obróbka cnc · 2021年10月27日

5 sposobów pomiaru dokładności wymiarowej przedmiotu obrabianego

Pomiar dokładności przedmiotu obrabianego


Metodę cięcia próbnego powtarza się aż do uzyskania wymaganej dokładności wymiarowej poprzez „cięcie próbne-wymiar-dostosuj-powtórne cięcie”. Najpierw spróbuj wyciąć niewielką część obrabianej powierzchni, zmierz rozmiar cięcia testowego, dostosuj położenie krawędzi tnącej narzędzia względem przedmiotu obrabianego zgodnie z wymaganiami obróbki, a następnie przetestuj, a następnie zmierz, więc po dwóch lub trzech próbnych cięciach i pomiarach, w trakcie obróbki Po osiągnięciu wymiaru cała obrabiana powierzchnia jest wycinana.

5 sposobów pomiaru dokładności wymiarowej przedmiotu obrabianego

Pomiar dokładności przedmiotu obrabianego

(1) Metoda cięcia próbnego

Najpierw spróbuj wyciąć niewielką część obrabianej powierzchni, zmierz rozmiar cięcia testowego, dostosuj położenie krawędzi tnącej narzędzia względem przedmiotu obrabianego zgodnie z wymaganiami obróbki, a następnie przetestuj, a następnie zmierz, więc po dwóch lub trzech próbnych cięciach i pomiarach, w trakcie obróbki Po osiągnięciu wymiaru cała obrabiana powierzchnia jest wycinana.

Metodę cięcia próbnego powtarza się aż do uzyskania wymaganej dokładności wymiarowej poprzez „cięcie próbne-wymiar-dostosuj-powtórne cięcie”. Na przykład test systemu otworów skrzynkowych.5 sposobów pomiaru dokładności wymiarowej przedmiotu obrabianego

Dokładność metody cięcia próbnego może być bardzo wysoka, nie wymaga skomplikowanego sprzętu, ale jest to metoda czasochłonna (wielokrotne regulacje, cięcia próbne, pomiary, obliczenia), niska wydajność, uzależnienie od poziomu umiejętności pracowników i dokładność przyrządów pomiarowych. Jakość jest niestabilna, dlatego używa się jej tylko do produkcji pojedynczych sztuk w małych partiach.

Jako rodzaj metody cięcia próbnego jest to metoda obróbki innego przedmiotu dopasowanego do przedmiotu obrabianego lub kombinacji dwóch (lub więcej) przedmiotów. Wymagania dotyczące ostatecznego rozmiaru, który ma być obrabiany w preparacie, są oparte na wymaganiach dotyczących pracy z obrabianą częścią.

(2) Metoda regulacji

Precyzyjnie wyreguluj dokładną pozycję względną obrabiarki, uchwytu, narzędzia i przedmiotu obrabianego za pomocą próbki lub części standardowych, aby zapewnić dokładność wymiarową przedmiotu obrabianego. Ponieważ rozmiar jest wcześniej dostosowywany, czas obróbki nie jest już wymagany, rozmiar jest uzyskiwany automatycznie i pozostaje niezmieniony podczas obróbki partii części. To jest metoda dostosowania. Na przykład przy użyciu zacisku frezarki położenie narzędzia jest określane przez blok narzędzi. Istotą metody regulacji jest zastosowanie urządzenia stałego lub urządzenia do ustawiania narzędzi lub oprawki wstępnie wykończonej na obrabiarce w celu uzyskania określonej dokładności pozycjonowania względem obrabiarki lub uchwytu, a następnie obróbka partii przedmioty obrabiane.5 sposobów pomiaru dokładności wymiarowej przedmiotu obrabianego

Jest to również rodzaj regulacji polegającej na podawaniu noża zgodnie z pokrętłem na maszynie, a następnie jego obcinaniu. Ta metoda wymaga cięcia próbnego w celu określenia skali na tarczy. W produkcji masowej regulowane jest urządzenie do ustawiania narzędzi, takie jak stały ogranicznik, próbka i próbka.

Metoda regulacji ma lepszą precyzję obróbki i wyższą wydajność niż metoda cięcia próbnego i ma niskie wymagania dla operatorów obrabiarek, ale ma wysokie wymagania dla pracowników regulacji obrabiarek i jest często stosowana do produkcji seryjnej i produkcji masowej.

