obróbka cnc · 2021年5月10日

5 metod pomiaru dokładności wymiarowej detali w obróbce skrawaniem

(1) Próbna metoda cięcia

Oznacza to, że najpierw spróbuj wyciąć niewielką część obrabianej powierzchni, zmierz rozmiar cięcia testowego, wyreguluj położenie krawędzi tnącej narzędzia względem przedmiotu obrabianego zgodnie z wymaganiami obróbki, a następnie spróbuj wyciąć i następnie mierzyć, https://www.cncmachiningptj.com/copper-machininga więc po dwóch lub trzech próbnych cięciach i pomiarach, gdy jest obrabiany. Po spełnieniu wymagań należy wyciąć całą powierzchnię do obróbki.

Metoda cięcia próbnego polega na „cięciu próbnym-pomiarze-korekcji-ponownym cięciu próbnym” i powtarza się aż do osiągnięcia wymaganej dokładności wymiarowej. Na przykład próbne wytaczanie systemu otworów w skrzynce.

Dokładność osiągana metodą próbnego cięcia może być bardzo wysoka. Nie wymaga skomplikowanych urządzeń, ale jest to metoda czasochłonna (wymagająca wielokrotnych korekt, próbnych cięć, pomiarów i obliczeń), jest mało wydajna i zależy od poziom umiejętności pracowników i dokładność przyrządów pomiarowych, Jakość jest niestabilna, więc jest używana tylko do produkcji pojedynczych sztuk w małych partiach.

Jako rodzaj dopasowania metody cięcia próbnego opiera się na obrabianej części, obróbce innego dopasowanego przedmiotu lub połączeniu dwóch (lub więcej) przedmiotów obrabianych razem w celu przetworzenia. Wymagania dotyczące końcowych obrobionych wymiarów w pracy dopasowującej są oparte na dopasowaniu wymagań do obrabianych części.

(2) Metoda regulacji

Użyj próbek lub standardowych części, aby wyregulować dokładne względne pozycje obrabiarek, osprzętu, narzędzi skrawających i elementów obrabianych, aby zapewnić dokładność wymiarową obrabianych przedmiotów. Ponieważ rozmiar jest dostosowywany z wyprzedzeniem, nie ma potrzeby ponownej próby cięcia podczas obróbki.Rozmiar jest uzyskiwany automatycznie i pozostaje niezmieniony podczas przetwarzania partii detali. Jest to metoda dopasowania. Na przykład podczas używania uchwytu frezarki położenie narzędzia jest określane przez blok narzędzia. Istotą metody regulacji jest użycie urządzenia o stałej odległości lub urządzenia do ustawiania narzędzi na obrabiarce lub wstępnie ustawionego uchwytu narzędziowego, aby narzędzie osiągnęło określoną dokładność położenia względem obrabiarki lub uchwytu, a następnie przetworzyć partia detali.

Jest to również rodzaj metody regulacji polegającej na podawaniu narzędzia zgodnie z tarczą, a następnie skrawaniu na obrabiarce. Ta metoda wymaga najpierw określenia podziałki na tarczy zgodnie z metodą cięcia próbnego. W produkcji masowej do regulacji często https://www.cncmachiningptj.com/titanium-machiningwykorzystuje się urządzenia do ustawiania narzędzi, takie jak ograniczniki o stałym zakresie, prototypy i prototypy.

Metoda regulacji ma lepszą dokładność i stabilność obróbki niż metoda skrawania próbnego, ma wyższą produktywność.Nie wymaga wysokich operatorów obrabiarek, ale ma wysokie wymagania co do nastawników obrabiarek.Jest często stosowana w produkcji seryjnej i masowej.

(3) Metoda stałego rozmiaru
Metoda wykorzystania odpowiedniego rozmiaru narzędzia w celu zapewnienia rozmiaru obrabianej części przedmiotu obrabianego nazywa się metodą wymiarowania. Do obróbki wykorzystuje narzędzia o standardowych rozmiarach, a wielkość obrabianej powierzchni jest określana przez rozmiar narzędzia. Oznacza to, że narzędzie o określonej dokładności wymiarowej (takie jak rozwiertak, rozwiertak, wiertło itp.) Jest używane w celu zapewnienia dokładności przedmiotu obrabianego (takiego jak otwór).

