obróbka cnc · 2021年11月7日

Aktualny stan i analiza badań technologii CAPP

Aktualny stan i analiza badań technologii CAPP


Computer Aided Process Planning (Computer Aided Process Planning, CAPP) odnosi się do korzystania z oprogramowania komputerowego i technologii sprzętowej oraz środowiska wspierającego, stosowania komputerowych obliczeń numerycznych, logicznego osądu i rozumowania oraz innych funkcji do formułowania proces obróbki części. Korzystanie z systemu CAPP do wykonywania obliczeń odpowiednich parametrów i generowania tras procesowych w oparciu o informacje produkcyjne poprzez interakcję człowiek-komputer odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu pracochłonności personelu, poprawie wydajności produkcji i poprawie standaryzacji produktów.

Aktualny stan i analiza badań technologii CAPP

Aktualny stan i analiza badań technologii CAPP. -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

Technologia CAPP powstała w latach 1960-tych. W 1965 roku Niebel zastosował technologię komputerową do projektowania procesów. W 1969 roku Norwegia oficjalnie wprowadziła na rynek pierwszy na świecie system CAPP AUTOPROS i skomercjalizowała go w 1973 roku. W 1976 roku CAM-I uruchomił system automatycznego planowania procesów CAM-I, który był kamieniem milowym w historii rozwoju CAPP. W 1985 roku Międzynarodowa Akademia Inżynierii Produkcji (CIRP) zorganizowała seminarium CAPP w Japonii, aby formalnie zdefiniować pojęcie CAPP. W kolejnych dziesięcioleciach technologia CAPP rozwijała się szybko. Stosowany obecnie w kraju i za granicą system CAPP dzieli się głównie na wyszukiwanie
Istnieją cztery typy systemów eksperckich: typ, typ pochodny, typ generatywny i system ekspercki CAPP. Główne zastosowania przedstawiono w poniższej tabeli.

rodzaje Zasada Zastosowanie Problem
Szukaj W oparciu o organizację techniczną grupy, system zarządzania plikami technicznymi, który wyodrębnia standardowy proces zgodnie z liczbą Pobieranie systemu CAPP dla części wału;
System CAPP do odzyskiwania francuskich części płytowych
Liczba standardowych procesów jest ograniczona, a elastyczność procesu słaba i nie może dostosować się do aktualnego trendu rozwoju przemysłu wytwórczego.
Pochodna Zgodnie z docelową częścią oraz geometrią części i podobieństwem procesu w bazie danych, przekazywana jest odpowiednia wiedza o procesie. System AUTOPROS, system TOJICAP, system WLCAPP, system THCAPP-1 itp. Opieraj się na danych historycznych i brak logiki podejmowania decyzji.
Generatywny Używaj algorytmów logicznych do podejmowania decyzji w oparciu o bibliotekę reguł procesu i używaj tabel decyzyjnych lub drzew decyzyjnych do podejmowania decyzji dotyczących metod procesu System APPAS, system CAPSY, system BITCAPP. Ustanowienie bazy reguł wymaga ludzkiej definicji, a ogromne obciążenie pracą skutkuje niskim wskaźnikiem wykorzystania; algorytm logiczny ma słabą elastyczność i trudno go modyfikować i rozszerzać.
System ekspercki Podejmuj decyzje w oparciu o algorytmy heurystyczne do wnioskowania wiedzy o procesach System MetCAPP Skutecznie poprawiają wydajność przetwarzania systemu CAPP, ale wyrażanie wiedzy i logika decyzyjna nie są jeszcze w pełni dojrzałe.

Wraz z rozwojem przemysłu lotniczego i kosmicznego rośnie zapotrzebowanie na szybkie projektowanie części statków kosmicznych, a systemy eksperckie stopniowo stają się punktem zapalnym badań. Główną treścią badawczą jest wyrażenie wiedzy o procesach, automatyczne tworzenie i aktualizacja bazy reguł decyzyjnych oraz inteligencja planowania trasy procesu.

