odlewanie ciśnieniowe · 2021年7月30日

Analiza falkowa nacięcia na powierzchniach o dowolnym kształcie Obróbka CNC

Do produkcji form wykorzystywana jest duża liczba urządzeń, takich jak obrabiarki CNC i centra obróbcze. Cykl produkcyjny jest długi. Operatorzy są podatni na zmęczenie. Gdy wystąpi awaria, często potrzeba kilku sekund od ludzkiej percepcji, aby podjąć odpowiednie środki, co może prowadzić do złomowania produktu, powodując poważne straty ekonomiczne. Istnieje wiele doniesień z badań krajowych i zagranicznych na temat uszkodzeń narzędzi i diagnostyki błędów obróbki w ogólnej obróbce części. Większość z nich koncentruje się na monitorowaniu emisji akustycznej, siły skrawania, wibracji itp. i poczyniono ogromne postępy. Jednak przetwarzanie jest skomplikowane. W formach i innych przedmiotach obrabianych o swobodnych właściwościach powierzchni wciąż brakuje skutecznej technologii monitorowania. Powodem jest to, że sygnał przecięcia jest trudny do rozpoznania. Innym jest zapewnienie skutecznych środków do monitorowania w czasie rzeczywistym. W tym artykule wykorzystano aktualne narzędzia do przetwarzania sygnałów – analizę falkową. Skanowanie „skoncentrowane” jest wykonywane w różnych okresach czasu i pasmach częstotliwości oryginalnego sygnału, aby dokładnie wyodrębnić sygnał przecięcia z przestrzeni czasowo-częstotliwościowej. 1 Koncepcja analizy falkowej Analiza falkowa jest rozwinięciem analizy Fouriera. Wykorzystuje Xu Shuxin et al.: Sterowanie numeryczne powierzchni swobodnej Analiza falkowa nadcięcia w przetwarzaniu Elastyczna funkcja bazowa falkowa kb(t) jest używana jako funkcja przekształcenia całkowego. Dla różnych częstotliwości okno czasowe jest automatycznie zmieniane, gdy charakterystyka wysokoczęstotliwościowa jest analizowana i wykrywana zgodnie z rozszerzaniem i kurczeniem się parametru skali a (a zmniejsza się) Podczas analizy i wykrywania charakterystyk niskoczęstotliwościowych (wzrost a) Okno czasowe jest automatycznie poszerzane, a okno częstotliwości jest automatycznie zwężane, co realizuje adaptacyjną zmianę okna czasowo-częstotliwościowego dla różnych okresów czasu. Funkcję podstawową można zmienić. Przesuwaj się wzdłuż osi czasu, aby w każdej chwili móc analizować dowolne szczegóły sygnału.

Analiza falkowa nacięcia na powierzchniach o dowolnym kształcie Obróbka CNC

2 Zasada analizy falkowej sygnału przecięcia w obróbce powierzchni swobodnych. W obróbce CNC przecięcie czoła narzędzia i powierzchni przedmiotu obrabianego nazywa się nadcięciem. Należy do nieprawidłowego cięcia. Gdy swobodne powierzchnie przedmiotu obrabianego są nacinane, siła skrawania nagle się zmienia, co powoduje zmianę mocy skrawania, a prąd silnika, który napędza narzędzie, również odpowiednio się zmieni. Dlatego monitorowanie zmiany prądu silnika wraz z siłą skrawania może pośrednio monitorować stan narzędzia i wyodrębniać sygnał prądowy z silnika wrzeciona. Najprostszą metodą jest wykonanie I/ z oporem szeregowym. Konwersja U, wyjście w postaci napięcia, ale dodanie rezystancji zmienia charakterystykę obciążenia samego silnika, co zmniejsza dokładność pomiaru. Ponadto inne przyrządy podłączone na obu końcach rezystora muszą zostać równoważnie przekształcone, aby zawiesić jego potencjał, co niewątpliwie zwiększa złożoność systemu pomiarowego. W związku z tym w niniejszym artykule zastosowano czujnik prądu Halla z balansem magnetycznym. Sam czujnik jest podłączony do zasilacza prądu stałego. Wewnątrz elementu Halla wytwarzane jest pole magnetyczne. Gdy zacisk wejściowy prądu silnika jest podłączony do czujnika, prąd jest generowany na jego zacisku wyjściowym. Generuje zrównoważone pole magnetyczne wewnątrz elementu Halla. Zmiana prądu silnika wpływa na zrównoważone pole magnetyczne. Aby uzyskać nowy balans, należy odpowiednio zmienić prąd wyjściowy. Ponieważ element Halla ma dobrą liniową zależność między wejściem a wyjściem, fluktuacja jego sygnału wyjściowego może pośrednio odzwierciedlać zmianę prądu silnika. Ustaw sygnał wyjściowy Is f(t), to ciągłą transformację falkową f(t) można zdefiniować jako wielorozdzielcze przybliżenie iloczynu wewnętrznego f(t) i,)(, odpowiadającej funkcji skali 1, więc funkcja bazowa V/przestrzeni również powinna być zlokalizowana W przestrzeni V/+i kanoniczna baza ortogonalna przestrzeni V/+i może być zatem użyta do wyrażenia odpowiednio przybliżeń 1 i 2′ w rzucie ortogonalnym V /+i i V/. Zgodnie z twierdzeniem o projekcji rozdzielczość Sygnał szczegółowy 2’powinien być rzutem ortogonalnym oryginalnego sygnału na ortogonalną przestrzeń komplementarną V/około V+1. Niech tą ortogonalną przestrzenią komplementarną będzie W/, to znaczy, że funkcja bazy W/przestrzeń 2/(x -2/n) również powinna znajdować się w przestrzeni V/+i, więc kanoniczny wzór bazy ortogonalnej (5) w przestrzeń V+1 może być również użyta do wyrażenia sygnału/(t)GV+1, to powyższy wzór pokazuje, że f( Dyskretne przybliżenie Af t) można uzyskać z wyższego poziomu dyskretnego przybliżenia Ad+i/ przepuścić filtr. Sygnał szczegółowy D/f f(t) może być również otrzymany z dyskretnego przybliżenia Ad+i/przepuszczanie innego filtra wyższego poziomu. Filtr h(n)g(n) jest zdefiniowany przez iloczyn skalujący funkcji h(t) i funkcji falkowej ⑴.

