład chemiczny stali i wyposażając odpowiedni sprzęt do obróbki cieplnej, możliwa jest masowa produkcja wstępnie hartowanych modułów o stabilnej jakości. Technologia wstępnego utwardzania materiałów form w moim kraju ma późny start i niewielką skalę, a obecnie nie jest w stanie sprostać wymaganiom rodzimego wytwarzania form.

Zastosowanie wstępnie utwardzonych materiałów formy może uprościć proces produkcji formy, skrócić cykl produkcyjny formy i poprawić dokładność wytwarzania formy. Można przewidzieć, że wraz z rozwojem technologii przetwarzania w większej liczbie typów form będą stosowane wstępnie utwardzone materiały do ​​form.