(3) Metoda stałego rozmiaru

Metoda zapewnienia wielkości obrabianego przedmiotu przez odpowiedni rozmiar noża nazywana jest metodą wymiarowania. Jest obrabiany przy użyciu standardowych rozmiarów, a wymiary obrabianej powierzchni są określone przez rozmiar narzędzia. Oznacza to, że narzędzia o określonej dokładności wymiarowej (takie jak rozwiertak, wiertło do rozwiercania, wiertło itp.) są używane w celu zapewnienia dokładności obrabianego przedmiotu (takiego jak otwór).

Metoda zaklejania jest łatwa w obsłudze, charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilną dokładnością obróbki. Jest prawie niezależny od poziomu umiejętności pracowników, ma wysoką wydajność i jest szeroko stosowany w różnych rodzajach produkcji. Na przykład wiercenie, rozwiercanie i tym podobne.

(4) Aktywna metoda pomiaru

W procesie obróbki wymiary obróbcze są mierzone podczas obróbki, a zmierzone wyniki porównywane są z wymiarami wymaganymi przez projekt, albo obrabiarka kontynuuje pracę, albo obrabiarka zostaje zatrzymana. To jest aktywna metoda pomiaru.5 sposobów pomiaru dokładności wymiarowej przedmiotu obrabianego

Obecnie wartości w aktywnych pomiarach są już wyświetlane w liczbach. Pomiar aktywny dodaje urządzenie pomiarowe do systemu procesowego (tj. jedność obrabiarek, narzędzi, armaturai obrabianych przedmiotów), co czyni go piątym czynnikiem.

Aktywna metoda pomiaru jest stabilna pod względem jakości i wysokiej produktywności, co jest kierunkiem rozwoju.

(5) Automatyczna metoda sterowania

Ta metoda składa się z urządzenia pomiarowego, urządzenia zasilającego, systemu sterowania i tym podobnych. Składa się z automatycznego systemu obróbki, który łączy w sobie systemy pomiarowe, podające i sterujące. proces obróbki odbywa się automatycznie przez system.

Szereg zadań, takich jak pomiar wymiarów, regulacja i cięcie kompensacji narzędzia oraz parkowanie maszyny, jest automatycznie wykonywanych, aby automatycznie osiągnąć wymaganą dokładność wymiarową. Na przykład podczas obróbki na maszynie CNC części są sterowane różnymi poleceniami programu, aby kontrolować sekwencję obróbki i dokładność obróbki.

Istnieją dwie konkretne metody automatycznego sterowania:

  • 1.Pomiar automatyczny oznacza, że ​​maszyna posiada urządzenie do automatycznego pomiaru wielkości przedmiotu obrabianego. Gdy obrabiany przedmiot osiągnie wymagany rozmiar, urządzenie pomiarowe wydaje polecenie automatycznego wycofania maszyny i zatrzymania pracy.
  • 2.Cyfrowa kontrola oznacza to, że istnieją serwomotory, pary śrub tocznych i kompletne cyfrowe urządzenia sterujące, które kontrolują precyzyjny ruch uchwytu narzędziowego lub stołu. Rozmiar jest uzyskiwany (ruch imadła narzędziowego lub ruch stołu) według wcześniej zaprogramowanych procedur. Automatyczne sterowanie za pomocą komputerowego urządzenia sterującego numerycznego.

Wstępną metodę automatycznego sterowania zrealizowano przy użyciu aktywnych układów pomiarowo-kontrolnych, takich jak mechaniczne czy hydrauliczne. Obecnie szeroko stosowany jest program wstępnie zaprogramowany zgodnie z wymaganiami przetwarzania, a program sterowany przez system sterowania do sterowania obrabiarką lub cyfrową obrabiarką sterującą, że cyfrowe polecenie informacyjne jest wydawane przez system sterowania, i może dostosować się do zmiany warunków przetwarzania w procesie przetwarzania, automatycznie dostosować ilość przetwarzania i zoptymalizować proces obróbki zgodnie z określonymi warunkami, aby sterować obrabiarką w celu automatycznego przetwarzania sterowania.

Automatyczna metoda kontroli ma stabilną jakość, wysoką wydajność, dobrą elastyczność przetwarzania i może dostosować się do produkcji wieloodmianowej. Jest to kierunek rozwoju wytwarzania mechanicznego i podstawa komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM).

Link do tego artykułu:  5 sposobów pomiaru dokładności wymiarowej przedmiotu obrabianego

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


5 sposobów pomiaru dokładności wymiarowej przedmiotu obrabianegoPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi obejmujące frezowanie, toczenie według specyfikacji klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.