W przypadku sygnału cyfrowego próbkowanego przez komputer sygnał dwuczłonowy jest małym przecięciem. Części narzędzia 2 są podatne na występowanie. W celu uproszczenia procesu testowego z uwzględnieniem podstawowych cech wcinania, w niniejszym artykule przeprowadzono symulację wcięcia, jak pokazano. Częstotliwość próbkowania wynosi 1kHz.3.1 Warunki testowe dla testu wcinania są następujące: średnica frezu 8mm głębokość skrawania 1mm prędkość wrzeciona n=500r/min prędkość posuwu v=150mm /min, głębokość wcięcia wynosi Hg=0.05mm, materiał obrabiany to stal A3, a materiałem narzędziowym jest stal szybkotnąca. Zmierzony sygnał jest pokazany w S w sygnale przecięcia i dekompozycji falkowej. Widać, że sygnał w dziedzinie czasu jest bardziej skomplikowany i nie ma oczywistej cechy przecięcia. Na przykład, gdy obserwuje się je w domenie częstotliwości, monitorowanie w czasie rzeczywistym nie może być osiągnięte z powodu braku pozycjonowania w domenie czasu. cel. Dlatego oryginalny zmierzony sygnał jest poddawany dekompozycji falkowej, a wyniki transformacji są wymienione w wynikach transformacji. Z przekształceń wynika, że ​​gdy występuje wcięcie, odbicie na małej skali (wysoka częstotliwość) nie jest oczywiste, natomiast cecha wcięcia jest oczywista na skali czwartej. Pokazuje, że w rzeczywistym monitorowaniu można ustawić próg na tej skali, aby zidentyfikować stan cięcia, a jego punkt przecięcia jest dokładnie zlokalizowany w obu kierunkach czasowo-częstotliwościowych na wykresie transformacji falkowej, co jest wygodne w przypadku monitorowania w czasie rzeczywistym . 3.2 Test nacięć poprzecznych Dwa warunki testowe: średnica frezu 10 mm, głębokość skrawania 0.5 mm, prędkość wrzeciona n=500 obr/min, prędkość posuwu v=150 mm/min, głębokość nadcięcia Q1 mm, materiał obrabianego przedmiotu Fala, materiał narzędzia jest stal szybkotnąca Zmierzony sygnał i jego rozkład falkowy można zobaczyć na rysunku. Z rysunku widać, że punkt przecięcia nie jest oczywisty w zakresie wysokich częstotliwości. Również w czwartej skali funkcja nadcinania jest wyraźnie widoczna. 4 Wnioski Falka przekształca się w lokalizację sygnału czasowo-częstotliwościowego Zapewnia podstawy matematyczne, przyjmuje metodę analizy falkowej, może jednocześnie analizować sygnał z dziedziny czasu i częstotliwości oraz przeprowadza precyzyjne pozycjonowanie punktów w czasie i częstotliwości zainteresowań. W obróbce NC swobodnej powierzchni przedmiotu obrabianego, wcinanie jest powszechną formą awarii. Punkt wejścia zawiera bogatą informację o częstotliwości, ale trudno jest uzyskać istotne informacje o nadcięciach tylko z obserwacji w dziedzinie czasu. Analiza falkowa może obserwować sygnał w różnym czasie i segmentach oraz może dokładnie wyodrębnić różne informacje o punkcie mutacji częstotliwości. Pokazuje, że czasami przestrzeń wykorzystuje „skupione” skanowanie, aby obserwować nadcinające się informacje. Chociaż odbicie nie jest oczywiste w niektórych pasmach częstotliwości, w innych pasmach częstotliwości wartość współczynnika falki jest oczywiście widoczna, co może skutecznie identyfikować stan skrawania narzędzia w czasie rzeczywistym.