Wiedza procesowa jest podstawą projektowania procesów. Tradycyjna wiedza procesowa jest zwykle wyrażona w języku naturalnym i ma słabą strukturę, co nie sprzyja rozpoznawaniu i przetwarzaniu przez komputer. Dlatego stopień struktury wiedzy procesowej bezpośrednio wpływa na efektywność pracy systemu CAPP. W badaniach nad metodą wyrażania wiedzy procesowej ukształtowały się głównie następujące metody, co przedstawia poniższa tabela.

Metoda wykonania Szereg zastosowań Korzyść Niedociągnięcie
Reprezentacja logiki predykatów Nadaje się do opisu wiedzy zbiorowej, takiej jak dane procesowe Formalna metoda rozumowania z pełną logiką, klasyczna metoda oparta na rozumowaniu z ograniczeniami Nie nadaje się do procesu ekspresji i oświecającej wiedzy; brak zasad organizacyjnych, duża baza wiedzy i niska efektywność rozumowania.
Ekspresja produkcji Reguły decyzyjne dotyczące wyboru metody przetwarzania, wyboru zasobów produkcyjnych itp. Blisko drogi ludzkiego myślenia, łatwe do zrozumienia; niezależne zasady, łatwe do aktualizacji; przejrzysta struktura, sprzyjająca zrozumieniu i poznaniu wiedzy eksperckiej przez użytkowników. Blisko sposobu ludzkiego myślenia, jasnej struktury i łatwej do zrozumienia;
Nie potrafi skutecznie opisać złożonej wiedzy.
Reprezentacja sieci semantycznej Nadaje się do opisywania powiązań między złożoną wiedzą procesową Intuicyjne wyrażanie struktury bytu, atrybutów i relacji asocjacyjnych jest podobne do języka naturalnego, co sprzyja zrozumieniu złożonych systemów; Nie nadaje się do regularnej wiedzy; zakres wypowiedzi jest ograniczony. Gdy zbyt wiele węzłów skutkuje złożoną strukturą sieci, rozumowanie jest trudne. Reprezentacja ontologiczna jest odpowiednia do opisu modelu informacji o wiedzy procesowej

Podsumowując, aktualne problemy systemu CAPP to:

  • (1) Obecnie wiedza procesowa jest nadal w większości wyrażona w języku naturalnym, o ubogiej strukturze, co nie sprzyja rozpoznawaniu i stosowaniu komputerów. Aby wprowadzić wspomagane komputerowo projektowanie procesów i poprawić wydajność projektowania procesów, ustrukturyzowane wyrażenie wiedzy o procesie jest pierwszym problemem do rozwiązania.
  • (2) Ze względu na niedojrzałą logikę podejmowania decyzji, metoda budowy bazy reguł ma niski stopień inteligencji, co ogranicza rozwój systemu CAPP i sprawia, że ​​istniejący system nie jest w stanie dostosować się do „wielorodzajowych, małoseryjnych model produkcji.
  • (3) Większość systemów CAPP nie jest jeszcze dojrzałych pod względem metod planowania dla całej trasy procesu i nadal opiera się na ręcznym przygotowaniu przez personel procesu, co skutkuje niską wydajnością projektowania procesu. Dlatego głównymi kierunkami rozwoju obecnego systemu CAPP są: jak stworzyć ustrukturyzowany model wiedzy procesowej, zrealizować automatyczną budowę bazy reguł decyzyjnych oraz inteligentne planowanie tras procesowych.

Link do tego artykułu:  Aktualny stan i analiza badań technologii CAPP

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Aktualny stan i analiza badań technologii CAPPWarsztat CNC PTJ produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 5-osiowe frezowanie CNC.Obróbka stopu wysokotemperaturowego zakres w tym obróbka inconelowa,obróbka monelu,Obróbka Geek Ascology,Obróbka karpia 49,Obróbka Hastelloy,Obróbka Nitronic-60,Obróbka Hymu 80,Obróbka stali narzędziowej,itp.,. Idealny do zastosowań lotniczych.Obróbka CNC produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 3-osiowe i 5-osiowe frezowanie CNC. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.