Metoda kalibrująca jest łatwa w obsłudze, ma wysoką produktywność i stosunkowo stabilną dokładność obróbki, nie ma prawie nic wspólnego z poziomem technicznym pracowników, ma wysoką produktywność i jest szeroko stosowana w różnych typach produkcji. Na przykład wiercenie, rozwiercanie itp.

(4) Aktywna metoda pomiaru

Podczas procesu obróbki, wymiary obróbki są mierzone podczas obróbki, a wyniki pomiarów są porównywane z wymiarami wymaganymi przez projekt lub obrabiarka może kontynuować pracę lub zatrzymać obrabiarkę. Jest to metoda pomiaru aktywnego.

Obecnie wartość w aktywnym pomiarze może być wyświetlana cyfrowo. Aktywna metoda pomiaru dodaje urządzenie pomiarowe do systemu procesowego (czyli jedności obrabiarek, narzędzi skrawających, uchwytów i detali), co staje się jej piątym czynnikiem.

Aktywna metoda pomiaru ma stabilną jakość i wysoką produktywność, co jest kierunkiem rozwoju.

(5) Automatyczna metoda sterowania
Metoda ta składa się z urządzenia pomiarowego, urządzenia podającego i układu sterowania. Łączy urządzenie pomiarowe, podające i system sterowania w automatyczny system przetwarzania, a proces przetwarzania jest automatycznie kończony przez system.

Szereg zadań, takich jak pomiar rozmiaru, regulacja kompensacji narzędzia, obróbka skrawania i zatrzymywanie maszyny, jest wykonywanych automatycznie, aby automatycznie osiągnąć wymaganą dokładność wymiarową. Na przykład podczas obróbki na obrabiarce CNC części są przetwarzane zgodnie z różnymi instrukcjami programu w celu kontrolowania kolejności przetwarzania i dokładności przetwarzania.

Istnieją dwie metody automatycznego sterowania:

①Automatyczny pomiar oznacza, że ​​obrabiarka posiada urządzenie do automatycznego pomiaru wielkości obrabianego przedmiotu, gdy obrabiany przedmiot osiągnie wymagany rozmiar, urządzenie pomiarowe wyda polecenie automatycznego wycofania obrabiarki i zatrzymania pracy.
② Sterowanie cyfrowe oznacza, że ​​obrabiarka ma serwomotor, parę nakrętek śruby tocznej i komplet cyfrowych urządzeń sterujących do kontroli precyzyjnego ruchu imaka narzędziowego lub stołu roboczego. stołu roboczego) jest określana przez zaprogramowany program https://www.cncmachiningptj.com/delrinAutomatyczne sterowanie za pomocą cyfrowego urządzenia sterującego komputerowego.
Wstępną metodę automatycznego sterowania uzupełniono za pomocą aktywnych systemów pomiarowych i mechanicznych lub hydraulicznych układów sterowania. Obecnie szeroko stosowane są programy przygotowane zgodnie z wymaganiami przetwarzania. Program sterowany przez system sterowania do pracy na maszynie lub obrabiarka sterowana cyfrowo przez system sterowania do wydawania cyfrowych instrukcji informacyjnych do pracy i może dostosować do zmian warunków obróbki podczas obróbki, automatycznie dostosowuje wielkość obróbki i realizuje optymalizację procesu obróbki zgodnie z określonymi warunkami Obrabiarka ze sterowaniem adaptacyjnym realizuje automatyczne sterowanie obróbką.

Metoda automatycznego sterowania charakteryzuje się stabilną jakością, wysoką produktywnością, dobrą elastycznością przetwarzania i możliwością dostosowania do produkcji wielorakiej, co jest obecnym kierunkiem rozwoju produkcji mechanicznej i podstawą wytwarzania wspomaganego komputerowo (CAM).