Proszę zachować źródło i adres tego artykułu do przedruku: Analiza falkowa nacięcia na powierzchniach o dowolnym kształcie Obróbka CNC


Minghe Firma odlewnicza są dedykowane do produkcji i zapewniania wysokiej jakości i wysokiej wydajności części odlewniczych (zakres części odlewanych z metalu obejmuje głównie) Cienkościenne odlewanie ciśnieniowe,Odlewanie pod ciśnieniem z komory gorącej,Odlewanie matrycowe w zimnej komorze), Usługa okrągła (usługa odlewania ciśnieniowego,Obróbka CNC,Produkcja form, Obróbka powierzchni). Wszelkie niestandardowe odlewanie ciśnieniowe z aluminium, odlewanie ciśnieniowe magnezu lub znalu / cynku oraz inne wymagania dotyczące odlewów są mile widziane, aby się z nami skontaktować.

Analiza falkowa nacięcia na powierzchniach o dowolnym kształcie Obróbka CNC

Pod kontrolą ISO9001 i TS 16949, wszystkie procesy są przeprowadzane przez setki zaawansowanych maszyn do odlewania ciśnieniowego, maszyn 5-osiowych i innych urządzeń, od blasterów po pralki Ultra Sonic. Minghe ma nie tylko zaawansowany sprzęt, ale także profesjonalny zespół doświadczonych inżynierów, operatorów i inspektorów, aby zrealizować projekt klienta.

Analiza falkowa nacięcia na powierzchniach o dowolnym kształcie Obróbka CNC

Producent kontraktowy odlewów ciśnieniowych. Możliwości obejmują odlewanie ciśnieniowe aluminium w zimnej komorze od 0.15 funta. do 6 funtów, szybka zmiana konfiguracji i obróbka. Usługi o wartości dodanej obejmują polerowanie, wibrowanie, gratowanie, śrutowanie, malowanie, powlekanie, powlekanie, montaż i oprzyrządowanie. Obrabiane materiały obejmują stopy takie jak 360, 380, 383 i 413.

Analiza falkowa nacięcia na powierzchniach o dowolnym kształcie Obróbka CNC

Pomoc w projektowaniu odlewów cynkowych/równoległe usługi inżynieryjne. Zleceniodawca precyzyjnych odlewów cynkowych. Można wytwarzać miniaturowe odlewy, odlewy ciśnieniowe wysokociśnieniowe, odlewy wielopłytkowe, konwencjonalne odlewy formowe, odlewy jednostkowe i niezależne oraz odlewy z uszczelnieniem gniazdowym. Odlewy mogą być produkowane w długościach i szerokościach do 24 cali z tolerancją +/- 0.0005 cala.  

Analiza falkowa nacięcia na powierzchniach o dowolnym kształcie Obróbka CNC

Certyfikowany ISO 9001: 2015 producent odlewanego magnezu, Możliwości obejmują odlewanie ciśnieniowe magnezu do 200 ton gorącej komory i 3000 ton zimnej komory, projektowanie oprzyrządowania, polerowanie, formowanie, obróbka skrawaniem, malowanie proszkowe i płynne, pełna kontrola jakości z możliwościami CMM , montaż, pakowanie i dostawa.

Analiza falkowa nacięcia na powierzchniach o dowolnym kształcie Obróbka CNC

Certyfikat ITAF16949. Dodatkowa usługa odlewania obejmuje casting inwestycyjny,odlewanie piaskowe,Odlewanie grawitacyjne, Utracone odlewanie pianki,Odlewanie odśrodkowe,Odlewanie próżniowe,Trwałe odlewanie form,.Możliwości obejmują EDI, pomoc inżynierską, modelowanie bryłowe i przetwarzanie wtórne.

Analiza falkowa nacięcia na powierzchniach o dowolnym kształcie Obróbka CNC

Przemysł odlewniczy Części Studia przypadków dla: samochodów, rowerów, samolotów, instrumentów muzycznych, jednostek pływających, urządzeń optycznych, czujników, modeli, urządzeń elektronicznych, obudów, zegarów, maszyn, silników, mebli, biżuterii, przyrządów, telekomunikacji, oświetlenia, urządzeń medycznych, urządzeń fotograficznych, Roboty, rzeźby, sprzęt dźwiękowy, sprzęt sportowy, narzędzia, zabawki i inne. 


W czym możemy Ci pomóc dalej?

∇ Przejdź do strony głównej dla Odlewanie ciśnieniowe Chiny

Części odlewnicze-Dowiedz się, co zrobiliśmy.

→Powiązane wskazówki dotyczące Usługi odlewania ciśnieniowego


By Producent odlewów ciśnieniowych Minghe |Kategorie: Przydatne artykuły |Materiał tagi: , , , , , ,Odlew z brązu,Przesyłanie wideo,Historia firmy,Odlew aluminiowy |Komentarze wyłączone